Fotografi av Erik Sundin

Erik Sundin

Professor

Jag forskar och undervisar på tillverkning och återtillverkning för en mer hållbar framtid. Forskningen sker med industriella implementeringar inom verkstadsindustrin och genom ett stort internationellt samarbete.

Hållbar produktion med fokus på cirkulär ekonomi och återtillverkning

Erik har lång erfarenhet av forskning på cirkulär ekonomi och återtillverkning. Han skrev sin doktorsavhandling år 2004 med titeln: Product and Process Design for Successful Remanufacturing. Avhandlingen är populär eftersom det är en av få som skrivits inom återtillverkning och har laddats ned över 22 500 gånger. Det mesta av Eriks forskning har fokuserats kring återtillverkning men på senare tid även hållbar produktion och funktionsförsäljning (eng. Product as a Service / Product Service Systems). Inom det relativt nyetablerade området funktionsförsäljning är Erik en av de 5 mest citerade forskare i världen.  

Inspelade föredrag

Hållbara och cirkulära system

I dagens samhälle förespråkas alltmer cirkulära system av produkter och material.

Föredraget handlar om vad som får dessa cirkulära system hållbara. Ett flertal exempel från olika industrier tas upp och förklaras på vilket sätt de är hållbara.

Smart, billigt och cirkulärt

Alla saker som du köper behöver inte vara sprillans nya. Om du vill vara smart och handla billigt och cirkulärt kan du välja att köpa återtillverkade produkter t.ex. smartphones, laptops och bildelar. Men hur går det till när företag samlar in och renoverar upp prylar för att möta just ditt behov? I denna föreläsning får ni reda på det och hur svenska företag arbetar för att bli mer cirkulära genom tjänstefiering och återtillverkning.

Qleanmetoden sprungen ur forskningssamarbete

Se hur företaget Qlean fick stöd från Linköpings universitet i sin produktutveckling. 

Sedan starten 2002 har vi succesivt förfinat och utvecklat det vi kallar Qlean-metoden. Marknadens ledande och mest miljövänliga metod inom underhållstvätt. Den är helt kemikaliefri och med den gör vi jobbet rätt från början. Med kvalitet och funktion. Skonsamt, helt miljövänligt och med ett skinande rent resultat.

Forskning om tillverkning och återtillverkning

Internationella forskningssamarbeten

Erik har arbetat inom flera olika nationella och internationella forskningsprojekt där han deltagit i sex EU-projekt med fokus på att förbättra återtillverkarnas förutsättningar inom Europa. Erik har även anordnat internationella konferenser inom återtillverkning (ICOR) och funktionsförsäljning (IPS2). 

Internationella projekt

 • SCANDERE – Scaling up a circular economy business model by new design, leaner remanufacturing, and automated material recycling technologies
 • CarE-Service– Circular Economy Business Models for innovative hybrid and electric mobility through advanced reuse and remanufacturing technologies and services
 • CIRC€UIT – Circular European Economy Innovative Training Network
 • L4IDS – Learning for Innovative Design for Sustainability
 • ERN – European Remanufacturing Network
 • CAN-Reman - Testing and Diagnosis Technologies Development for Car Mechatronic and Electronic Remanufacturing

Nationella forskningssamarbeten

Nationellt leder och deltar Erik i flera projekt som berör cirkulär ekonomi och återtillverkning. Mest fokus har den senaste tiden lagts på hur man bäst använder produktlivscykeldata för att underlätta återtillverkning och konstruktion-för-återtillverkning. Han har även lett projekt inom hållbar produktion exempelvis SQID som gick ut på att ta fram en industritvätt/tork som rengör med ultrarent vatten istället för traditionella kemikalier.

Nationella projekt

 • REMARKABLE – Remanufacturing - key enabler to future business (Projektledare)
 • ARR – Automation in Repair and Remanufacturing (Projektledare)
 • SQID – Sustainable and Qlean Industry Demonstrator (Projektledare)
 • Mistra REES - Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking
 • Åter Produkt - Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (Projektledare)
 • KEAP - Konstruktion för återtillverkning genom effektiv användning av produktlivscykeldata (Projektledare)

 

Vill du läsa mer om Eriks projekt, se hans CV.Utvalda forskningsprojekt

En kvinna tittar på några nyckelord som förknippas med återtillverkning. Orden är på engelska: remanufacturing, reuse, remarketing, circular economy, circular solutiosn product as a service, sustainable, consumer behavior.

Beteendebarriärer mot återtillverkning av konsumentprodukter, STIGMA

Målet med STIGMA-projektet är att framhäva cirkulära alternativ som främjar långvarig användning och återanvändning av produkter, exempelvis genom koncept som "Produkt som en Tjänst" (PaaS) och återtillverkning.

Många orange gaffeltruck.

Återtillverkning – nyckeln till framtiden

Forskningsprojektet (REMARKABLE - Remanufacturing – key enabler to future business) syftar till att stödja tillverkare att bli mer resilienta, cirkulära och hållbara genom återtillverkning och bidra till en mer effektiv resursanvändning.

Teknik för hållbar produktion

Hållbar produktion

På LiU arbetar vi inom cirkulär ekonomi och främst med återtillverkning. Vi studerar  även hur man gör industriella processer mer hållbara.

arbetsplats för elektronisk utrustning med tång och nödvändiga verktyg

Remometer

Vi hjälper originaltillverkare och andra aktörer att starta återtillverkning genom att undersöka deras förutsättningar och beredskap för att börja återtillverka.

bild med ord som services, products, innovation

Produkter Tjänster Innovation

Enheten PSI är en forskargrupp som är ledande experter inom applicerad och transdisciplinär forskning om hållbart värdeskapande utifrån ett systemperspektiv, vilket möjliggör en effektiv användning och bevarande av resurser.

Demontering av datorer hos Fujitsu, Japan

Konstruktion för tillverkning och återtillverkning

Vår forskning syftar till att utveckla metoder för hur tillverkande företag bör utforma sina produkter för tillverkning och återtillverkning.

Publikationer

2024

Johan Vogt Duberg, Erik Sundin, Jelena Kurilova-Palisaitiene (2024) Exploring the incentives for initiating remanufacturing: experiences from eight European original equipment manufacturers Procedia CIRP, Vol. 122, s. 437-442 Vidare till DOI
Johan Vogt Duberg, Erik Sundin, Ou Tang (2024) Assessing the profitability of remanufacturing initiation: a literature review Journal of Remanufacturing, Vol. 14, s. 69-92 Vidare till DOI

2023

Tomohiko Sakao, Paulina Golinska-Dawson, Johan Vogt Duberg, Erik Sundin, José Hidalgo Crespo, Andreas Riel, Jef Peeters, Aaron Green, Fabrice Mathieux (2023) Product-as-a-service for critical raw materials: challenges, enablers, and needed research Going Green: CARE INNOVATION
Bob Nanthakorn, Johan Vogt Duberg, Sok Seang, Jelena Kurilova-Palisaitiene, Erik Sundin, Mattias Lindahl, Ruth Banomyong (2023) Cambodian customers' perception of remanufactured automotive parts Proceedings of the 11th International Conference on Remanufacturing
Johan Vogt Duberg, Jelena Kurilova-Palisaitiene, Erik Sundin (2023) Areas investigated when initiating OEM remanufacturing - a case of robotic lawn mowers Procedia CIRP, Vol. 116, s. 600-605 Vidare till DOI

Undervisning i hållbar produktion, återtillverkning och produktutveckling

Jag undervisar på Maskinteknik, Design och Produktutveckling, Energi, Miljö och Management, Industriell Ekonomi-programmen inom ämnen som berör hållbar produktion, återtillverkning och produktutveckling.

Nyheter

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

CV

Korta fakta

Utmärkelser

 • Emerald Literati Network 2010 Awards for Excellence för artikeln ”Product design for product/service systems – design experiences from Swedish industry” publicerad i Journal of Manufacturing Technology Management.
 • Best-paper-award” för artikeln "Exploring the Use of Product Life-Cycle Information in Two Value Chains Including Remanufacturing” vid “EcoDesign-13”, Jeju, Sydkorea.
 • Best-paper-award” för artikeln "Reverse logistic challenges within the remanufacturing of automotive components" vid ICOR-2011, Glasgow, Skottland.

Uppdrag

 • Redaktör av Journal of Remanufacturing, Springer verlag, ansvarsområde EU
 • Medlem i det internationella forskarnätverket kallat “The International PSS Design Research Community” med forskare från Japan, Tyskland, Danmark, Frankrike och Sverige
 • Expertgruppsledare inom VINNOVAs strategiska innovationsprogram “Produktion2030”
 • Akademisk nätverkskontakt för Återtillverkning inom Europa

 • Deltagit i skapandet av ISO14006

Online-närvaro 

Google Scholar
Research Gate
ResearcherID: P-6245-2014
Scopus Author ID: 55886922500
ORCID: 0000-0003-2552-3636

Sociala medier

Björn Hultgren om Erik Sundin

Du gör ett jättebra jobb som ambassadör för återtillverkning
Björn Hultgren, VD ScandiToner, 2016

Organisation