Professor i produktrelaterat miljöarbete

Forskar och undervisar om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer.

Korta texter

Professor i produktrelaterat miljöarbete

Video

Konsumtionen – vår stora utmaning

Video

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Organisation

Nyheter