Checklistor för registrering

Grattis till din plats på LiU! Så här gör du nu för att registrera dig.

Är du antagen och har tackat ja till din plats? Då måste du registrera dig för att inte förlora din studieplats, och för att kunna delta i undervisning och examination. Registrering är också en förutsättning för att få studiemedel från CSN.

Följ checklistorna nedan så missar du inga steg i registreringen.

Checklista för campusstudent

Checklista för distansstudent

För dig som redan läst på LiU

Frågor

Annat viktigt att tänka på

För campusstudent 

Steg 1: Skaffa temporärt LiU-ID

Tidigast 7 augusti kan du som ny student skaffa ditt temporära LiU-ID (IT-konto) inför höstterminens start.

Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna. 

OBS! För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer. Om du inte har det måste du få manuell hjälp med registrering och LiU-ID på någon av våra expeditioner, dock tidigast dagen efter upprop/kursstart.

Steg 2: Gå på uppropet

Det är obligatoriskt att gå på uppropet som också är ett introduktionsmöte. Om du inte kan komma måste du därför säga till i förväg. Annars förlorar du din studieplats.

För dig som ska läsa ett program:
Du som ska läsa ett program hittar information om tid, plats och kontaktpersoner för uppropet på din utbildnings antagningssida på https://liu.se/utbildning/antagen. Där finns även information för dig som är reservantagen. 

För dig som ska läsa en kurs:
Du som ska läsa en kurs hittar information om tid, plats och kontaktpersoner för uppropet på din kurssida på https://liu.se/utbildning. Där finns även information för dig som är reservantagen.

Steg 3: Registrera dig

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID (eller fullvärdiga om du har ett sådant) och registrera dig på din utbildning under fliken "Registrering". Kontrollera (och eventuellt korrigera) att din postadress och ditt mobilnummer är rätt under fliken "Service".

OBS! Registrering är möjlig först dagen efter uppropet och måste göras senast tre veckor efter upprop/kursstart.

När du genomfört din registrering läggs den in i Ladok (studentregister) och uppgifterna skickas dagen efter automatiskt till CSN, vilket utgör underlag för din utbetalning av studiemedel.

Mer information om studiemedel finns på CSN:s webbplats

Steg 4: Skaffa fullvärdigt LiU-ID och LiU-kort

När du har registrerat dig ska du hämta ut en aktiveringsnyckel. Denna ger dig behörighet till ditt fullvärdiga LiU-ID, och ditt LiU-kort.

Aktiveringsnyckeln hämtar du antingen på någon av de centrala studerandeexpeditionerna i hus Zenit på campus Valla eller i Kåkenhus på campus Norrköping. Du som läser vid Medicinska fakulteten kan även gå till Studentenheten ingång 76 på campus US.

OBS! Du kan tidigast hämta ut ditt fullvärdiga LiU-ID och LiU-kort:
a. om du har registrerat dig en vardag före klockan 19.00 - nästföljande vardag
b. om du har registrerat dig en vardag efter klockan 19.00 eller under helgen - efter två vardagar

OBS! Studenter vid campus Lidingö kan besöka kansliet där för att hämta ut aktiveringsnyckel och fullvärdigt LiU-ID. LiU-kortet hämtas i dessa fall ut vid ett besök på Campus Valla, Linköping, den 29 augusti (fram till dess lånar du ett besökskort).

 

För distansstudent (program och kurs) 

Steg 1: Skaffa temporärt LiU-ID

Tidigast 7 augusti kan du som ny student skaffa ditt temporära LiU-ID (IT-konto) inför höstterminens start.

Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna.

OBS! För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer. Om du inte har det måste du få manuell hjälp med registrering och LiU-ID på någon av våra expeditioner, dock tidigast dagen efter upprop/kursstart. 

Steg 2: Kontrollera din adress

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID (eller fullvärdiga om du har ett sådant). Gå till fliken ”Service” och kontrollera (och eventuellt korrigera) att din postadress och ditt mobilnummer stämmer. 

Steg 3: Registrera dig

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID (eller fullvärdiga om du har ett sådant) och registrera dig på din utbildning under fliken "Registrering".

OBS! Registrering är möjlig tidigast dagen efter kursstart och måste göras senast tre veckor efter att kursen startat.

När du genomfört din registrering läggs den in i Ladok (studentregister) och uppgifterna skickas dagen efter automatiskt till CSN, vilket utgör underlag för din utbetalning av studiemedel.

Mer information om studiemedel finns på CSN:s webbplats

Steg 4: skaffa fullvärdigt LiU-ID

Skicka e-post till portal@studc.liu.se med namn, personnummer, fullständig postadress och mobilnummer. Därefter skickas en aktiveringsnyckel med instruktioner till dig som rekommenderat brev. Aktiveringsnyckeln ger dig behörighet till ditt fullvärdiga LiU-ID (IT-konto). 

 

Har du läst på Linköpings universitet tidigare?

Om du redan har ett aktivt LiU-ID behöver du inte skapa ett temporärt LiU-ID, utan bara registrera dig på kursen i Studentportalen. 

Om du har ett begränsat LiU-ID (Alumn) eller om ditt gamla LiU-ID inte fungerar längre (det har blivit gallrat/borttaget), ska du aktivera ditt gamla LiU-ID. Det gör du genom att skicka in en begäran om kontoupplåsning till portal@studc.liu.se. För att få ärendet behandlat samma vecka, måste du ha inkommit med begäran senast torsdag kl 14.00 den aktuella veckan. Tidigast fredagen efter upplåsningen kan du kvittera ut en ny aktiveringsnyckel på någon av studerandeexpeditionerna.

Om du inte vet om ditt LiU-ID är begränsat eller ej, så kan du kontakta portal@studc.liu.se.

Problem?

Om du får problem med LiU-ID och registrering, gå i första hand till sidan Vanliga frågor och svar, eller maila registreringsakuten@liu.se.

Vid övriga frågor, kontakta Centrala studerandeexpeditionen (campus Valla och Norrköping), Studentenheten (campus US) eller kansliet på campus Lidingö, så hjälper vi dig.

 

Annat viktigt att tänka på

Kolla upp terminsstart och schema

Höstterminen börjar normalt i slutet av augusti och vårterminen i slutet av januari. Information om upprop, introduktionsmöten, scheman med mera skickas ut i förväg av de olika institutioner som ger utbildningarna. 

Här hittar du terminstiderna

Här hittar du information om schema

Här söker du fram ditt schema

Hitta ditt kursrum

Lisam är Linköpings universitets lärplattform. Här hittar du din e-post, dina kursrum och samarbetsytor. Du loggar in i Lisam med ditt LiU-ID (både fullvärdigt och temporärt LiU-ID fungerar). Du har tillträde till kursrummet redan som antagen, men vissa funktioner kräver att du har registrerat dig. Observera att det då i vissa fall kan ta upp till ett par timmar innan du får tillträde till Lisam.

Till Lisam

Gå med i studentkåren

Vid LiU finns tre stycken kårer som representerar studenterna vid de fyra fakulteterna. Engagera dig du med! (Observera att medlemskapet är frivilligt).

Här kan du läsa mer om kårerna

Övrig information