Checklistor

Grattis till din plats på LiU! Så går du tillväga nu. 

För campusstudent 

1. Tidigast 9 januari: Skaffa temporärt LiU-ID (IT-konto)

Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna. För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer.

3. Gå på uppropet

Obligatoriskt. Tid och plats finner du på din utbildning/kurs antagningssida. 

4. Registrera dig

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID och registrera dig på din utbildning under "Registrering". Kontrollera att din postadress är rätt under menyvalet "Service". Registrering är möjlig först dagen efter uppropet. 

5. Skaffa fullvärdigt LiU-ID (IT-konto) och hämta ut till LiU-kort

Registrera dig och hämta därefter en aktiveringsnyckel på Centrala studerandeexpeditionen (eller LiU-service ingång 76 för studenter vid Medicinska fakulteten). Denna ger dig behörighet till ditt fullvärdiga LiU-ID, och du kan hämta ut ditt LiU-kort. 

OBS - du kan tidigast hämta ut LiU-ID och LiU-kort:

a. om du har registrerat dig en vardag före klockan 19.00 - nästföljande vardag

b. om du har registrerat dig en vardag efter klockan 19.00 eller under helgen - efter två vardagar

 

För distansstudent (program och kurs) 

1. Tidigast 9 januari: Skaffa temporärt LiU-ID (IT-konto)

Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna. För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer.

3. Kontrollera din adress

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID och kontrollera (och eventuellt korrigera) att din postadress och ditt mobilnummer stämmer. 

4. Registrera dig

Dagen efter kursstart, logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID och registrera dig på din utbildning under "Registrering". Registrering är möjlig först dagen efter uppropet. 

5. Skaffa fullvärdigt LiU-ID (IT-konto)

Skicka e-post till portal@studc.liu.se med namn, personnummer, fullständig postadress och mobilnummer. Därefter skickas en aktiveringsnyckel med instruktioner till dig som rekommenderat brev. Aktiveringsnyckeln ger dig behörighet till ditt fullvärdiga LiU-ID.

 

För fristående kurs 

1. Tidigast 9 januari: Skaffa temporärt LiU-ID (IT-konto)

Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna. För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer.

3. Gå på uppropet

Obligatoriskt. Läs mer under uppropsinformation. 

4. Registrera dig

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID och registrera dig på din utbildning under "Registrering". Kontrollera att din postadress är rätt under menyvalet "Service". Registrering är möjlig först dagen efter uppropet. 

5. Skaffa fullvärdigt LiU-ID (IT-konto) och hämta ut till LiU-kort

Registrera dig och hämta därefter en aktiveringsnyckel på Centrala studerandeexpeditionen (eller LiU-service ingång 76 för studenter vid Medicinska fakulteten). Denna ger dig behörighet till ditt fullvärdiga LiU-ID, och du kan hämta ut ditt LiU-kort. 

OBS - du kan tidigast hämta ut LiU-ID och LiU-kort:

a. om du har registrerat dig en vardag före klockan 19.00 - nästföljande vardag

b. om du har registrerat dig en vardag efter klockan 19.00 eller under helgen - efter två vardagar

 

For single-subject courses 

1. Earliest 9th of January: Create a temporary LiU-ID (IT-account)*

If you have a valid Swedish civic registration number (it doesn´t work with a temporary ID-number), go to account.liu.se/antagen and log in with your account from universityadmisstions.se. Follow the instructions to create your temporary LiU-ID. (Forgot your password to universityadmissions.se? Click here.)

3. Go to the roll call

It´s mandatory. 

4. Register

Log in to the Student portal and register for the programme/courses you want to take. (Read more about registration periods.)

5. Get your regular LiU-ID (IT-account) and pick up your LiU-card

Register and then collect an activation key at the Student Service Desk (or, for students at the Faculty of Medicine and Health Sciences, LiU Service entrance 76). This gives you access to your regular LiU-ID. Then pick up your LiU-card. 

Note: at the earliest, you can pick up your LiU-ID and LiU-card:

a. If you registered on a weekday before 19.00 - the following day

b. If you registered on a weekday after 19.00, or on the weekend - two days later

*To create a temporary LiU-ID this is required:

  • You have applied via universityadmisstions.se
  • You have a Swedish civic registration number

If you don´t have these and want a LiU-ID, please contact the Student Service Desk

 

 

 

Livet som student