Didaktiska ansatser inom naturvetenskaplig undervisning

Didaktiska ansatser

Undervisning i allmänhet och inom naturvetenskap i synnerhet präglas inte sällan av övergripande didaktiska eller allmänpedagogiska ansatser, det kan gälla allt från laboratoriedidaktik, ”inquiry based learning” och ”flipped classroom” till utomhuspedagogik.

Forskningen inom detta område inriktas mot att dels vidareutveckla didaktiska ansatser inom naturvetenskap, dels undersöka och kritiskt granska deras historiska, kulturella samtida uttryck.

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningsprojekt Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll