Antagningsordning för Linköpings universitet

Enligt högskoleförordningen måste Linköpings universitet ha en antagningsordning avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Bild på antagningsordning

Enligt Högskoleförordningen (6 kap, 3 §) ska antagningsordningen omfatta de regler för utbildning som högskolan tillämpar gällande:

• ansökan
• behörighet och undantag från behörighetsvillkor
• urval
• hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas
• hur beslut om behörighet kan överklagas

Se antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Läs mer