Målet för projektet är att studera hur lekmän, semiprofessionella och personal utanför traditionella blåljusverksamheter bör undervisas, utrustas, organiseras, och i övrigt stöttas för att kunna mobiliseras ad hoc och vid olyckor och skadehändelser.

Detta kan ta sig uttryck i evidensbaserade utbildningar och övningar för lekmän, eller andra mekanismer för stöd till exempel just-in-time-instruktioner, remote guidance, eller koordinering av multipla frivilligresurser. Vidare ska projektet använda olika modellerings- och simuleringsmetoder för att studera vilken effekt detta skulle få vid skadehändelser av varierande komplexitet. En hörnsten är metoder för effektiv utlarmning och uppgiftstilldelning, samt IT-stöd för detta.

Projektledare