Industriell miljöteknik (MILJÖ)

Avdelningen för industriell miljöteknik är en internationellt välkänd tvärvetenskaplig forskargrupp som startade för mer än 30 år sedan. Vi är nu ca 25 personer med bakgrund från många vetenskapliga områden och kulturer.

Vår verksamhet utgår ifrån att lösningen på miljöproblemen är en stark drivkraft för att utveckla produkter, tjänster, tekniska system och organisationer. Centralt för oss är att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet. Detta gör vi genom forskning, utbildning och samverkan med samhället. 

Undervisningen är främst riktad mot blivande ingenjörer. Vi har en stor bredd på våra kurser; allt från grundläggande miljöteknik till specialiserade kurser inom industriell ekologi, miljödriven produkt och affärsutveckling samt hållbar stadsutveckling. Vi möter årligen ca 900 studenter och har en stark förankring på civilingenjörsprogrammen Design och Produktutveckling respektive Energi, Miljö, Management.

Forskningen fokuserar på hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Denna forskning bedriver vi oftast i nära samverkan med företag och andra organisationer. Samverkan kan också innebära att vi bidrar med våra forskningsresultat och erfarenhet i andra organisationers utveckling.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utveckling och spridning av hållbara lösningar.

Vår forskning fokuserar på hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Särskilt fokus läggs idag på frågor som rör hållbar stadsutveckling, ny miljöteknik och nya affärsmodeller samt miljösystemanalys (MSA) och livscykelanalys (LCA). Forskningen är organiserad i fyra forskningsområden.

Samverkan med näringsliv och samhälle
Visa/dölj innehåll

Avdelningen Industriell Miljöteknik har ända sedan starten haft nära samarbeten med företag och organisationer.

Samverkan är en bärande del av vår verksamhet och den finns integrerad i exempelvis:

  • Vår forskning, genom långa och korta samarbeten och projekt
  • Våra kurser, via projektarbeten, gästföreläsningar och studiebesök
  • Våra konferenser Miljöteknikminglet och SymCity

Intresserad av att samverka med oss? Kontakta avdelningschef.

Samverkan i praktik

Nyheter och reportage
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Avdelningen för industriell miljöteknik

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Avdelningen för industriell miljöteknik

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll