Didaktiska ansatser inom naturvetenskaplig undervisning

Barn springer genom skogen.

Undervisning i allmänhet och inom naturvetenskap i synnerhet präglas inte sällan av övergripande didaktiska eller allmänpedagogiska ansatser, det kan gälla allt från laboratoriedidaktik, ”inquiry based learning” och ”flipped classroom” till utomhuspedagogik.

Forskningen inom detta område inriktas mot att dels vidareutveckla didaktiska ansatser inom naturvetenskap, dels undersöka och kritiskt granska deras historiska, kulturella samtida uttryck.

Forskningsprojekt

Forskarutbildningsprojekt

Kontakt

Organisation