Antagningsordningen innehåller de regler för antagning som universitetet tillämpar.

Bild på antagningsordning

Med antagningsordning avses enligt högskoleförordningen (6 kap, 3 §) de regler för utbildning som universitetet tillämpar gällande:

• ansökan
• behörighet och undantag från behörighetsvillkor
• urval
• hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas
• hur beslut om behörighet kan överklagas

Se antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Läs mer