Grattis till din plats på LiU! Här hittar du den information du behöver för att vara redo till kurs- och programstart.

 Antagen till en utbildning vid LiU? Då finns det en del som är bra att tänka på och viktigt att göra innan eller i samband med terminsstarten. 

Kolla ditt antagningsbesked

Har du blivit antagen till en kurs eller ett program i urval 1 behöver du först svara på ditt antagningsbesked. Du tackar ja till din plats på antagning.se. Om du har blivit antagen i urval 2 eller senare, till en sommarkurs eller gjort en sen anmälan behöver du inte svara på antagningsbeskedet.

Checklistan

Förberedelser steg för steg

1. Aktivera ditt LiU-ID

Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Det är ditt användarnamn när du använder våra digitala tjänster. Du får reda på ditt LiU-ID i samband med aktiveringen.

Ditt LiU-ID kan du aktivera från och med 8 januari om du börjar studera i vår. Du aktiverar ditt LiU-ID genom att gå in på minit.liu.se/account och följa instruktionerna på sidan.

Saknar du svenskt personnummer? Inte ansökt via antagning.se?

För att kunna aktivera ditt LiU-ID själv måste du ha ansökt till utbildningen via antagning.se och ha ett svenskt personnummer. Om du inte har det kan du få hjälp med aktivering av ditt LiU-ID vid Infocenter.

Har du läst på Linköpings universitet tidigare?

Om du har ett LiU-ID sedan tidigare behöver du bara registrera dig på kursen i Lisam. Har du glömt ditt lösenord, gå till minit.liu.se/account och följ instruktionerna. Har du glömt ditt LiU-ID eller har andra frågor, kontakta infocenter@liu.se.2. Aktivera tvåstegsverifiering för ditt LiU-ID

Tvåstegsverifiering är en säkerhetsfunktion för alla konton på Linköpings universitet. För att nå resurser på distans behöver du verifiera dig med hjälp av en app för att logga in. Följ denna instruktion: tvåstegsverifiering manual.

3. Kom igång med dina digitala tjänster och hitta ditt kursrum

Några timmar efter att du har aktiverat ditt LiU-ID kan du logga in på Lisam, som är Linköpings universitets lärplattform. Här hittar du din e-post, dina kursrum och dina samarbetsytor. Det är också här du registrerar dig på kurser och anmäler dig till tentamen. Du har i de flesta fall tillträde till kursrummet redan som antagen, men vissa funktioner - som din e-post - får du tillgång till först när du har registrerat dig. Det gäller också för Liunet, https://liunet.liu.se/student, navet för all information du behöver under studietiden.

4. Gå på uppropet (om du är campusstudent)

Det är obligatoriskt att bekräfta sitt deltagande på utbildningen. Det kan till exempel vara genom ett fysiskt eller digitalt upprop. Läs din utbildnings antagningsinformation noga för att se vad som gäller för dig och följ instruktionerna. Eventuella förhinder ska anmälas i förväg, annars förlorar du din studieplats.

För dig som ska läsa ett program

Du som ska läsa ett program hittar information om tid, plats och kontaktpersoner för uppropet på din utbildnings antagningssida på https://liu.se/antagen. Där finns även information för dig som är reservantagen.

För dig som ska läsa en kurs

Du som ska läsa en kurs hittar information om tid, plats och kontaktpersoner för uppropet i ditt välkomstbrev eller på din kurssida på https://liu.se/utbildning. Där finns även information för dig som är reservantagen.

5. Registrera dig

Du måste registrera dig för att inte förlora din studieplats, och för att kunna delta i undervisning och examination. Registrering är också en förutsättning för att få studiemedel från CSN.

Logga in på Lisam med ditt LiU-ID och registrera dig på din utbildning. 

När du genomfört din registrering skickas uppgifterna automatiskt till CSN. Uppgifterna utgör underlag för din utbetalning av studiemedel.

Mer information om studiemedel finns på CSN:s webbplats

6. Hämta ut ditt LiU-kort

LiU-kortet fungerar som passerkort på campus, bibliotekskort, kopierings- och utskriftskort, busskort på Campusbussen, med mera. När du har registrerat dig på din kurs eller ditt program laddar du upp en porträttbild i MinIT (se instruktioner under "Mina uppgifter"). I MinIT kan du också ange en PIN-kod som underlättar utlämningen av ditt kort. Du hämtar ditt LiU-kort på Infocenter. Som student på Campus Lidingö hämtar du ut ditt LiU-kort på kansliet på Campus Lidingö. Tänk på att ta med dig giltig legitimation.

Mer information om LiU-kortet på Liunet

Behöver jag ett LiU-kort som distansstudent?

Även om du är distansstudent kan du behöva ett LiU-kort om du till exempel vill besöka biblioteket för att studera, låna eller läsa böcker.

7. Kontrollera dina uppgifter

För att inte missa viktig information om dina studier är det viktigt att du kontrollerar att din e-postadress är korrekt i det studieadministrativa systemet Ladok. Det gör du under fliken Mina uppgifter. Vi rekommenderar att du ändrar till din LiU-studentmailadress, eftersom studierelaterad information skickas till den. Kontrollera också din postadress och ditt mobilnummer och ändra om någon uppgift inte är rätt.

Vanliga frågor och svar

Kört fast? Här hittar du svar på vanliga frågor om registrering, antagning, LiU-ID, Lisam och LiU-kortet.

Vanliga frågor och svar om registrering och studentkonton

Avbrutna studier

Avregistrering

Om du inom tre veckor efter kursstart avbryter studierna ska du meddela kursgivande institution detta. Du blir då avregistrerad och får möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle.

Omregistrering

Om du antagits och registrerats på en kurs som du inte slutfört under kurstiden ska du vända dig till Infocenter för eventuell omregistrering. Du kan inte söka och bli antagen till kursen på nytt. Kontakta Infocenter i god tid om du vill efterfråga möjligheten att slutföra en kurs som du påbörjat men inte slutfört under kurstiden. 

Fler tips för en bra start