Här hittar du svar på vanliga frågor (FAQ) om antagning, registrering, LiU-ID, Lisam och LiU-kortet. Vid övriga frågor, kontakta Infocenter så hjälper vi dig.

Person som studerar framför ett fönster.

Frågor om antagning

Jag står som reserv. När får jag veta om jag får en plats?

Besked kan du få vid reservupprop eller reservkallelse som sker antingen vid uppropet eller strax efter. Tänk dock på att du inte anses antagen förrän din antagning är officiellt inlagd i universitetets studieadministrativa system Ladok.

Vad gör jag om jag har förhinder att komma vid uppropet/ kursstart?

Det är obligatoriskt att gå på uppropet som också är ett introduktionsmöte. Eventuella förhinder ska anmälas i förväg, annars förlorar du din studieplats.

Hur kan jag få ett intyg på att jag blivit antagen (benämns ”Intyg över förväntat deltagande” i Ladok)?

Du kan kontakta Infocenter. Intyget kan bara fås efter att urval 2 är genomförd och informationen är överförd till universitetets studieadministrativa system Ladok. När du har aktiverat ditt LiU-ID kan du själv hämta ut intyget i Lisam.


Frågor om LiU-ID

Hur aktiverar jag mitt LiU-ID?

Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ditt användarnamn som du använder till våra digitala tjänster. När du fått ditt antagningsbesked kan du gå in på minit.liu.se/account för att aktivera ditt LiU-ID. Följ instruktionerna på sidan.

OBS! För att kunna aktivera ditt LiU-ID själv krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer. Om du inte har det måste du kontakta Infocenter för att få hjälp. 

 


Måste jag aktivera mitt LiU-ID om jag har läst på Linköpings universitet tidigare?

Nej, om du har ett LiU-ID sedan tidigare behöver du bara registrera dig på kursen i Lisam.

Hur gör jag om jag har glömt mitt lösenord eller mitt LiU-ID?

Om du har glömt ditt lösenord, gå till minit.liu.se/account och följ instruktionerna. Om du har glömt ditt LiU-ID (t.ex "idasv123") eller har andra frågor, kontakta infocenter@liu.se.

Hitta till våra Infocenter

 


Varför kan jag inte aktivera mitt LiU-ID?

För att kunna aktivera ditt LiU-ID måste

  • du ha sökt utbildningen via www.antagning.se med ditt svenska personnummer
  • antagningsuppgifterna ha förts över från www.antagning.se till universitetets studieadministrativa system LADOK.

Om du inte har ett svenskt personnummer måste du kontakta Infocenter för att få hjälp. Om du har ett LiU-ID sedan tidigare behöver du bara registrera dig på kursen i Lisam.

 


Kan jag aktivera mitt LiU-ID om jag står som reserv/sent antagen?

Nej. Om du står som reserv kan du inte aktivera ditt LiU-ID, eftersom du måste vara officiellt antagen i universitetets studieadministrativa system Ladok för att kunna göra det. Reserver kan bli antagna tidigast efter att ordinarie antagna har tagit sina kursplatser, d.v.s. vid uppropet/kursstart.  

Frågor om tvåstegsverifiering

Vad är tvåstegsverifiering?

Med tvåstegsverifiering ger du en extra bekräftelse i en mobilapp att det är du som loggar in. För att använda tvåstegsverifiering kopplar du ditt LiU-ID till en app. Du har även möjlighet att neka inloggningsförsök som du inte känner igen. Vill du använda LiU-resurser utanför campus, dvs när du inte är ansluten till det trådlösa nätverket Eduroam, behöver du verifiera dig vid inloggning.

LiU har valt att använda benämningen tvåstegsverifiering (TSV) men olika aktörer använder även andra begrepp för samma sak, som du kan ha hört: multifaktorautentisering (MFA) och tvåfaktorsautentisering (2FA).


Måste jag använda Microsoft Authenticator som app?

Linköpings universitet rekommenderar appen Microsoft Authenticator och har guider för hur du kommer i gång med den. Du kan även använda en annan app, exempelvis Google Authenticator, Authy eller Lastpass Authenticator.

Vad gör jag om jag inte får det att fungera?

Följ guiden för tvåstegsverifiering som du hittar i checklistan. Kontakta IT:s kundcenter via telefon eller mejl för hjälp om du inte får det att fungera.


Frågor om Lisam

Vad är Lisam?

Lisam är Linköpings universitets lärplattform. Här hittar du din e-post, dina kursrum och dina samarbetsytor. På Lisams startsida registrerar du dig, anmäler dig till tentor och kurser, hittar tentamensstatistik, ser studieresultat, gör kursvärderingar och studieuppehåll, hämtar ut intyg och ansöker om examen.

Du har tillträde till kursrummet redan som antagen, men vissa funktioner - som tillgång till e-post - kräver att du har registrerat dig. För att logga in i Lisam, följ länken https://lisam.liu.se (utan www) och logga in med ditt LiU-ID. 

Varför kan jag inte logga in till Lisam?

Om du har problem med att logga in, försök igen en stund senare, eller försök med en annan webbläsare (exempel på webbläsare är Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Google Chrome). Om problemet kvarstår, kontakta helpdesk@liu.se, tel 013-28 28 28.

Hur hittar jag min e-post?

Du hittar din e-post i Lisam. Du måste du vara registrerad för att nå din e-post. 

Varför kan jag inte se mitt kursrum i Lisam?

För att kunna se ett aktuellt kursrum, måste du vara antagen på denna kurs. Det måste finnas ett kursrum för just den kursen (alla kurser har inte kursrum i Lisam). Kursrum hittar du under "Kurser och program" i vänstermenyn på din startsida i Lisam. 

Om du inte hittar ditt kursrum:

  1. Kontrollera att du är registrerad på kursen. (Om du inte har registrerat dig inom 7 dagar efter kursstart tas du bort ur Lisam-rummet. Efter registrering får du full tillgång igen.)
  2. Kontrollera att det finns ett kursrum.

Kommer du fortfarande inte åt ditt kursrum? Kontakta helpdesk: helpdesk@liu.se eller 013-28 28 28.

Frågor om registrering

Varför kan jag inte registrera mig?

I början av varje termin, inom den avsatta registreringsperioden, registrerar du dig i Lisam på de kurser du ska läsa. För att kunna registrera dig måste du ha ett LiU-ID.

Gå till startsidan för Lisam, skrolla ned till rubriken "Inför, under och efter din kurs" och klicka på "Registrering". Du kommer då vidare till Ladok för studenter där du loggar in via ditt lärosäte. Sök fram Linköpings universitet. Ange ditt LiU-ID och lösenord för att komma vidare till din kursregistrering.

Ett tips är att alltid kolla under "Aktuellt för dig" på startsidan i Lisam. Här meddelar vi dig om du har en kurs att registrera dig på, en tentamen att anmäla dig till eller en kursvärdering att göra.

Om du har problem att registrera dig, kontakta infocenter@liu.se

 

Frågor om LiU-kortet

Vad är LiU-kortet?

LiU-kortet fungerar som passerkort på campus, bibliotekskort, kopierings- och utskriftskort, busskort på campusbussen, studentlegitimation, med mera. Du hämtar ut det på Infocenter efter att du har laddat upp en porträttbild i MinIT och registrerat dig på dina kurser.

Hur sätter jag pinkod till LiU-kortet?

Du sätter en egen fyrsiffrig pinkod till kortet när du hämtar ut kortet.