Presentation

Jag fokuserar på hur vi kan hantera näringsämnen (fosfor, kväve, kalium och kol) på bästa sätt, i olika socioekologiska sammanhang.

Jag använder både kvantitativa (ämnesflödesanalys, rumslig kartläggning, statistiska analyser) och kvalitativa metoder (workshops för intressenter, intervjuer, undersökningar) för att undersöka

  1. hur resurser flödar genom landskap,
  2. effekten av socioekonomiska kontext på resursflöden,
  3. hur olika kontext skapar hinder eller underlättar hållbara förändringar, och
  4. hur förvaltningen av en resurs interagerar med andra hållbarhetsprioriteringar så som klimatförändringar, för att på så sätt hjälpa till att förändra stads- och jordbrukslandskap.

  • For more information, click to English version on top of this site.
  • Se även Min privata webbsida.

 

Publikationer

2023

2022

Länkar till publikationer

Forskning

Projekt

Nyheter

Externa medier

Tänk på fosfat på lång sikt

Franska Economie Matin (30 januari 2020)

Penser le phosphat sur le long term

 

Biogas av bajs kan spara Sverige en miljard kronor

Östgöta Correspondenten (25 april 2021)

Biogas av bajs kan spara Sverige en miljard kronor

Organisation