Ensembler

Sjung i kör eller spela i orkester

Musik vid LiU har fyra ensembler (tre körer och en orkester) som håller cirka 20 konserter per år, var för sig och i samarbete med varandra eller andra. De består av studenter, alumner och andra sångare och musiker som vill musicera på en hög nivå under ledning av professionella dirigenter och ingå i ett samarbete och nätverk som ger både glädje och nytta. Hela ensembler eller delar av dem går att boka för underhållning vid olika evenemang.

Tre körer och en orkester

Andra ensembler vid Linköpings universitet