Smart stad: Mäta, överföra och behandla – trådlöst, energisnålt och snabbt

Forskningsgruppen Kommunikationselektronik – vårt mål är att bli världsledande inom följande områden:

 • Modulära lösningar med låg strömförbrukning för trådlösa sensornätverk. 
 • Trådlös dataöverföring med fokus på hög datahastighet, men till en låg kostnad.
 • Antenn och radiofrekvens (RF) design för bredbands- och flerbandskommunikationssystem.

Vår forskning inom Kommunikationselektronik har syftet att uppfinna tekniska lösningar för framtida trådlösa system med hög frekvens och hög datahastighet och samtidigt minska energiförbrukning och kostnader. Ett mål är att bidra till den sociala utvecklingen för en grönare värld, till exempel via smarta städer som utnyttjar omfattande trådlös- och digital teknik.

Våra kurser i trådlösa system ska inspirera studenter och doktorander med ny kunskap direkt från forskningsfronten inom modern kommunikationsteknik. Efter att ha genomgått utbildningen, kommer du att behärska kunskap för att utveckla trådlösa kommunikationssystem.

Expertartikel från Shaofang Gong och Magnus Karlsson i Elektroniktidningen
Flaskhalsen i den digitalisering vi står inför är den begränsade data­hastigheten i de trådlösa länkar som kopplar upp användarna till Internets fiberbaserade stamnät.

Debattartikel från Shaofang Gong i Elektroniktidningen
Elektronikutbildningen behöver förnyas

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Visa/dölj innehåll

Publikationer

2015

- A. Jacobsson, A. Serban and S. Gong, "Implementation of quantized-state system models for a PLL loop filter using Verilog-AMS", IEEE Transactions on Circuits and Systems-I: Regular papers, Vol. 62, No. 3, pp. 680-688.

- J. Östh, M. karlsson, A. Serban and S. Gong, "A comparative study of single-ended vs differential six-port modulators in communications-I: Regular papers", IEEE Transactions on Circuits and Systems I, vol. 62, no. 2, pp. 564-570, 2015.

- A Bondarevs, P. Huss, S. Gong, O. Weister and R. Liljedahl, "Green walls utilizing Internet of Things", PP. 16-21, Sensors and Transducers Journal, Vol 192 Issue 9, September 2015

- A. Bondarevs, P. Huss, Q. Ye and S. Gong, "Uninterruptible power supply utilizing supercapacitors for Internet of Things", Submitted to IEEE Internet of Things Journal, October 2015.

2014


- S.O. Tatu, A. Serban, M. Helaoui and A. Koelpin, "Multiport technology: the new rise of an old concept", IEEE Microwave Magazine, vol. 15, issue 7, pp. S34-S44, 2014.

- P. Huss, N. Wigertz, J. Zhang, A. Huynh, Q. Ye and S. Gong, "Flexible Architecture for Internet of Things Utilizing a Local Manager", International Journal of Future Generation Communication and Networking, Vol. 7, No. 1, pp. 235-248, 2014.

- I. Mohsin, M. Karlsson, and S. Gong "Frequency diplexer network for wireless parallel data transmission and ultra-wideband systems utilizing manifold technique", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 56, pp. 1869-1871, 2014.

Se fler i DIVA-portalen

Visa/dölj innehåll

Grundutbildning – Trådlösa system

Vi är ansvariga för spåret Trådlösa system inom Civ. ing. programmet Electronic Design (ED). Vårt mål är att inspirera studenter med avancerad trådlös kommunikationselektronik.

Efter att ha lärt kurserna i denna profil, kommer du att behärska kunskap om radiofrekvens (RF) och mikrovågs kretskonstruktion, antennteori och konstruktion, digital kommunikationselektronik, och trådlösa sensornätverk, mm.

Vi är också mycket engagerade i hela ED-programmet och ger moderna kurser från det första till det sista året. En stor del av kunskapen är direkt relaterad till vår forskning inom forskargruppen Kommunikationselektronik. Några av kurserna som ges är listade nedan.

 • Digital kommunikationselektronik, TNE064
 • Analog/Digital systemutveckling, TNE026
 • RF kretskonstruktion, TNE088
 • RF systemkonstruktion, TNE062
 • Trådlösa sensornätverk, TNE090
 • Mikrovågsteknik, TNE071
 • EMC och mönsterkortsdesign, TNE089
 • Antennteori och konstruktion, TNE083

Spåransvarig och studierektor
Visa/dölj innehåll

Laboratorier
Visa/dölj innehåll

Relaterat material
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll