Forum Östergötland (FO)

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk forskning vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Vi erbjuder stöd, rådgivning, nätverk och utbildningar för att fler forskare och företag ska genomföra kliniska studier med god kvalitet.

Johan Jäger

 

Vårt mål är att fler kliniska, translationella studier med hög kvalitet utförs vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Därför arbetar vi på Forum Östergötland med att ge stöd och rådgivning till forskare inom de omfattande regelverk som gäller för klinisk forskning. Vi arbetar också med att höja forskningskompetensen i länet genom att hålla kurser och nätverk.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hos Forum Östergötland finns många olika kompetenser som kan stötta genom hela forskningsprocessen. Vi erbjuder bland annat projektstöd och rådgivning från forskningskoordinatorer och dataanalys/rådgivning från statistiker, eCRF samt monitorering. Vi har också en klinisk forskningsenhet med forskningssjuksköterskor och sängplatser för att ta emot forskningspersoner. Läs mer om våra tjänster längre ned på sidan.

Varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig. Det första mötet är alltid kostnadsfritt. Många tjänster utför vi sedan utan kostnad medan mer omfattande stöd sker mot avgift.

En del av Forum Sydost och Kliniska Studier Sverige

Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland är, tillsammans med Forskningssektionen i Region Kalmar län och Futurum i Region Jönköpings län, Forum Sydost. Vi är Sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Tillsammans jobbar vi för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att bedriva klinisk forskning i. 

Forum Sydost hjälper dig när du söker VR-bidrag för att planera en klinisk studie

I sommar har du möjlighet att söka bidrag från Vetenskapsrådet för att planera en klinisk studie inom behandlingsforskning. Syftet med planeringsbidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom både akademin, hälso- och sjukvården samt andra aktörer att planera inför en framtida ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning.

Utlysningsperioden för VR-bidraget är 7 juni—22 augusti 2023. 

Länk till Vetenskapsrådet:

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning (vr.se)

Många detaljer behöver tänkas igenom redan inför planeringsfasen. Kontakta gärna Forum Sydost (forumo@regionostergoland.se) om du till exempel behöver rådgivning kring regelverk, statistik eller något annat. Tänk på att kontakta oss i god tid, och inte under juli månad, då många är på semester. 

Tjänster

Utbildningar i urval

Nyheter

Prenumerera på nyheter

Här på Forum Östergötlands hemsida lyfter vi framför allt det lokalt relevanta inom området kliniska studier, så återkom gärna hit. Du kan också få uppdateringar per e-post.

Ibland kommer våra egna nyheter med i nedanstående nyhetsutskick, men det säkraste är att återkommande besöka vår hemsida. Är du forskningssjuksköterska kan du också gå med i vårt nätverk för forskningssjuksköterskor som länkas under "Utbildning och nätverk".

Kliniska Studier Sveriges nationella nyhetsnotiser

För en större nationell överblick inom området kliniska studier – prenumerera på nyheter, kalenderaktiviteter och goda exempel på www.kliniskastudier.se/prenumerera.

Kontakta oss

Medarbetare Forum Östergötland

 
Fotografi av Karolina Bäck

Karolina Bäck

Forskningskoordinator

  • Medicinska fakulteten (MEDFAK) Forum Östergötland (FÖ) 
 
Fotografi av Zeinab Alkashaf

Zeinab Alkashaf

Forskningskoordinator

  • Medicinska fakulteten (MEDFAK) Forum Östergötland (FÖ)