Kommunikationselektronik

Elektronik i förgrunden av flygbild över industrilandskapet i Norrköping
Thor Balkhed

Forskningsgruppen Kommunikationselektronik – vårt mål är att bli världsledande inom följande områden:

 • Modulära lösningar med låg strömförbrukning för trådlösa sensornätverk. 
 • Trådlös dataöverföring med fokus på hög datahastighet, men till en låg kostnad.
 • Antenn och radiofrekvens (RF) design för bredbands- och flerbandskommunikationssystem.

Vår forskning inom Kommunikationselektronik har syftet att uppfinna tekniska lösningar för framtida trådlösa system med hög frekvens och hög datahastighet och samtidigt minska energiförbrukning och kostnader. Ett mål är att bidra till den sociala utvecklingen för en grönare värld, till exempel via smarta städer som utnyttjar omfattande trådlös- och digital teknik.

Våra kurser i trådlösa system ska inspirera studenter och doktorander med ny kunskap direkt från forskningsfronten inom modern kommunikationsteknik. Efter att ha genomgått utbildningen, kommer du att behärska kunskap för att utveckla trådlösa kommunikationssystem.

Expertartikel från Shaofang Gong och Magnus Karlsson i Elektroniktidningen
Flaskhalsen i den digitalisering vi står inför är den begränsade data­hastigheten i de trådlösa länkar som kopplar upp användarna till Internets fiberbaserade stamnät.

Debattartikel från Shaofang Gong i Elektroniktidningen
Elektronikutbildningen behöver förnyas

Blogginlägg inom projektet Spara och bevara gällande datainsamling i inomhusmiljö i kulturhistoriska byggnader (på engelska)
Indoor environmental data collection started in the City Theatre, the City Museum, and the Auditorium in Norrköping

Interaktivt användargränssnitt för klimatövervakning av historiska byggnader

Forskningsprojekt

Publikationer

2024

Zhongjun Ni, Chi Zhang, Magnus Karlsson, Shaofang Gong (2024) A study of deep learning-based multi-horizon building energy forecasting Energy and Buildings, Vol. 303, Artikel 113810 Vidare till DOI

2023

Zhongjun Ni, Chi Zhang, Magnus Karlsson, Shaofang Gong (2023) Leveraging Deep Learning and Digital Twins to Improve Energy Performance of Buildings 2023 IEEE 3rd International Conference on Industrial Electronics for Sustainable Energy Systems (IESES) Vidare till DOI

2022

Zhongjun Ni, Yu Liu, Magnus Karlsson, Shaofang Gong (2022) Link Historic Buildings to Cloud with Internet of Things and Digital Twins The 4th International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings, Benediktbeuern, Germany, May 4-5, 2022, s. 229-235

Utbildning

Grundutbildning – Trådlösa system

Vi är ansvariga för spåret Trådlösa system inom Civ. ing. programmet Electronic Design (ED). Vårt mål är att inspirera studenter med avancerad trådlös kommunikationselektronik.

Efter att ha lärt kurserna i denna profil, kommer du att behärska kunskap om radiofrekvens (RF) och mikrovågs kretskonstruktion, antennteori och konstruktion, digital kommunikationselektronik, och trådlösa sensornätverk, mm.

Vi är också mycket engagerade i hela ED-programmet och ger moderna kurser från det första till det sista året. En stor del av kunskapen är direkt relaterad till vår forskning inom forskargruppen Kommunikationselektronik. Några av kurserna som ges är listade nedan.

 • Digital kommunikationselektronik, TNE064
 • Analog/Digital systemutveckling, TNE026
 • RF kretskonstruktion, TNE088
 • RF systemkonstruktion, TNE062
 • Trådlösa sensornätverk, TNE090
 • Mikrovågsteknik, TNE071
 • EMC och mönsterkortsdesign, TNE089
 • Antennteori och konstruktion, TNE083

Forskningsledare

Laboratorier

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Relaterat innehåll