På våning 10 i hus 462, Campus US, erbjuder Mikroskopienheten ett stort urval av mikroskopitekniker med fokus på avancerad utrustning. Nya och erfarna användare är välkomna att diskutera mikroskopimetoder, provpreparation, inmärkning, fluorescenta sonder, fluorescenta proteiner, studier av levande celler och bildbehandling.

Mikroskopiutrustningen för visuellt ljus sträcker sig från enklare, standardmikroskop med färgkamera till avancerad fluorescensbaserad mikroskopi som inkluderar konfokala laserskannande mikroskop (CLSM), spinning disk-konfokal, aperturkorrelerad-konfokal (VivaTome) och totalreflektionsmikroskop (TIRF).
 
De flesta av mikroskopen är utrustade för studier av levande celler/organismer. Det finns även ett s.k. laser capture mikroskop (LCM) och en high content imaging cytometer, varav cytometern är utrustad med en live cell-modul för långtidsstudier.
 
Vid Mikroskopienheten har användare dessutom tillträde till avancerade bildbehandlingsprogram för kolokalisation, 3D/4D-rendering, dekonvolering etc.
 
Utöver teknikerna baserade på visuellt ljus innehåller Mikroskopienhetens utrustningspark både transmissions- (TEM) och svepelektronmikroskopi (SEM). Ett fullt utrustad laboratorium finns att tillgå för provpreparation.
 
För mer information angående mikroskop och utbildning kontakta Vesa Loitto.
 
 

Kontakt

Bokningskalender