Behörighet

Behörighet = krav på förkunskaper

För att få studera vid universitetet krävs att du har vissa förkunskaper, så kallad behörighet. Det kan handla om en gymnasieexamen eller, i vissa fall, dokumenterad arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov.

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Behörighet, Flamman

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta.

Särskild behörighet

Kurser och program på grundnivå kan också ha krav på särskild behörighet. De särskilda behörighetskraven kan vara kunskaper från kurser i gymnasieskolan, högskolekurser eller andra krav för utbildningen. Information om särskild behörighet/förkunskapskrav finns på respektive kurs- eller programsida.

Behörighetskrav för avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå har krav på grundläggande behörighet som består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som för utbildningar på grundnivå.

Områdesbehörighet

Områdesbehörigheter innehåller dels de kurser som krävs för särskild behörighet, dels områdeskurser som kan ge extra poäng i urvalet.

Villkorligt behörig

Om du läser en behörighetsgivande kurs/utbildning under anmälningsterminen kan du bli villkorligt behörig. Om inget annat datum anges i ditt antagningsbesked, så måste du senast kursstart styrka att du uppfyller de särskilda behörighetskraven för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Mer information och frågor

För ytterligare information om behörighet, gå in på antagning.se och välj sedan under rubriken ”Det här gäller för dig som gått….”. Det svenska utbildningssystemet har genomgått förändringar genom åren vilket innebär att de grundläggande behörighetskraven kan se olika ut beroende på när du avslutade dina gymnasiestudier (eller motsvarande).

Information om behörighet på antagning.se

För frågor om behörighetsbeslut gällande aktuell anmälan är du välkommen att vända dig till antagning@liu.se.

För frågor om tillgodoräknanden vänligen kontakta studievägledaren för respektive program eller kurs.

För övriga frågor eller om du är osäker på din behörighet vänligen kontakta den centrala studievägledningen på centralstudievagledning@liu.se

Andra vägar till behörighet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Läs mer
Visa/dölj innehåll