Core Facility (COREF)

Core Facility vid Medicinska fakulteten består av flera enheter som tillhandahåller avancerad utrusning samt kvalificerade personella resurser.

Cytof på Core Facility

Core Facility vid Medicinska fakulteten är en forskningsinfrastruktur som består av flera enheter. Vi erbjuder en kostnadseffektiv tillgång till avancerad instrumentering, utbildning, konsultation och kvalificerade specialtjänster inom följande områden: masspektrometri; flödescytometri och masscytometri; mikroskopi; molekylärbiologi; och bioinformatik.

Core Facility är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland. Våra specialiserade laboratorier är utrustade med unika, vanligtvis toppmoderna instrument och tjänster, och hanteras av forskare med teknisk expertis och forskningserfarenhet för att hjälpa en andra forskare. Core Facility är öppen för alla interna och externa forskargrupper.

Drop in-besök, flödescytometri

Kom förbi och diskutera din forskning med oss och ta reda på vad mätteknikerna vi erbjuder kan göra för ditt projekt. Flödescytometri är en high-throughput metod för kvantifiering av proteiner, DNA, fosforylering i signalkaskader mm på single-cell nivå.

Facilitetens senaste tillskott Spektral Cytometer Aurora klarar att separera autoflourescens och gör det möjligt att analysera material som var mycket utmanande tidigare, medan vår masscytometer tillåter samtidig mätning av över 40 cellulära markörer. Hjälp att välja och kombinera fluorescenta markörer finns också.

Flödescytometri finner du på plan 10 i Hus 462.
Drop in-tider: Måndagar kl 8-12.
Kontakt
: Mikael Pihl och Jörgen Adolfsson.

Enheter

Bokningskalender

Fler resurser

Kontakt