För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav – grundläggande behörighet och i många fall även särskild behörighet.

Foto Magnus Johansson

Behörighet på grundnivå

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta som till exempel studier på folkhögskola eller komvux. I vissa fall kan du även bli behörig genom dokumenterad arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov.

Särskild behörighet

Kurser och program på grundnivå kan också ha krav på särskild behörighet. De särskilda behörighetskraven kan vara kunskaper från kurser i gymnasieskolan, högskolekurser eller andra krav för utbildningen. Information om särskild behörighet/förkunskapskrav finns på respektive kurs- eller programsida.

Villkorligt behörig

Om du läser en behörighetsgivande kurs/utbildning under anmälningsterminen kan du bli villkorligt behörig. Om inget annat datum anges i ditt antagningsbesked, så måste du senast kursstart styrka att du uppfyller de särskilda behörighetskraven för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Behörighet på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå (master och magister) har krav på grundläggande behörighet och särskild behörighet på motsvarande sätt som för utbildningar på grundnivå. 

Om du vill läsa på avancerad nivå måste du uppfylla kraven för en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng. Du kan också vara behörig om du har motsvarande utländsk examen, eller motsvarande kvalifikationer.

Villkorligt behörig

Om du läser en behörighetsgivande kurs/utbildning under anmälningsterminen kan du bli villkorligt behörig. Om inget annat datum anges i ditt antagningsbesked, så måste du senast kursstart styrka att du uppfyller de särskilda behörighetskraven för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Vad krävs för att vara behörig?

På sidan för kursen eller programmet som du är intresserad av kan du se vilka förkunskapskrav som gäller för utbildningen. Välj termin och tillfälle och klicka "Visa mer". 

Sök efter program och kurser


Andra vägar till behörighet

Basår

Fler förberedande utbildningar

Mer information och frågor

För ytterligare information om behörighet, gå in på antagning.se och välj sedan under rubriken ”Dina betyg.” Det svenska utbildningssystemet har genomgått förändringar genom åren vilket innebär att de grundläggande behörighetskraven kan se olika ut beroende på när du avslutade dina gymnasiestudier (eller motsvarande).

Information om behörighet på antagning.se

Frågor om behörighetsbeslut gällande en aktuell anmälan:

För frågor om behörighetsbeslut gällande aktuell anmälan är du välkommen att vända dig till Antagningsenheten via infocenter@liu.se.

Ämnesspecifika frågor och frågor om tillgodoräknanden: 

För frågor om tillgodoräknanden vänligen kontakta studievägledaren för respektive program eller kurs, se kontaktuppgifterna på kurs- eller programsidan eller sök via sidan för studievägledning.

Övriga frågor om behörighet:

För övriga frågor eller om du är osäker på din behörighet vänligen kontakta den centrala studievägledningen på infocenter@liu.se.


Student som får hjälp av en studievägledare på LiU

Studievägledning

Behöver du hjälp i studie- och karriärval? Har du generella frågor om högskolestudier? Kontakta den allmänna studievägledningen vid Linköpings universitet!