Industriell miljöteknik (MILJÖ)

Avdelningen för industriell miljöteknik är en internationellt välkänd tvärvetenskaplig forskargrupp som startade för 40 år sedan. Vi är nu en snabbt växande avdelning med omkring 40 personer med bakgrund från många vetenskapliga områden, länder och kulturer.

 

Vår verksamhet utgår ifrån att lösningen på miljöproblemen är en stark drivkraft för att utveckla produkter, tjänster, tekniska system och organisationer. Centralt för oss är att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet. Detta gör vi genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.  

Avdelningen industriell miljöteknik är indelad i fyra enheter:

  • Enheten för hållbar utveckling och strategi
  • Enheten för industriell och urban symbios
  • Enheten för produkt-/ tjänsteinnovation
  • Enheten för resurseffektiv materialanvändning

UtbildningVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Utveckling och spridning av hållbara lösningar.

Forskningen fokuserar på hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Denna forskning bedriver vi oftast i nära samverkan med företag och andra organisationer. Samverkan kan också innebära att vi bidrar med våra forskningsresultat och erfarenhet i andra organisationers utveckling.

Särskilt fokus läggs idag på frågor som rör hållbar stadsutveckling, ny miljöteknik och nya affärsmodeller samt miljösystemanalys (MSA) och livscykelanalys (LCA). Forskningen är organiserad i fyra forskningsområden.

Samverkan med näringsliv och samhälleVisa/dölj innehåll

Avdelningen Industriell Miljöteknik har ända sedan starten haft nära samarbeten med företag och organisationer.

Samverkan är en bärande del av vår verksamhet och den finns integrerad i exempelvis:

  • Vår forskning, genom långa och korta samarbeten och projekt
  • Våra kurser, via projektarbeten, gästföreläsningar och studiebesök
  • Våra konferenser Miljöteknikminglet och SymCity

Intresserad av att samverka med oss? Kontakta avdelningschef.

Berättelser om samverkan

Tekniska verken

Tekniska verken har som vision att bygga världens mest resurseffektiva region. Vi på Linköpings universitet och avdelningen Industriell miljöteknik delar den visionen. Vi vill ta del av utmaningen, hitta nya lösningar och ta fram innovativa tjänster. Genom att visa hur vi samarbetar med Tekniska Verken vill vi också väcka nyfikenhet och skapa engagemang.

Qlean Scandinavia AB 

Avdelningen Industriell miljöteknik har i många år samarbetat med Qlean Scandinavia AB som är ett mindre miljöteknikföretag i världsklass. Tillsammans har de bland annat tagit fram innovativ industritvätt baserad på Qlean Scanidnavias ultrarena vatten. En unik lösning på ett miljöproblem.

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Besöksadress

Avdelningen för industriell miljöteknik

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för industriell miljöteknik
581 83 Linköping

Vill du jobba hos oss på industriell miljöteknik?Visa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll