Undvikbara dödsfall till följd av trauma kan avhjälpas
med tidig insats från allmänheten och med stöd av rätt utrustning.

Utplacering av så kallade blödningskontrollkit i offentliga miljöer, liknande det initiativ som finns inom publika hjärtstartare, kan rädda liv vid olyckor eller attentat. Det finns dock flera obesvarade frågor kvar i nuläget; hur många kit behövs i en given miljö, hur mycket utrustning ska varje kit innehålla och var ska kiten placeras för bäst effekt?

Projektet har som mål att jämföra olika strategier för placering av blödningskontrollkit i publika miljöer och presentera rekommendationer för beslutsfattare. Rekommendationer kommer att baseras på ett antal simuleringsstudier där en mängd olika parametrar kan ändras i varje experiment, till exempel typ av masskadehändelse, antal skadade, antal förstainsatsaktörer, och antal och placering av blödningskontrollkit. Projektet syftar att fram underlag till riktlinjer för hur man bör placera blödningskontrollkit för att hantera masskadehändelser. Underlaget kan hjälpa relevanta aktörer att ge råd för offentliga platser såsom flygplatser, handelsplatser och eventarenor.


Projektledare