Denna uppdragsutbildning riktar sig till personal som arbetar med brukare/klienter/boende/patienter med fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionshinder. 

Ansikten målade på fingrar / Faces painted on fingers

Fokus riktas mot "Hur kan jag som personal identifiera, systematisera och stödja en brukare/klient/boende/patient utifrån ett holistisk perspektiv med en teoretisk förankring".

Det huvudsakliga innehållet i uppdragsutbildningen handlar om att utveckla sin kompetens i att bemöta och se individens resurser oavsett funktionshinder. För att kunna möta dessa individer tillämpas medicinsk- och social kunskap, psykologi och omvårdnadsvetenskap med åtgärder som stödjer människor att vara delaktiga i vardags- och samhällsliv. Åtgärderna stöttar även individen i att uppleva en känsla av hopp och trygghet samt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Stor vikt ligger vid samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående.

Fokus läggs även på etiska frågeställningar i samband med att möta personer med funktionshinder.

Relaterat innehåll