Fotografi av Genevieve Metson

Genevieve Metson

Jag undersöker hur städer och lantbruk (och förhållandet mellan dem) bättre kan hantera resurser för att säkerställa livsmedelssäkerhet och vattenkvalitet och en snabbt föränderlig värld.

Presentation

Jag fokuserar på hur vi kan hantera näringsämnen (fosfor, kväve, kalium och kol) på bästa sätt, i olika socioekologiska sammanhang.

Jag använder både kvantitativa (ämnesflödesanalys, rumslig kartläggning, statistiska analyser) och kvalitativa metoder (workshops för intressenter, intervjuer, undersökningar) för att undersöka

  1. hur resurser flödar genom landskap,
  2. effekten av socioekonomiska kontext på resursflöden,
  3. hur olika kontext skapar hinder eller underlättar hållbara förändringar, och
  4. hur förvaltningen av en resurs interagerar med andra hållbarhetsprioriteringar så som klimatförändringar, för att på så sätt hjälpa till att förändra stads- och jordbrukslandskap.

Se Google Scholar för publikationer.

 

Publikationer

2023

Madeleine Larsson, Karin Tonderski, Genevieve Metson, Nils-Hassan Quttineh, Johanna Orsholm (2023) Towards a more circular biobased economy and nutrient use on Gotland: finding suitable locations for biogas plants
Anna Sieczko, Paulien van de Vlasakker, Karin Tonderski, Genevieve Metson (2023) Seasonal nitrogen and phosphorus leaching in urban agriculture: Dominance of non-growing season losses in a Southern Swedish case study Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 79, Artikel 127823 Vidare till DOI
Gaston E. Small, Niklas Martensson, Benjamin D. Janke, Genevieve Metson (2023) Potential for high contribution of urban gardens to nutrient export in urban watersheds Landscape and Urban Planning, Vol. 229, Artikel 104602 Vidare till DOI
Jonathan Kingsley, Kelly Donati, Jill Litt, Naomi Shimpo, Chris Blythe, Jan Vavra, Silvio Caputo, Paul Milbourne, Lucy O. Diekmann, Nick Rose, Runrid Fox-Kaemper, Agnes van den Berg, Genevieve Metson, Alessandro Ossola, Xiaoqi Feng, Thomas Astell-Burt, Amy Baker, Brenda B. Lin, Monika Egerer, Pauline Marsh, Philip Pettitt, Theresa L. Scott, Katherine Alaimo, Kate Neale, Troy Glover, Jason Byrne (2023) Pandemic gardening: A narrative review, vignettes and implications for future research Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 87, Artikel 128062 Vidare till DOI
Jennifer R. McConville, Geneviève S. Metson, Hugo Persson (2023) Acceptance of human excreta derived fertilizers in Swedish grocery stores City and Environment Interactions, Vol. 17, Artikel 100096 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Två unga kvinnor tar prover i en odling framför flervåningshus.

Stadsodling - bara gott eller också en risk?

I många städer märks ett växande intresse för att odla ätbart. Närodlade grönsaker, frisk luft och social gemenskap lockar. Men finns det också en baksida av stadsodling i form av läckage av näringsämnen till vattendrag? Det vill forskare ta reda på.

forskare tar vattenprover på kolonilott.

Stadsodlingens fördelar och risker studeras av forskare

Att odla ätbart inne i städer blir allt mer populärt. Men hur mycket näring behöver växterna egentligen och läcker överflödig näring från stadsodlingar till vattendrag? Olika aspekter av urban odling undersöks nu i ett forskningsprojekt.

stadsodlare skördar grönsaker

Drygt 49 miljoner till forskning om hållbar utveckling

Tio forskare vid LiU har beviljats pengar i olika utlysningar från Formas forskningsråd. Forskning om urbana odlingsområden, möjligheterna att ta bort redan gjorda koldioxidutsläpp och värphönsens välfärd är några av projekten som finansieras.

Traktor som sprider gödsel över en åker.

Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

Forskare vid LiU har visat att genom att producera biogas av bajs och sedan använda restprodukten som gödsel skulle kunna spara hundratals miljoner kronor varje år och minska Sveriges växthusgasutsläpp med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.

Modell av konstruerad våtmark

Våtmark ska rena vatten i sydafrikanska kåkstäder

Karin Tonderski, avdelningen Biologi, har fått tre miljoner kronor under tre år från Formas för att bidra till att installera och utvärdera våtmarker i sydafrikanska slumområden.

Återskapa länken till fosforkretsloppet

Geneviève Metson till the Atlantic: “We have a too-little-too-much problem”

Organisation