Forskningsfokus

Jag undersöker hur städer och gårdar (och relationen mellan dessa) kan bli bättre på att hantera resurser, på ett sådant sätt att livsmedelssäkerhet och vattenkvalitet säkerställs i en snabbt föränderlig värld. 

Jag fokuserar på hur vi kan hantera näringsämnen (fosfor, kväve, kalium och kol) på bästa sätt, i olika socioekologiska sammanhang. Jag använder både kvantitativa (ämnesflödesanalys, rumslig kartläggning, statistiska analyser) och kvalitativa metoder (workshops för intressenter, intervjuer, undersökningar) för att undersöka

  1. hur resurser flödar genom landskap,
  2. effekten av socioekonomiska kontext på resursflöden,
  3. hur olika kontext skapar hinder eller underlättar hållbara förändringar, och
  4. hur förvaltningen av en resurs interagerar med andra hållbarhetsprioriteringar så som klimatförändringar, för att på så sätt hjälpa till att förändra stads- och jordbrukslandskap.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Kasper Reitzel, William W. Bennett, Nils Berger, Will J. Brownlie, Sander Bruun, Morten L. Christensen, Dana Cordell, Kimo van Dijk, Sara Egemose, Herbert Eigner, Ronnie N. Glud, Outi Gronfors, Ludwig Hermann, Sabine Houot, Michael Hupfer, Brent Jacobs, Leon Korving, Charlotte Kjaergaard, Henrikki Liimatainen, Mark C. M. Van Loosdrecht, Katrina A. Macintosh, Jakob Magid, Frederico Maia, Julia Martin-Ortega, John McGrath, Roel Meulepas, Michael Murry, Tina Schmid Neset, Gunter Neumann, Ulla G. Nielsen, Per H. Nielsen, Vincent OFlaherty, Haiyan Qu, Jakob Santner, Verena Seufert, Bryan Spears, Lindsay C. Stringer, Marc Stutter, Peter H. Verburg, Philipp Wilfert, Paul N. Williams, Genevieve Metson (2019) New Training to Meet the Global Phosphorus Challenge Environmental Science and Technology , Vol. 53 , s. 8479-8481 Vidare till DOI

Nyheter
Visa/dölj innehåll