Ensembler

Linköpings Akademiska Orkester

Östgöta Kammarkör

Den akademiska damkören Linnea 

Linköpings Studentsångare

Andra ensembler vid Linköpings universitet