Vi är enheten för bioinformatik på Core Facility vid Medicinska fakulteten. Vi finns i hus 462, våning 10.

Vi erbjuder flera bioinformatiska analyser, allt från Microarray till Next-Generation Sequencing och High-throughput Image analyser. Vi använder oss främst av programvara med öppen källkod, som R och Python, etc. Vi har även tillgång till licensierade programvaror för helgenomsekvenseringsanalyser, till exempel Sentieon. Vi utvecklar även pipelines för dataanalyser från raw-data till funktionell genomik.

Vi kan hjälpa dig på tre olika sätt:

  • Support / rådgivning: att ge råd om bioinformatiska analyser, metoder och resurser.
  • Tekniskt stöd: hjälp med verktyg, databas, framställning av siffror eller andra små uppgifter om bioinformatik.
  • Forskningssamarbete: förfrågningar som kräver en större insats än tekniskt stöd kommer ses som forskningssamarbeten.

Enheten för bioinformatik vid Core Facility har som mål att erbjuda forskare stöd med bioinformatiska analyser på alla nivåer. Vi är övertygade om att gränssnittet mellan bioinformatik och biologi är nyckeln till framgång i vårt samarbete. Vi hjälper gärna dig med dataanalyser eller med utveckling av projekt-specifika pipelines, vi kan också hjälpa till med enklare statistiska beräkningar.

Vi vill gärna hjälpa dig med dina projekt och analyser. Läs mer om oss och vad vi kan hjälpa till med på den engelska versionen av den här sidan.

Kontakta oss

Boka projekt hos Bioinformatik via iLab

Clinical Genomics, Sweden

Vi är också del av Clinical Genomics, Sweden, som sammanför bioinformatiker från sju andra universitet i Sverige för att utveckla och integrera nya analytiska, datorbaserade pipelines för stora mängder data.

För mer information: https://www.scilifelab.se/units/clinical-genomics-linkoping/

Core Facility