Flödesenheten finns på plan 10 i hus 462 och är en del av Core Facility. Här finns utrustning för singel cell analys, cellsortering, avbildning av celler i suspension samt koncentrationsbestämning av lösliga faktorer som t.ex. cytokiner.

För närvarande finns två cytometrar av modellen Gallios, utrustade med tre lasrar och kapacitet att mäta 10 fluorescenta molekyler samtidigt. Två cellsorterare finns också, FACSAria IIu och FACSAria III, utrustade med UV-laser respektive gulgrön laser utöver violett, blå, röd i båda. Båda sorterarna kan sortera till 1.5, 5 och 15ml rör, mikrotiterplattor eller objektglas. Mer specialiserade instrument i maskinparken är en imaging cytometer Imagestream mk II samt Flexmap 3D, ett instrument avsett att mäta koncentration av flera faktorer samtidigt i små provvolymer.

Personalen står till tjänst med att lära nya användare att använda instrumenten, ge råd i samband med experimentdesign och vid tolkning av data. En tredagarskurs om flödescytometri hålls årligen eller vid tillräckligt stort intresse.

Använd bokningskalendern nedan för att boka tid på en cytometer.

För forskare vid LiU finns mer utförlig information i sharepoint. Följ enheten där för kontinuerliga uppdateringar och information om verksamheten.

Drop in-besök, flödescytometri

Kom förbi och diskutera din forskning med oss och ta reda på vad mätteknikerna vi erbjuder kan göra för ditt projekt. Flödescytometri är en high-throughput metod för kvantifiering av proteiner, DNA, fosforylering i signalkaskader mm på single-cell nivå.

Facilitetens senaste tillskott Spektral Cytometer Aurora klarar att separera autoflourescens och gör det möjligt att analysera material som var mycket utmanande tidigare, medan vår masscytometer tillåter samtidig mätning av över 40 cellulära markörer. Hjälp att välja och kombinera fluorescenta markörer finns också.

Flödescytometri finner du på plan 10 i Hus 462.
Drop in-tider: Måndagar kl l8-12.
Kontakt: Mikael Pihl och Jörgen Adolfsson.

Flowcytometry

Apparatur

Följande apparatur tillhandahålls vid flödesenheten:

ARIA

Instrumentet sorterar celler med hög hastighet (ca 20000 celler/sekund) och är utrustad med en UV-laser (355 nm) för 2 färger, en violett laser (405 nm) för 3 färger, en blå laser (488 nm) för 6 färger och en röd laser (633 nm) för 3 färger. 14 färger kan analyseras samtidigt, 4 vägs sortering och sortering direkt i mikrotiterplatta är möjlig. ARIA III

Samma prestanda som ARIA och är utrustad med en violett laser (405 nm) för 6 färger, en blå laser (488 nm) för 3 färger, en grön laser (561 nm) för 5 färger och en röd laser (632 nm) för 3 färger. 17 färger kan analyseras samtidigt, 4 vägs sortering och sortering direkt i mikrotiterplatta är möjlig. 

Gallios

Två analysinstrument utrustade med en violett laser (405 nm) för 2 färger, en blå laser (488 nm) för 5 färger samt en röd laser (633 nm) för 3 färger. Instrumenten är försedda med karuseller med plats för 32st 5ml rör.

 

ImageStreamx mkII

En flödescytometer som tar bilder av celler i 12 kanaler, utrustad med violett, blå, gulgrön och röd laser samt två kameror kan den mäta 9 fluoroscenskanaler plus scatter (brightfield/darkfield). Kan ta bilder i tre olika förstoringar (20X, 40X, 60X). Lämpar sig utmärkt för att följa internalisering, apoptos, kärntranslokation, kolokalisation av två eller flera markörer. Förutom intensitetdata per cell som liknar en traditionell cytometer kan man få siffror på rundhet och en mängd andra parametrar för varje cell. Provvolymer mellan 20 och 200ul accepteras, rekommenderad cellkoncentration är 20 miljoner/ml. Tar endast eppendorf rör.

CyTOF 2

Flödesenheten är hem till Sveriges första masscytometer, en CyTOF 2 från DVS Sciences / Fluidigm, som är en del av nationell forskningsresurs för masscytometri. Masscytometern ersätter fluorokromer med lantanidisotoper och skiljer på isotopernas massa genom time-of-flight masspektrometrisk mätning. Problem med autofluorescens och spektralt överlapp elimineras därmed och i dagsläget finns kring 40 isotoper som kan konjugeras till antikropp, samt möjlighet till live/dead märkning. Dock förlorar man möjligheten att karaktärisera cellers morfologi i och med att de förstörs och endast isotoperna detekteras.

Kontakta Jan-Ingvar Jönsson för ytterligare information.

FlexMAP 3D

Detta är ett flödesinstrument enbart avsedd att analysera fluorescerande mikrokulor. Istället för att mäta proteiner en och en som vid ELISA, kan man mäta flera proteiner från ett prov samtidigt.

 

Plattläsare i rum 204, plan 10 hus 462 (Self Use)

Victor

En flexibel plattläsare för detektion av absorbans, fluoroscens och lumniscens .

VersaMax

Plattläsare för absorbans.

Epoch

Plattläsare för absorbans.ce

Bokningskalender

Masscytometri

Kontakt