Bioinformatik

Bioinformatikenheten vid Core Facility erbjuder hjälp av analys av storskaliga biologiska data, som genererats vid Core facility eller på annan plats. Vi erbjuder rådgivning i bioinformatik och experimentdesign, och kan utföra analyser skräddarsydda för enskilda projekt. 

Analysis of amplified DNA sequence for detect Point mutation in DNA gene Foto istock

Bioinformatikenheten är en del av National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS), som har expertkompetens i många bioinformatiktillämpningar, till exempel genomik, RNA sekvensning, massspektrometri och metabolomik. 

Core Facility har för tillfället expertkompetens inom genomik, RNA sekvensning och cancergenomik, och vi kan kontakta övriga NBIS för hjälp med andra typer av data. 

Vi kan också hjälpa till med frågor angående statistik, programmering och svenska beräkningskluster så som Uppmax.


Bioinformatikenheten erbjuder veckovisa rådgivningsmöten dit användare kan komma och diskutera bioinformatik eller experimentdesign.

Vi utför även skräddarsydda bioinformatikanalyser i projekt. Mer information om hur vår projektsupport fungerar, inklusive avgiften, finns på NBIS webbsida. 

För att anlita oss för projektsupport vänligen skicka ett mejl, eller fyll i anmälningsformuläret på NBIS webbsida

Bioinformatikerna vid Core Facility finns i cellbiologi-byggnaden på Campus US, eller i B-huset på Campus Valla. 

Projektförslag skickat till Core Facility, BKV och Clinical GenomicsVisa/dölj innehåll

Projektförslag skickat till Core Facility, BKV och Clinical Genomics, Sverige (GMS) för NGS-analys och bioinformatikstöd.

Till formuläret i Forms >>

KontaktVisa/dölj innehåll

Core FacilityVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll