18 oktober 2016

Hiv gör tuberkelbakterien, som orsakar tuberkulos, mer sjukdomsframkallande genom att störa en central funktion i immunsystemet. Det visar en ny studie av forskare vid Linköpings universitet. Upptäckten bidrar till att förklara på cellnivå varför hiv-infektion kraftigt ökar risken för att tuberkulosinfektion ska utvecklas till aktiv tbc-sjukdom.

 forskare arbetar i säkerhetsbänk Susmita K Singh, postdoktor, arbetar i säkerhetsbänken. I bakgrunden följer Robert Blomgran arbetet. Foto: Thor Balkhed

 

Hos de allra flesta personer som utsätts för tbc-smitta tar immunförsvaret hand om tuberkelbakterien genom att kapsla in den i en särskild ärrvävnad. Tillståndet kallas vilande, eller latent, tbc. Knappt var tionde person med vilande tbc blir senare sjuk. Samtidig hiv-infektion är den största riskfaktorn för att infektion med tuberkelbakterien ska utvecklas till aktiv tuberkulossjukdom.

Robert Blomgran, universitetslektorRobert Blomgran, universitetslektor. Foto: Thor Balkhed

– Hiv-positiva personer löper runt 30 gånger högre risk att utveckla tuberkulos. Men varför det är så har hittills inte klarlagts på cellnivå, säger biträdande universitetslektor Robert Blomgran, som har lett studien.

I den nya studien, som publiceras i tidskriften American Journal of Pathology, ville forskarna titta närmare på vad som händer i en sorts immunceller, de dendritiska cellerna, som har en viktig roll i immunförsvaret. Dendritiska celler bryter ner tuberkelbakterier och andra främmande mikroorganismer och visar upp bakteriefragmenten på cellytan. Andra immunceller, särskilt T-celler, som känner igen fragmenten binder till dem och den dendritiska cellen aktiverar då T-cellen så att den effektivt kan döda tuberkelbakterier. På så sätt fungerar dendritiska celler som en kommunikatör som kopplar ihop det medfödda immunförsvaret med de specifika immunförsvaret, som T-cellerna ingår i.

Boosta immunförsvaret

Forskarna infekterade mänskliga dendritiska celler med både tuberkelbakterier och hiv-virus. Det visade sig att saminfektion ledde till att de dendritiska cellernas förmåga att presentera främmande molekyler för immunförsvaret minskade. Deras kapacitet att aktivera tuberkulosspecifika T-celler var också sämre jämfört med när de dendritiska cellerna var infekterade med endast tuberkelbakterier.

Tidigare forskning kring varför hiv-infektion ökar risken för aktiv tbc-sjukdom har främst varit inriktad på hur hiv-viruset påverkar det specifika, eller adaptiva, immunförsvaret, där T-cellerna har stått i fokus.

– Nu visar vi att hiv har en tydlig effekt även på det medfödda immunförsvaret, speciellt dendritiska celler som är länken mellan det medfödda och adaptiva immunförsvaret. Dessa fynd måste så klart följas upp, men vi föreslår redan nu att en viktig framtida behandlingsstrategi vid infektion bör vara att hitta sätt som stärker eller boostar celler i immunförsvaret genom så kallad ”host-directed-therapy”, säger Robert Blomgran.

forskare i skyddskläderFoto: Thor Balkhed

Varje år insjuknar runt 9,6 miljoner människor världen över i tuberkulos, enligt världshälsoorganisationen WHO. Av dessa har 1,2 miljoner, eller var tionde person, också hiv. Bland de som dör i tuberkulos har var tredje hiv, men andelen skiljer sig mycket åt mellan olika världsdelar.

Forskningen har finansierats med medel från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Svenska Läkaresällskapet.

Publikation: HIV Interferes with Mycobacterium tuberculosis Antigen Presentation in Human Dendritic Cells, Susmita K. Singh, Anna-Maria Andersson, Rada Ellegård, Cecilia S. Lindestam Arlehamn, Alessandro Sette, Marie Larsson, Olle Stendahl, Robert Blomgran, the American Journal of Pathology, publicerad online 13 oktober 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajpath.2016.08.003

Relaterat innehåll