Forum Östergötland (FO)

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk och translationell forskning vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Vårt mål är att fler kliniska studier med hög kvalitet utförs vid Linköpings universitet och Region Östergötland. 

Forum Östergötland

All typ av klinisk forskning omges av ett omfattande regelverk som ska garantera god kvalitet, tillförlitliga data och inte minst studiedeltagarnas säkerhet och integritet. Forum Östergötland arbetar med stöd och rådgivning för att underlätta för forskare att genomföra sina studier inom rådande regelverk.

 

Vad erbjuder vi?

Forum Östergötland erbjuder alltid en eller ett par kostnadsfria möten oavsett vilken av våra kompetenser som behöver anlitas. Vid behov av ett mer omfattande stöd kan man köpa projektstöd eller monitorering.

Som projektstöd kan våra forskningskoordinatorer eller statistiker anlitas för att praktiskt utföra arbetsuppgifter. Det kan handla om att skriva studieprotokoll eller utföra statistiska analyser. Även tjänsterna på Kliniska forskningsenheten, KFÖ, tillhandahålls mot avgift. Kontakta oss på Forum Östergötland för prisuppgifter för just ditt ärende. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan och på respektive sida för de olika tjänsterna.

 

En del av Forum Sydost

Forum Östergötland är en del av Forum Sydost som är den regionala noden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Forum Sydost är i sin tur en del av Kliniska Studier Sverige som utöver sex regionala noder består av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

 

Jobba hos oss

Vi söker just nu en forskningskoordinator till Forum Östergötland. Läs mer och ansök om tjänsten, senast 3/3 2018, här.

Kliniska Studier Sverige

Tjänster

Feasibility

Aktuellt

Utbildning och nätverk

Kontakt

Adress

Besöksadress

Forum Östergötland

Ingång 50, plan 10, Campus US, Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85, Linköping

Postadress

Forum Östergötland

Linköpings universitet, Campus US, 581 85, Linköping