Studera med funktionsnedsättning

Har du en varaktig funktionsnedsättning och vill börja plugga på universitetet? Kontakta någon av våra koordinatorer för att se vilket stöd som skulle kunna vara aktuellt för dig.

Tre personer som sitter med anteckningsböcker

För att få tillgång till det särskilda pedagogiska stödet måste du göra en ansökan om stöd och i samband med det bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Stöd som kan vara aktuella är till exempel:

  • anteckningshjälp
  • förlängd tid vid tentor
  • studentmentor
  • teckenspråkstolk.

Ta kontakt med universitetets koordinatorer för att diskutera vilket pedagogiskt stöd som kan bli aktuellt för dig. Vissa stödåtgärder kräver längre planeringstid, till exempel rekrytering av teckenspråkstolk, anpassning av undervisningslokaler eller nyinläsning av talböcker, därför är det viktigt att du tar en kontakt i god tid. 

Informationsträffar Visa/dölj innehåll

Informationsträffar för nya studenter med funktionsnedsättning

I samband med varje terminsstart bjuder Studenthälsan in nya studenter på LiU till digitala välkomstträffar. Dessa träffar är till för dig som har en neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning och syftar till att du ska få en så bra start på dina studier som möjligt. På välkomstträffarna har du möjlighet att träffa våra koordinatorer och få information om pedagogiskt stöd som till exempel förlängd tentamenstid, mentor, anteckningsstöd m.m.

Mer information om aktuella datum för träffarna och länk till anmälan hittar du på 
student.liu.se/funkis.

Ansöka om stöd Visa/dölj innehåll

1. Skaffa intyg

2. Ansök om stöd

Om du har en tillfällig skada eller sjukdom

Kontakt Visa/dölj innehåll

Mer om att studera på LiU Visa/dölj innehåll