Industriell miljöteknik (MILJÖ)

Avdelningen för industriell miljöteknik är en internationellt välkänd tvärvetenskaplig forskargrupp som startade för 40 år sedan. Vi är nu en snabbt växande avdelning med omkring 40 personer med bakgrund från många vetenskapliga områden, länder och kulturer.

Video

 

Vår verksamhet utgår ifrån att lösningen på miljöproblemen är en stark drivkraft för att utveckla produkter, tjänster, tekniska system och organisationer. Centralt för oss är att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet. Detta gör vi genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.  

Avdelningen industriell miljöteknik är indelad i fyra enheter:

  • Enheten för hållbar utveckling och strategi
  • Enheten för industriell och urban symbios
  • Enheten för produkt-/ tjänsteinnovation
  • Enheten för resurseffektiv materialanvändning

Kalender

Kalender

27 februari 2024

Utställning: Gräva i näringsämnen genom stadsodling

27 februari 2024 kl. 17.00 - 02 maj 2024 kl. 12.00 Plan 3, Studenthuset, Campus Valla

Ge dig ut på en lärorik resa där konst och vetenskap möts i en sömlös dans och utforskar hållbar stadsodling. Välkommen till en utställning om hur näringsämnen, som fosfor och kväve, rör sig genom odlingssystemen, samt hur konstnären Elizabeth Carlsson gestaltar vetenskapliga illustrationer och data på ett emotionellt och symboliskt sätt.
Kontakt

11 april 2024

Licentiatseminarium i hållbara system: Eman Hegazy

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Eman Hegazy, Avdelningen för Industriell miljöteknik, IEI försvarar sin avhandling med titeln "Sustainable Management of the Wire-Based Infrastructure. On the Multifaceted Challenges of  Infastructure Management in the Swedish Context." Handledaren är Stefan Anderberg, professor vid Linköpings universitet. Opponent är Per Hillbur, Malmö universitet. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.  
Kontakt

Nyheter och reportage

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

Mattias Lindahl håller riksdagsseminarium om cirkulär ekonomi inför publik

Regeringen lär sig mer om cirkulär ekonomi

På Delegationen för cirkulär ekonomis seminarium i riksdagen, lyfte Mattias Lindahl många av de nyttor som en omställning till en mer cirkulär ekonomi medför.

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Utbildning

Utbildning som löser framtidens utmaningar 

Undervisningen är främst riktad mot blivande ingenjörer. Vi har en stor bredd på våra kurser; allt från grundläggande miljöteknik till specialiserade kurser inom industriell ekologi, miljödriven produkt och affärsutveckling samt hållbar stadsutveckling. Vi möter årligen över 1000 studenter och har en stark förankring på civilingenjörsprogrammen Design och Produktutveckling respektive Energi, Miljö, Management.

Från och med hösten 2021 ger vi en unik kurs i cirkulär ekonomi.


Exjobbsportalen

Exjobbsportalen är platsen där vi samlar LiU:s alla exjobbsförslag på ett och samma ställe.


Exjobbsportalen

Utbildningsprogrammen

Detta säger tidigare kursdeltagare om kursen Cirkulär ekonomi i teori och praktik

Forskning

Utveckling och spridning av hållbara lösningar.

Forskningen fokuserar på hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändring av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Denna forskning bedriver vi oftast i nära samverkan med företag och andra organisationer. Samverkan kan också innebära att vi bidrar med våra forskningsresultat och erfarenhet i andra organisationers utveckling.

Särskilt fokus läggs idag på frågor som rör hållbar stadsutveckling, ny miljöteknik och nya affärsmodeller samt miljösystemanalys (MSA) och livscykelanalys (LCA). Forskningen är organiserad i fyra forskningsområden.

100-tal

Externa partner

40-tal 

forskningsprojekt

Drygt 30 milj.

 extern forskningsfinansiering

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Ingengör som försöker rädda miljön genom att dra i en baner föreställande en grön stad.

Interaktiv forskning för grön omställning

Med forskningsprojektet vill vi öka kunskapen om program som stöttar företags gröna omställning och det stödsystem de verkar i. Dessutom vill vi stimulera gemensamt lärande mellan programmen.

Svart bil tankas med biogas.

Biogas Solutions Research Center

BSRC är ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning som administreras av LiU. Det är en bas för utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar ofta med positiva, lokala och regionala effekter på miljö och ekonomi

bild med ord som services, products, innovation

Produkter Tjänster Innovation

Enheten PSI är en forskargrupp som är ledande experter inom applicerad och transdisciplinär forskning om hållbart värdeskapande utifrån ett systemperspektiv, vilket möjliggör en effektiv användning och bevarande av resurser.

Samverkan med näringsliv och samhälle

Samverkan med oss

Avdelningen Industriell Miljöteknik har ända sedan starten haft nära samarbeten med företag och organisationer.

Samverkan är en bärande del av vår verksamhet och den finns integrerad i exempelvis:

  • Vår forskning, genom långa och korta samarbeten och projekt
  • Våra kurser, via projektarbeten, gästföreläsningar och studiebesök
  • Våra konferenser Miljöteknikminglet och SymCity

Intresserad av att samverka med oss? Kontakta avdelningschef.

Fyra berättelser om samverkan

Kontakt

Medarbetare

Affilierade forskare

Besöksadress

Avdelningen för industriell miljöteknik
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för industriell miljöteknik
581 83 Linköping

Vill du jobba hos oss på industriell miljöteknik?

Organisation