05 november 2014

Inom EU.s stora forskningssatsning Horizon 2020 läggs till en början 1,5 miljoner euro på att sätta Europa på kartan när det gäller återtillverkning. Erik Sundin leder den svenska delen av projektet.

Industriell återtillverkning är en växande och lönsam bransch. Återtillverkas gör till exempel datorer, kopieringsmaskiner, tonerkassetter, bildelar, truckar, möbler, stora maskiner och mycket annat. Tekniken går ut på att plocka isär produkten, rengöra och byta ut slitna delar, uppgradera eventuella mjukvaror och sedan sälja produkten på nytt. Produkten är lika bra eller bättre än när den var nytillverkad, men säljs till ett betydligt bättre pris.

Erik SundinFoto: Monica Westman– Återtillverkningsindustrin omsätter lika mycket som stålindustrin i Sverige i dag, men man hör nästan aldrig talas om den, säger Erik Sundin, biträdande professor i hållbar produktion vid Avdelningen för industriell produktion.

Best practice ska tas fram

Inom ramen för EU:s Horizon 2020 ska han nu tillsammans med det brittiska konsultföretaget Oakdene Hollins och kollegor vid universitet i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Finland ta fram en så kallad best practice för Europa. De ska samla all dagens bästa tänkbara lösningar inom konstruktion, affärsmodeller och teknik för återtillverkning.


– Målet är att få fler företag och branscher att satsa på återtillverkning och även att stärka konkurrenskraften för hela branschen. Vårt arbete kommer sedan att ligga som underlag vid nya ansökningar inom Horizon 2020, säger Erik Sundin.

Inom det här området ligger Europa nämligen efter exempelvis USA och Kina som kommit betydligt längre i sina satsningar på återtillverkning och minskat resursslöseri.

Vinnova-projekt kring återtillverkning

Erik Sundin och kollegan Mattias Lindahl på Avdelningen för industriell miljöteknik, leder också två Vinnova-finansierade projekt kring återtillverkning. Projekten har en finansiering på närmare 10 miljoner på tre år. Deltar gör även forskare på Chalmers samt ett antal företag som arbetar med återtillverkning: TetraPak (återtillverkning av fyllningsmaskiner), Toyota Material Handling (återtillverkning av truckar) UBD Cleantech (bildelar) och Inrego (datorer) LTB Jobb (möbler) samt Qlean Scandinavia som har effektiv och miljövänlig reningsteknik för återtillverkning.

De båda forskningsprojekten handlar om hur man med hjälp av bättre informationshantering kan konstruera och tillverka produkter så att de blir enklare att återtillverka samt hur själva återtillverkningen kan blir mer effektiv och ekologisk.

Återtillverkning och ekodesign finns även i undervisningen på LiU, ett par populära exempel är kurserna i Hållbar produktion (TMPS31) respektive Resurseffektiva produkter (TKMJ29).

2014-11-06

Kontakt