Fotografi av Mattias Lindahl

Mattias Lindahl

Professor

Forskar och undervisar om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer.

Professor i produktrelaterat miljöarbete

Forskar och undervisar om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer.

Korta texter

Professor i produktrelaterat miljöarbete

Video

Konsumtionen – vår stora utmaning

Video

Publikationer

2023

Mattias Lindahl (2023) Miljödriven produktutveckling Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 145-150
Marianna Lena Kambanou, Karin Gagnerud, Mattias Lindahl (2023) Consumption patterns of construction workwear and circular strategies to prolong its lifetime PROCEEDINGS 5th Product Lifetimes And The Environment (PLATE) Conference, s. 474-479
Bob Nanthakorn, Johan Vogt Duberg, Sok Seang, Jelena Kurilova-Palisaitiene, Erik Sundin, Mattias Lindahl, Ruth Banomyong (2023) Cambodian customers' perception of remanufactured automotive parts Proceedings of the 11th International Conference on Remanufacturing

2022

Mattias Lindahl, Carl Dalhammar (2022) The Circular Economy: Towards a new business paradigm with support from public policy
Raul Carlsson, Tatiana Nevzorova, Derek Diener, Emanuela Vanacore, Robert Boyer, Marcus Linder, Mattias Lindahl, Annelie Carlson (2022) TRACE CERTAINTY - TRAnsitioning to a Circular Economy via CERTificAtion in INdusTrY: Testing metrics for measuring the circularity while metrics are being standardized: PROJECT FINAL REPORT Reference Number 2020-04410

Forskning

Organisation

Nyheter

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Mattias Lindahl håller riksdagsseminarium om cirkulär ekonomi inför publik

Regeringen lär sig mer om cirkulär ekonomi

På Delegationen för cirkulär ekonomis seminarium i riksdagen, lyfte Mattias Lindahl många av de nyttor som en omställning till en mer cirkulär ekonomi medför.