Professor i produktrelaterat miljöarbete

Forskar och undervisar om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer.

Korta texter

Professor i produktrelaterat miljöarbete

Konsumtionen – vår stora utmaning

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Forskning

Organisation

Nyheter