Donera din aktieutdelning skattefritt

Som privatperson kan du skänka din aktieutdelning till forskning eller utbildning vid LiU utan att det dras skatt på pengarna. Det innebär att värdet på donationen ökar med ca 30 procent. 

Du kan rikta hela din aktieutdelning, inklusive den del som du skulle ha betalat skatt på, till det område som du finner angeläget att stödja. Registreringen i de aktuella bolagen måste ske före bolagsstämman, det gäller för dig som äger aktier i börsnoterade bolag samt för dig som är delägare i ett fåmansbolag. 

Foto Emma Busk Winquist 

Gåvans värde ökar

Av en aktieutdelning på 10 000 kronor får du normalt behålla 7 000 kronor eftersom du betalar 30 procent i skatt. Om du väljer att skänka din aktieutdelning direkt behöver varken du eller LiU betala någon skatt och gåvans värde blir då 10 000 kronor.

Vad brinner du för?

Ett finansiellt stöd till LiU är en betydelsefull investering för framtiden som definitivt bidrar till kunskap för en bättre värld. En donation kan exempelvis riktas till att instifta ett stipendium, finansiera en professur, en doktorand, till utrustning eller ett specifikt projekt. Du kan rikta en gåva till ett specifikt forskningsområde/utbildning vid Linköpings universitet eller till någon av universitetets stiftelser, exempelvis Linköpings universitets Jubileumsstiftelse 

Lär mer här och kontakta oss gärna för mer information och rådgivning. Vi för gärna en dialog kring dina möjligheter att stödja Linköpings universitet. 

Så går det till

När du bestämt dig för vilken eller vilka aktieutdelningar du vill donera och hur mycket av utdelningen du vill skänka behöver du ändra uppgift om mottagare av utdelningen hos din bank eller fondkommissionär. Viktigt är att du har gjort Linköpings universitet eller den stiftelse du vill stödja till mottagare (rättighetshavare) av din utdelning senast en vecka före avstämningsdagen i det utdelande bolaget. Du behöver inte göra något avdrag då allt regleras via kontrolluppgiften från banken. Är du delägare i fåmansföretag och redovisar utdelning på blankett K 10 gäller att den utdelning som lämnats i gåva får räknas med i nästa års sparade utdelningsutrymme. Det innebär att en motsvarande utdelning ett senare år blir lågbeskattad. 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad din gåva kan möjliggöra.

 

De senaste tio åren har varit mycket goda för oss som äger fastigheter och aktier med stora värdestegringar och låg kapitalbeskattning. Vi kan och bör dela med oss.
Michael Cocozza, givare till LiU

Linköpings universitets JubileumsstiftelseVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll