Studera med funktionsnedsättning

Har du en varaktig funktionsnedsättning och vill börja plugga på universitetet? Kontakta någon av våra koordinatorer för att se vilket stöd som skulle kunna vara aktuellt för dig.
Tre personer som sitter med anteckningsböcker

För att få tillgång till det särskilda pedagogiska stödet måste du göra en ansökan om stöd och i samband med det bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Stöd som kan vara aktuella är till exempel:

 • anteckningshjälp
 • förlängd tid vid tentor
 • studentmentor
 • teckenspråkstolk.

Ta kontakt med universitetets koordinatorer för att diskutera vilket pedagogiskt stöd som kan bli aktuellt för dig. Vissa stödåtgärder kräver längre planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråkstolk, anpassning av undervisningslokaler eller nyinläsning av talböcker, därför är det viktigt att du tar en kontakt i god tid. 

Informationsträffar och studiebesök

Vi bjuder in dig som är ny student med funktionsnedsättning till informationsträffar och studiebesök där du kan bekanta dig med din kommande studiemiljö.

Informationsträffar

I samband med varje terminsstart bjuder Studenthälsan in nya studenter på LiU till digitala välkomstträffar. Dessa träffar är till för dig som har en neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning och syftar till att du ska få en så bra start på dina studier som möjligt. På välkomstträffarna har du möjlighet att träffa våra koordinatorer och få information om pedagogiskt stöd som till exempel förlängd tentamenstid, mentor, anteckningsstöd m.m.Informationsträff för nya studenter med neuropsykiatriska funktionshinder

Välkommen till en informationsträff där du som ny student får veta mer om vilket stöd LiU kan erbjuda dig som har en neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Du får bland annat möta våra koordinatorer, veta mer om mentorsstöd och får möjlighet att ställa dina frågor om studier och det sociala runtomkring. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till Anneli Högström (anneli.hogstrom@liu.se).

Börjar 16 januari 2023 kl. 15.15
Slutar 16 januari 2023 kl. 16.00
Plats Digitalt via Teams
Kontakt Anneli Högström
013-28 19 20

Informationsträff för nya studenter med neuropsykiatriska funktionshinder

Välkommen till en informationsträff där du som ny student får veta mer om vilket stöd LiU kan erbjuda dig som har en neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Du får bland annat möta våra koordinatorer, veta mer om mentorsstöd och får möjlighet att ställa dina frågor om studier och det sociala runtomkring. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till Anneli Högström (anneli.hogstrom@liu.se).

Börjar 30 januari 2023 kl. 15.15
Slutar 30 januari 2023 kl. 16.00
Plats Digitalt via Teams
Kontakt Anneli Högström
013-28 19 20

Studiebesök

Är du som blivande student nyfiken på LiU:s lokaler och vilka möjligheter du har att få stöd i din studiesituation? Kontakta oss för ett studiebesök.

Ansöka om stöd

1. Skaffa intyg

När du ansöker om stöd behöver funktionsnedsättningen vara dokumenterad. Intyget, som du ska bifoga i samband med din ansökan, ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal, som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller logoped. I intyget ska det stå:

 • hur länge du haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt för dina besvär
 • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå 
 • beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din studiesituation.

Intygsgivaren är välkommen att kontakta oss om hen är osäker på vad som ska framgå i intyget.

2. Ansök om stöd

 1. Invänta besked om att du är antagen till en kurs eller ett program vid Linköpings universitet.
 2. Gå till Nais (öppnas i nytt fönster) för att göra din ansökan. Du kommer till en annan webbplats.
 3. När du har gjort din ansökan i Nais, får du ett mail från en av oss koordinatorer där du uppmanas att boka en tid för samtal.
 4. Efter samtalet får du ett beslut och rekommenderade stödåtgärder i Nais. Du får ett mail när det är klart.

Om du har en tillfällig skada eller sjukdom

Om du har en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av riktat pedagogiskt stöd. Kontakta en studievägledare på din institution.

Kontakt

Mer om att studera på LiU