Industriell miljöteknik (MILJÖ)

Avdelningen för industriell miljöteknik är en internationellt välkänd tvärvetenskaplig forskargrupp som startade för 40 år sedan. Vi är nu en snabbt växande avdelning med omkring 40 personer med bakgrund från många vetenskapliga områden, länder och kulturer. 

Video

 

Vår verksamhet utgår ifrån att lösningen på miljöproblemen är en stark drivkraft för att utveckla produkter, tjänster, tekniska system och organisationer. Centralt för oss är att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet. Detta gör vi genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.  

Avdelningen industriell miljöteknik är indelad i fyra enheter:

  • Enheten för hållbar utveckling och strategi
  • Enheten för industriell och urban symbios
  • Enheten för produkt-/ tjänsteinnovation
  • Enheten för resurseffektiv materialanvändning

Nyheter och reportage

Nytt och gammalt oljefilter.

Så blir återtillverkning lönsamt

Att rusta upp uttjänta produkter till nyskick kallas för återtillverkning. Men för att fler industriföretag ska få upp ögonen behöver det bli ekonomiskt lönsamt. Johan Vogt Duberg har undersökt hur det ska gå till.

Bild på en vinstkurva

Flera IEI-forskare på Research.com-listan

Materialvetenskap och företagsekonomi är två forskningsområden som ligger som etta i Sverige på Research.com-listans ranking. Båda områdena är starka inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Bild på biogasanläggning i lantmiljö.

Forskare lyfter fram fördelarna med svensk biogas

Sverige klarar att tredubbla sin inhemska produktion av biogas på bara några år, bland annat genom organiskt avfall som inte används i dag. Forskare vid Biogas Solutions Research Centre har tagit fram en åtgärdslista.

Utbildning

Utbildning som löser framtidens utmaningar 

Undervisningen är främst riktad mot blivande ingenjörer. Vi har en stor bredd på våra kurser; allt från grundläggande miljöteknik till specialiserade kurser inom industriell ekologi, miljödriven produkt och affärsutveckling samt hållbar stadsutveckling. Vi möter årligen över 1000 studenter och har en stark förankring på civilingenjörsprogrammen Design och Produktutveckling respektive Energi, Miljö, Management.

Från och med hösten 2021 ger vi en unik kurs i cirkulär ekonomi.


Exjobbsportalen

Exjobbsportalen är platsen där vi samlar LiU:s alla exjobbsförslag på ett och samma ställe.


Exjobbsportalen

Utbildningsprogrammen

Fristående kurser

MOOC

Forskning

Forskningsområdena

Utveckling och spridning av hållbara lösningar.

Forskningen fokuserar på hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Denna forskning bedriver vi oftast i nära samverkan med företag och andra organisationer. Samverkan kan också innebära att vi bidrar med våra forskningsresultat och erfarenhet i andra organisationers utveckling.


100-tal

Externa partner

40-tal 

forskningsprojekt

Drygt 30 milj.

 extern forskningsfinansiering

Forskargrupper

Urval av forskningsprojekt

En snickare jobbar vid en arbetsbänk

Cirkulära arbetskläder

Projektet undersöker de legala och ekonomiska för- och nackdelarna med modulära arbetskläder, både ur ett leverantörs och kundperspektiv och även aktörers upplevda värde av kläderna.

En hand håller en glasbubbla

Mot ett grönt digitalt folkhem

Digitaliseringen förändrar hur människor lever sina liv, i hemmet och i samhället. Förändringarna handlar inte bara om ny teknik, utan också om nya sätt att lösa uppgifter och hur vi organiserar vårt samhälle för att tillsammans skapa ett gott liv.

Svart bil tankas med biogas.

Biogas Solutions Research Center

BSRC är ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning som administreras av LiU. Det är en bas för utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar ofta med positiva, lokala och regionala effekter på miljö och ekonomi

Samverkan med näringsliv och samhälle

Samverkan med oss

Avdelningen Industriell Miljöteknik har ända sedan starten haft nära samarbeten med företag och organisationer.

Samverkan är en bärande del av vår verksamhet och den finns integrerad i exempelvis:

  • Vår forskning, genom långa och korta samarbeten och projekt
  • Våra kurser, via projektarbeten, gästföreläsningar och studiebesök
  • Våra konferenser Miljöteknikminglet och SymCity

Intresserad av att samverka med oss? Kontakta avdelningschef.

Fyra berättelser om samverkan

Kontakt

Avdelningschef

Studierektor

Allmänna frågor och studentärenden

Allmänna frågor och studentärenden

Enhetschef för hållbar utveckling och strategi

Enhetschef för industriell och urban symbios

Enhetschef för produkt-/ tjänsteinnovation

Enhetschef för resurseffektiv materialanvändning

Medarbetare

Affilierade forskare

Besöksadress

Avdelningen för industriell miljöteknik
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för industriell miljöteknik
581 83 Linköping

Vill du jobba hos oss på industriell miljöteknik?

Organisation