Detta forskarutbildningsprojekt studerar ”flipped classroom” som arbetssätt och pedagogisk strömning. I fokus är att förstå rörelsen i ett svenskt skolsammanhang.

Det flippade no-klassrummet 

 

Forskningen syftar till att studera varför detta arbetssätt blivit så omtalat, att få kunskap om varför man väljer att arbeta med ”flipped classroom” samt att se hur det realiseras i ett naturvetenskapligt undervisningssammanhang.

Detta är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Relaterat innehåll