07 mars 2022

Jubileumsstiftelsen är ett framtidsbygge som syftar till att utgöra ett betydelsefullt och uthålligt stöd för Linköpings universitetet. Den nyskapande och långsiktiga stiftelsen välkomnar alla som vill investera i LiU:s framtid och fortsatta utveckling.

Flera bildskärmar som visar olika motiv.
kentoh

Möjligheternas stiftelse

Linköpings universitets Jubileumsstiftelse fungerar som en garant i syfte att utveckla fri och konkurrenskraftig forskning samt beständig och relevant utbildning av högsta kvalitet. Stiftelsen har bland annat utformats för att givare ska kunna rikta medel till särskilda ändamål vid LiU utan att skapa en egen stiftelse. Det har visat sig vara ett bra alternativ för donationer då stiftelsen redan framgångsrikt förvaltar medel från givare, som utifrån eget intresse, donerat medel till specifika ändamål. Exempelvis: Christer Gilén som riktar en donation till teknikstudenter, Sven-Gunnar Axelsson som donerat medel till reumatisk forskning och Ingrid Arnesdotter som möjliggör rekrytering av fler doktorander inom Affärsjuridisk forskning. Det går även att donera "fria medel" till Jubileumsstiftelsen, som riktas till prioriterade ändamål för framtiden. 

Det började med en vision

Ett universitet blir aldrig färdigt, får aldrig stagnera. Dess verksamhet måste ständigt utvecklas och förändras. LiU är fortfarande ett ungt universitet med en stark ambition att långsiktigt hävda sig som ett internationellt erkänt lärosäte för högre utbildning, forskning och nyttiggörande. Med den kunskapen såg stiftarna bakom initiativet, tillsammans med LiU en vision av en stiftelse som en långsiktig garant för universitetets fortsatta utveckling. I samband med LiU:s 40-årsjubileum, 2015 tog Linköping- och Norrköpings kommun samt Region Östergötland initiativ, att ge en donation om 1 miljon kronor till Linköpings universitet, för att instifta och infria visionen - Linköpings Universitets Jubileumsstiftelse.

Så förvaltas stiftelsen

Jubileumsstiftelsen, som registrerades hos Länsstyrelsen 2018, ingår i Linköpings universitets samförvaltade stiftelser (LiUS). Linköpings universitet samförvaltar idag 14 stiftelser. Dessa stiftelser är även anknutna till Linköpings universitet vilket betyder att det är universitetsstyrelsen som utgör stiftelsernas styrelse. Det finns fakultetsvisa fondstyrelser med uppgift att ansvara för beredning och beslut om utdelning av medel i LiUS. Fondstyrelserna hanterar de stiftelser som riktar sig till ett ändamål som faller inom respektive fakultetsområde.

Jubileumsstiftelsen ingår i LiUS men skiljer sig från övriga anknutna stiftelser, bland annat genom att skilda donationer med särskilda villkor avseende exempelvis ändamålet för donationen hanteras inom ramen för samma stiftelse. Stiftelsens ändamål, att stödja LiU:s kärnverksamhet inom utbildning, forskning och samverkan, är dessutom väldigt brett vilket gör att den inte kan knytas till någon specifik fakultet och därmed inte till någon av de befintliga fondstyrelserna. En särskild fondstyrelse har därför inrättats för Jubileumsstiftelsen. 

Jubileumsstiftelsens fondstyrelse består av: Ordförande Per-Olof Brehmer, vice rektor i samverkan. Ledamöter: Birgitta Öberg, professor emeritus fysioterapi, Kalle Bäck, professor emeritus, historia, Mikael Sanfridson (Linköpings kommun), Sophia Jarl (Norrköpings kommun), Alexander Höglund (Region Östergötland) och Maria Skoglund, jurist vid LiU.

Det finns en placeringspolicy som styr hur pengarna ska förvaltas. Placeringspolicyn säger i korthet att den övergripande målsättningen är att få pengarna att växa men till låg risk och låga kostnader samt med fokus på etik och hållbarhet. Eftersom stiftelserna har som mål att finnas kvar för lång tid ska placeringarna vara långsiktiga. Det är viktigt att förvaltningen är kostnadseffektiv och att riskerna sprids. 

Bli en möjliggörare tillsammans med LiU

Vill du ge en gåva till Linköpings universitets Jubileumsstiftelse kan du sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro: 5789-3331. Vid insättning, märk din gåva med önskat område och maila ditt namn, adress och e-post till liudonation@liu.se så att vi får möjlighet att tacka för din gåva. 

Vid insättning av en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi veta följande

  1. Vilken stiftelse och önskat område du vill stödja.
  2. Namn på den du vill hedra.
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas.
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel.nr och e-post.
    Maila informationen till: liudonation@liu.se

Vill du veta mer om Jubileumsstiftelsen och vilka möjligheter som finns att stödja Linköpings universitet – kontakta någon av oss, kontaktuppgifter finner du nedan.

 

Vi stödjer LiU via Jubileumsstiftelsen

Kontakta oss