Behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav – grundläggande behörighet och i många fall även särskild behörighet. 

Foto Magnus Johansson

Behörighet på grundnivåVisa/dölj innehåll

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta som till exempel studier på folkhögskola eller komvux. I vissa fall kan du även bli behörig genom dokumenterad arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov.

Särskild behörighet

Kurser och program på grundnivå kan också ha krav på särskild behörighet. De särskilda behörighetskraven kan vara kunskaper från kurser i gymnasieskolan, högskolekurser eller andra krav för utbildningen. Information om särskild behörighet/förkunskapskrav finns på respektive kurs- eller programsida.

Områdesbehörighet

Områdesbehörigheter innehåller dels de kurser som krävs för särskild behörighet, dels områdeskurser som kan ge extra poäng i urvalet.

Villkorligt behörig

Om du läser en behörighetsgivande kurs/utbildning under anmälningsterminen kan du bli villkorligt behörig. Om inget annat datum anges i ditt antagningsbesked, så måste du senast kursstart styrka att du uppfyller de särskilda behörighetskraven för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Behörighet på avancerad nivåVisa/dölj innehåll

Utbildning på avancerad nivå (master och magister) har krav på grundläggande behörighet och särskild behörighet på motsvarande sätt som för utbildningar på grundnivå. 

Om du vill läsa ett program på avancerad nivå måste du uppfylla kraven för en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng. Du kan också vara behörig om du har motsvarande utländsk examen, eller motsvarande kvalifikationer.

Om du vill läsa fristående kurser på avancerad nivå måste du ha minst 90 högskolepoäng på grundnivå för att vara behörig, men du behöver inte ha tagit ut någon examen.

Områdesbehörighet

Områdesbehörigheter innehåller dels de kurser som krävs för särskild behörighet, dels områdeskurser som kan ge extra poäng i urvalet.

Villkorligt behörig

Om du läser en behörighetsgivande kurs/utbildning under anmälningsterminen kan du bli villkorligt behörig. Om inget annat datum anges i ditt antagningsbesked, så måste du senast kursstart styrka att du uppfyller de särskilda behörighetskraven för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Vad krävs för att vara behörig?Visa/dölj innehåll

På varje utbildnings presentationssida ser du vilka förkunskapskrav som gäller för utbildningen.

Klicka här för att hitta våra program och kurser!

Andra vägar till behörighetVisa/dölj innehåll

Mer information och frågorVisa/dölj innehåll

För ytterligare information om behörighet, gå in på antagning.se och välj sedan under rubriken ”Dina betyg.” Det svenska utbildningssystemet har genomgått förändringar genom åren vilket innebär att de grundläggande behörighetskraven kan se olika ut beroende på när du avslutade dina gymnasiestudier (eller motsvarande).

Information om behörighet på antagning.se

Frågor om behörighetsbeslut gällande en aktuell anmälan:

För frågor om behörighetsbeslut gällande aktuell anmälan är du välkommen att vända dig till Antagningsenheten via infocenter@liu.se.

Ämnesspecifika frågor och frågor om tillgodoräknanden: 

För frågor om tillgodoräknanden vänligen kontakta studievägledaren för respektive program eller kurs, se https://liu.se/artikel/studievagledning.

Övriga frågor om behörighet:

För övriga frågor eller om du är osäker på din behörighet vänligen kontakta den centrala studievägledningen på infocenter@liu.se.