Om du som privatperson väljer att skänka din aktieutdelning direkt till forskning så ökar gåvan i värde med ca 30 procent, det gör jättestor nytta!

Foto Emma Busk Winquist

I samband med aktieutdelning får du normalt behålla 70% eftersom 30% går till skatt. Om du väljer att skänka hela eller delar av utdelningen direkt till forskning så behöver varken du eller mottagaren betala någon skatt. Det är ett väldigt bra tillfälle att donera en gåva till just Linköpings universitet. För att möjliggöra detta behöver du bland annat ändra uppgift om mottagare av utdelningen hos din bank eller fondkommissionär.

Tillsammans har vi världens möjligheter!

Ett finansiellt stöd till LiU är en betydelsefull investering för framtiden, oavsett storlek på gåva eller val av ändamål. Som givare till Linköpings universitet kan du stödja det forskningsområde som du tycker är angeläget. Din donation kan exempelvis användas till att instifta ett stipendium, finansiera en doktorand, en professur, till utrustning eller ett specifikt projekt. Du kan rikta en gåva till ett specifikt forskningsområde/utbildning vid Linköpings universitet eller till någon av universitetets stiftelser, exempelvis Linköpings universitets Jubileumsstiftelse  

Genom nydanande forskning och utbildning kan Linköpings universitet förändra världen till det bättre. Som donator hjälper du oss att göra just det. Tillsammans främjar vi nya framsteg och gör skillnad för mänskligheten. Det ger oss betydande möjligheter att ligga i den absoluta framkanten. Vi välkomnar fler som tillsammans med oss vill låta forskningen ta nya kliv. För om inte vi som är förmögna att förvandla världen till det bättre gör vad vi kan, vem ska då göra det?

Så går det till

När du bestämt dig för vilken eller vilka aktieutdelningar du vill donera och hur mycket av utdelningen du vill skänka behöver du ändra uppgift om mottagare av utdelningen hos din bank eller fondkommissionär. Viktigt är att du har gjort Linköpings universitet eller den stiftelse du vill stödja till mottagare (rättighetshavare) av din utdelning senast en vecka före avstämningsdagen i det utdelande bolaget. Du behöver inte göra något avdrag då allt regleras via kontrolluppgiften från banken. Är du delägare i fåmansföretag och redovisar utdelning på blankett K 10 gäller att den utdelning som lämnats i gåva får räknas med i nästa års sparade utdelningsutrymme. Det innebär att en motsvarande utdelning ett senare år blir lågbeskattad. 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad din gåva kan möjliggöra.

 

De senaste tio åren har varit mycket goda för oss som äger fastigheter och aktier med stora värdestegringar och låg kapitalbeskattning. Vi kan och bör dela med oss.
Michael Cocozza, Givare till LiU

Kontakta oss

 
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
 

Linköpings universitet - Vår berättelse

Den här filmen är till för att vi ändå ska kunna få en gemensam känsla för vår historia. När vi vet varifrån vi kommer är det lättare att tillsammans bygga vidare på allt bra vi gör – och hjälpas åt att berätta om det. Vi började 1975. Nu fortsätter vi.

Linköpings universitets Jubileumsstiftelse