06 maj 2015

Tekniken finns, ge oss problemet så löser vi det. Professor
Shaofang Gong och hans forskargrupp redovisade resultatet från
forskningsprojektet Smart stad med sakernas internet på ett välbesökt öppet möte.

De används för mätning och kontroll av luft och fukt i kyrkor, för att hålla koll på energiförbrukningen i Mirum Galleria i Norrköping och de håller ett vakande öga över kylar och frysar i Kolmårdens djurpark. De används för att kontrollera luftförbättrande växtväggar, ventilationen i de byggnader som tillsammans utgör universitetets Campus Norrköping och de håller även koll på utsläpp av partiklar och koldioxid utmed några av stadens gator.

Trådlösa sensornätverk

Professor Shaofang Gong forskar om den smarta stadenFoto: _Thor_BalkhedDet handlar om trådlösa sensornätverk, utvecklade av professor Shaofang Gong och hans forskargrupp i kommunikationselektronik.

Med hjälp av tekniken är det möjligt att mäta, styra och även larma exempelvis för vatten- eller energiförbrukning, koldioxidhalter, partiklar, temperatur, fukt, halter av flyktiga organiska ämnen, signalstyrkor och mycket mer.  Sensorerna kan även användas för positionering inomhus. All insamlad data kan placeras i molnet och via ett enkelt webbgränssnitt läsas av i mobilen, på plattan eller datorn, varhelst du befinner dig.

Sensorerna kan integreras i redan befintliga system och informationen om systemet är öppen för dem som vill utveckla applikationer.  Ingen kabeldragning behövs heller eftersom systemet är trådlöst.

- Vi kan skapa ett komplett nätverk för sakernas internet, och har gjort det också. Det är inte många som kan säga att de gjort det, men vi kan och vi vågar, säger Shaofang Gong.

50 miljarder uppkopplade prylar

Forskningen inom projektet Smart stad med sakernas internet, är i huvudsak finansierad av Norrköpings fond för forskning och utveckling samt av Energimyndigheten. Enligt internationella prognoser kommer 50 miljarder prylar att vara uppkopplade, via sakernas internet, om tio år.

- Men det är ju viktigt att någon har nytta av all data vi samlar in, om vi istället utgår från ett problem kan vi snabbt integrera en lösning i systemet, sa Patrik Huss, doktorand i kommunikationselektronik.

I vilken ände ska man då börja? Trots dess många användningsområden och att visionerna för den smarta staden blommar är det fortfarande en teknik som söker sin användning; Lösningen finns, men vilket är det stora problemet?

- Hur skapar vi värde och utnyttjar resultaten på bästa sätt. Kan Norrköping bli först att bygga ut en infrastruktur för sakernas internet? frågar Shaofang Gong.

Stort intresse för sakernas internet

Foto: _Thor_BalkhedHan valde att redovisa forskningsprojektet ”Smart stad med sakernas internet” inför ett stort antal inbjudna gäster, där de flesta på ett eller annat sätt varit involverade i forskningen. Många hade mött upp, här fanns representanter från Kolmården, SICS Swedish ICT, Norrköpings kommun, E.on, Region Östergötland, LiU:s innovationskontor, kollegor och flera företag från regionen.

Idéerna haglade och intresset var stort, även Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist bidrog:

- Ni har uppfunnit hjulet och nu gäller det att hitta en väg för hjulet att rulla på. Med öppna data som alla har tillgång till kan Norrköpingsborna kanske vara delaktiga i att utveckla staden, minska energiförbrukningen och hålla staden ren och snygg.

Men några löften kunde han naturligtvis inte ge och även om antalet samarbetspartner är många, vill Shaofang Gong och hans grupp gärna ha fler.

- En liten forskargrupp kan inte göra så mycket, men tillsammans kan vi uträtta en hel del, konstaterar han.


Publicerad 2015-05-06

Mer om den smarta staden