Sedan 2014 uppmärksammar Den akademiska damkören Linnea den internationella kvinnodagen 8 mars med en välgörenhetskonsert, Ett knippe kvinnokamp, till förmån för Linköpings tjej- och kvinnojourer. Syftet med konserten är att uppmärksamma dagen, belysa problemområden och ekonomiskt främja jourernas arbete. Istället för att ta inträde till konserten uppmanas besökarna att istället skänka en slant. 

Gruppbild på den akademiska damkören Linnea
Den akademiska damkören Linnea
Från projekt till tradition

Det var hösten 2014 som en av körmedlemmarna under en repetition tyckte att kören borde göra någonting för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Idén möttes med stort intresse och våren därpå anordnades den första upplagan av Ett knippe kvinnokamp. Konserten blev en framgång och det blev självklart för kören att den skulle anordnas igen. Traditionen har vuxit sig så stark genom åren att man även under pandemin beslutade att hålla konserten i digital form. 

Teman och fokus

Varje år har konserten olika teman. Men fokus ligger alltid på kvinnliga tonsättare, arrangörer och textförfattare. Budskapet i sångerna ska helst ha ett budskap som rör kvinnor. Ofta bjuds andra damkörer in till evenemanget för att lyfta det kvinnliga sammanhanget och för att försöka sprida konceptet. 

Starka berättelser

Till varje konsert bjuds också talare in, ofta med koppling till Linköpings universitet. Och alltid finns någon talare med från tjej- och kvinnojourerna. Kören vill bjuda på ett starkt evenemang med starka berättelser, förmedla hopp, glädje och gemenskap. Men också ge en historisk tillbakablick och information om aktuella kvinnofrågor. 

Om kören

Den akademiska damkören Linnea är en av fyra ensembler verksamma inom Musik vid LiU. Kören består av cirka 40 korister och leds sedan 2009 av dirigenten Merete Ellegaard. Kören drivs som en förening och har ett tätt samarbete med universitetet kring konserter och andra evenemang. Körens medlemmar består av studenter och LiU-alumner, men även av körsångare utan koppling till universitetet. 

 

Relaterat