System- och individperspektiv på bedömning och kunskap inom naturvetenskap och matematik

Man i kostym tittar på en tavla med olika formler.

Bedömning av kunskap intar en central position i varje utbildningssystem. De senaste årens ökade tryck på skolsystem att mäta och följa kunskapsutveckling har satt frågan om bedömning i centrum för forskningen om skolan.

Bedömning är en central och nödvändig del av varje lärandeprocess samtidigt som ett dåligt fungerande bedömnings- och utvärderingssystem kan hindra lärande.

Inom detta forskningsområde belyses frågor som vad pedagoger gör när de bedömer och på vilka grunder de gör sina bedömningar. Men också upplevelser av att bli bedömd: hur är det att få betyg i årskurs 6? Vad innebär den ångest vissa elever kan känna inför att göra prov, och hur hjälper vi bäst dessa elever? Vi studerar även bedömnings- och utvärderingskulturen i stort och de reformer som skett på detta område de senaste decennierna och hur detta ändrat villkoren för lärande och kunskap inom naturvetenskap och matematik i skolan.

Kontakt

Forskningsprojekt

Nyheter

Forskarutbildningsprojekt

Relaterad information