END-OF-WASTEWATER är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som löper under åren 2020-2023.

grafisk bild av vattnets kretslopp.Projektets titel kan betyda olika saker för olika människor. För vissa kan den spegla en perspektivförskjutning mot att se avloppsvatten som en resurs snarare än som avfall. För andra kan den handla om att flytta uppmärksamheten från vatten som transportmedel till det som transporteras - mänsklig utsöndring. Men en del kanske ser projektets titel som en inbjudan till att överväga sanitetsalternativ som bokstavligen sätter stopp för avloppsvattnet som vi känner till det. Det finns inga gränser för kreativitet när det gäller möjliga tolkningar. För oss som arbetar i projektet syftar projektets titel till målet att maximera återcirkulationen av näringsämnen och organiskt material från mänsklig utsöndring till produktiv mark och samtidigt minimera den samtidiga återcirkulationen av ämnen av oro.

Se mer om projektet på denna separata webbplats: End-of-wastewater
 

Publikationer

För vissa kan projektets titel spegla en perspektivförskjutning mot att se avloppsvatten som en resurs snarare än som avfall.

Kontakt

Organisation