Core Facility (COREF)

Core Facility vid Medicinska fakulteten består av flera enheter som tillhandahåller avancerad utrusning samt kvalificerade personella resurser.

Cytof på Core Facility

Core Facility är öppen för alla forskargrupper. Vi erbjuder högkvalitativ rådgivning inom experimentdesign och analys, tillgång till avancerad och nyaste utrusning, specialinriktad teknisk utbildning och provberedning.

Utöver detta har vi ambitioner även att erbjuda workshops och seminarier. Verksamheten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland.

Anslagstavla

Nya instrument:

  • Live cell imaging med nya snabba och högupplösande Nikon spinning disk mikroskop
  • Imaging Cytometer ImageStream, en flödecytometer som tar bilder av celler
  • Masscytometer CyTOF 2
  • Högpresterande MALDI TOF/TOF masspektrometer för proteomic, glycoproteomics, lipidomics och MALDI Imaging.

Kontakt

Enheter

Bokningskalender

Fler resurser

Protokoll