Forum Östergötland (FO)

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk och translationell forskning vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Vi är en del av den regionala noden Forum Sydost som ingår i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. 

Johan Jäger
All typ av klinisk forskning omges av ett omfattande regelverk som ska garantera god kvalitet, tillförlitliga data och inte minst studiedeltagarnas säkerhet och integritet. Forum Östergötland arbetar med stöd och rådgivning för att underlätta för forskare och företag att genomföra sina studier inom rådande regelverk. Vårt mål är att fler kliniska studier med hög kvalitet utförs vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

 

Vad erbjuder vi?

Forum Östergötland erbjuder alltid ett eller ett par kostnadsfria möten oavsett vilken av våra kompetenser som behöver anlitas. Vid behov av ett mer omfattande stöd kan man köpa projektstöd eller monitorering (se sidan "Stöd för kliniska studier" under "Tjänster").

Som projektstöd kan våra forskningskoordinatorer eller statistiker anlitas för att praktiskt utföra arbetsuppgifter. Det kan handla om att skriva studieprotokoll eller utföra statistiska analyser. Även tjänsterna på Kliniska forskningsenheten, KFÖ, tillhandahålls mot avgift. Kontakta oss på Forum Östergötland för prisuppgifter för just ditt ärende. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan och på respektive sida för de olika tjänsterna.

 

En del av Forum Sydost

Forum Östergötland är en del av Forum Sydost som är den regionala noden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Forum Sydost ingår i sin tur i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Samarbetet består utöver sex regionala noder av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet. 

Loggan nedan är en klickbar länk till Forum Sydost på Sydöstra sjukvårdsregionens webb.

Kliniska Studier Sverige

Aktuellt

Tjänster

Feasibility

Utbildning och nätverk

Kontakt och medarbetare

Adress

Forum Östergötland

Hus 008, ingång 50, plan 10
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Kliniska forskningsenheten (KFÖ)

Norra entrén, hus 443, ingång 7, plan 10
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Medarbetare

Porträttbild Charlotta Dabrosin.

Charlotta Dabrosin

Föreståndare, professor & överläkare

 • Medicinska fakulteten (MEDFAK)
Till presentationen
Porträttbild på Lotta Lindh-Åstrand.

Lotta Lindh-Åstrand

Biträdande föreståndare & forskningskoordinator

 • Region Östergötland
Till presentationen
Porträttbild på Sari Karlsson.

Sari Karlsson

Forskningskoordinator & regional samordnare

 • Medicinska fakulteten (MEDFAK)
Till presentationen
Porträttfoto på Birgitta Ek.

Birgitta Ek

Forskningssjuksköterska

 • Region Östergötland
Till presentationen
Porträttbild på Malin Huss.

Malin Huss

Forskningskoordinator & forskningssjuksköterska

 • Region Östergötland
Porträttbild på Mats Fredrikson.

Mats Fredrikson

Statistiker

 • Medicinska fakulteten (MEDFAK)
Till presentationen
Porträttbild på Lars Valter.

Lars Valter

Statistiker

 • Region Östergötland
Till presentationen
Porträtt på Karin Skoglund.

Karin Skoglund

Forskningskoordinator

 • Medicinska fakulteten (MEDFAK)
Till presentationen
Porträttbild på Hanna Bengter.

Hanna Gällström

Forskningskoordinator

 • Medicinska fakulteten (MEDFAK)
Till presentationen
Porträttfoto på Lina Malm.

Lina Malm

Forskningskoordinator

 • Medicinska fakulteten (MEDFAK)
Till presentationen
Laila Höljervangens medarbetarfoto.

Laila Höljervangen

Samordnare

 • Medicinska fakulteten (MEDFAK)
Till presentationen
Porträttbild på Melinda Reyes Hiltunen.

Melinda Reyes Hiltunen

Kommunikatör

 • Medicinska fakulteten (MEDFAK)
Till presentationen
Porträttbild på Marika Wenemark.

Marika Wenemark

Enkätmetodiker

 • Region Östergötland