Industriell miljöteknik (MILJÖ)

Avdelningen för industriell miljöteknik är en internationellt välkänd tvärvetenskaplig forskargrupp som startade för 40 år sedan. Vi är nu en snabbt växande avdelning med omkring 40 personer med bakgrund från många vetenskapliga områden, länder och kulturer.

 

Vår verksamhet utgår ifrån att lösningen på miljöproblemen är en stark drivkraft för att utveckla produkter, tjänster, tekniska system och organisationer. Centralt för oss är att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet. Detta gör vi genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.  

Avdelningen industriell miljöteknik är indelad i fyra enheter:

  • Enheten för hållbar utveckling och strategi
  • Enheten för industriell och urban symbios
  • Enheten för produkt-/ tjänsteinnovation
  • Enheten för resurseffektiv materialanvändning

Kalender Visa/dölj innehåll

Kalender

7 december 2022

Disputation i hållbara system med inriktning miljömanagement och miljöteknik: Abhijna Neramballi 

kl. 09.15 – 12.00 Planck, Fysikhuset och digitalt via Teams

27 januari 2023

Licentiatseminarium i hållbara system med inriktning Miljömanagement och miljöteknik: Filip Bergman

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Nyheter och reportage Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Utbildning som löser framtidens utmaningar 

Undervisningen är främst riktad mot blivande ingenjörer. Vi har en stor bredd på våra kurser; allt från grundläggande miljöteknik till specialiserade kurser inom industriell ekologi, miljödriven produkt och affärsutveckling samt hållbar stadsutveckling. Vi möter årligen över 1000 studenter och har en stark förankring på civilingenjörsprogrammen Design och Produktutveckling respektive Energi, Miljö, Management.

Från och med hösten 2021 ger vi en unik kurs i cirkulär ekonomi.


Utbildningsprogrammen

Detta säger tidigare kursdeltagare om kursen Cirkulär ekonomi i teori och praktik

Forskning Visa/dölj innehåll

Utveckling och spridning av hållbara lösningar.

Forskningen fokuserar på hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Denna forskning bedriver vi oftast i nära samverkan med företag och andra organisationer. Samverkan kan också innebära att vi bidrar med våra forskningsresultat och erfarenhet i andra organisationers utveckling.

Särskilt fokus läggs idag på frågor som rör hållbar stadsutveckling, ny miljöteknik och nya affärsmodeller samt miljösystemanalys (MSA) och livscykelanalys (LCA). Forskningen är organiserad i fyra forskningsområden.

100-tal

Externa partner

40-tal 

forskningsprojekt

Drygt 30 milj.

 extern forskningsfinansiering

100-tal

Externa partner

40-tal 

forskningsprojekt

Drygt 30 milj.

 extern forskningsfinansiering

Forskargrupper

Samverkan med näringsliv och samhälle Visa/dölj innehåll

Samverkan med oss

Avdelningen Industriell Miljöteknik har ända sedan starten haft nära samarbeten med företag och organisationer.

Samverkan är en bärande del av vår verksamhet och den finns integrerad i exempelvis:

  • Vår forskning, genom långa och korta samarbeten och projekt
  • Våra kurser, via projektarbeten, gästföreläsningar och studiebesök
  • Våra konferenser Miljöteknikminglet och SymCity

Intresserad av att samverka med oss? Kontakta avdelningschef.

Fyra berättelser om samverkan Visa/dölj innehåll

Tekniska verken

Tekniska verken har som vision att bygga världens mest resurseffektiva region. Vi på Linköpings universitet och avdelningen Industriell miljöteknik delar den visionen. Vi vill ta del av utmaningen, hitta nya lösningar och ta fram innovativa tjänster. Genom att visa hur vi samarbetar med Tekniska Verken vill vi också väcka nyfikenhet och skapa engagemang.

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun och Linköpings universitet har en lång tradition av samverkan över verksamhetsgränserna. Hållbar stadsutveckling är ett prioriterat område. Tillsammans verkar vi för att stärka Norrköpings och regionens arbete med hållbar tillväxt, attraktivitet och stadsutveckling.

Qlean Scandinavia AB 

Avdelningen Industriell miljöteknik har i många år samarbetat med Qlean Scandinavia AB som är ett mindre miljöteknikföretag i världsklass. Tillsammans har de bland annat tagit fram innovativ industritvätt baserad på Qlean Scanidnavias ultrarena vatten. En unik lösning på ett miljöproblem.

Toyota Material Handling

Vi  sammarbar med Toyota Material Handling för att få fram vetenskapliga resultat av världsklass, som också genom sitt fokus på livscykelanalyser och hållbarhet stärker konkurrenskraften för såväl Toyota Material Handling som för svensk industri i stort.
LiU har en lång tradition av samarbete med Toyota Material Handling.  Det har gällt projekt inom design/ergonomi, produktionsstrategier, inköps- och leverantörsrelationer, produkt- och tjänste¬erbjudande, med mera. Ett antal examensarbeten genomförs varje år inom olika områden kopplat till behovet inom Toyota Material Handling. 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Avdelningen för industriell miljöteknik

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för industriell miljöteknik
581 83 Linköping

Vill du jobba hos oss på industriell miljöteknik? Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll