Forum Östergötland erbjuder rådgivning, stöd och hjälp med tillämpningar av statistiska metoder på biologiska och medicinska områden samt datahantering.

Överlevnadsanalys och epidemiologisk statistik är exempel på områden som i stort sett bara finns inom medicinsk statistik. Datahantering handlar om att på olika sätt bearbeta den data som ska användas för analys och ibland ingår även analysen i begreppet. Forum Östergötland hjälper forskare med såväl valda delar och moment som hela projekt.

Rådgivning inom biostatistik

Den rådgivning som vi erbjuder inom den biologiska och medicinska statistiken kan exempelvis handla om

 • urvalsberäkning
 • enklare analyser
 • randomisering
 • enklare designdiskussion
 • värdering av resultat
 • bemötande av referenssynpunkter
 • design.

Stöd i datahantering

Inom datahantering kan vi till exempel

 • ge råd om uppbyggnad av datastruktur för inmatning av data, t.ex. med automatiska kontroller för att undvika felinmatningar
 • föra ihop olika datamaterial, t.ex. från olika register
 • bistå med bearbetning av data, t.ex. förberedelse inför särskild analys eller summering över en variabel
 • hjälpa till med rensning av data.

Kortare rådgivning med frågor som klaras av på ett eller ett par möten erbjuds kostnadsfritt. Övrig rådgivning av längre karaktär, såsom analys av datamaterial, fås mot avgift. 

Vill du boka oss?

Vi har två olika e-postadresser för ärenden från forskare respektive doktorander.

Forskare: statistikforskare@medfak.liu.se.
Doktorand: statistikdoktorand@medfak.liu.se.

Forskarstöd

Forum Östergötlands statistiker