Checklistor för registrering

Grattis till din plats på LiU! Så här gör du nu för att registrera dig. 

Registrera dig på din utbildning

Är du antagen? Då måste du registrera dig för att inte förlora din studieplats. Följ checklistorna nedan så missar du inga steg i registreringen.

För campusstudent 

1. Tidigast 7 augusti: Skaffa temporärt LiU-ID (IT-konto)

Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna. För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer.

3. Gå på uppropet

Obligatoriskt. Tid och plats finner du på din utbildning/kurs antagningssida. 

4. Registrera dig

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID och registrera dig på din utbildning under "Registrering". Kontrollera att din postadress är rätt under menyvalet "Service". Registrering är möjlig först dagen efter uppropet. 

5. Skaffa fullvärdigt LiU-ID (IT-konto) och hämta ut till LiU-kort

Registrera dig och hämta därefter en aktiveringsnyckel på Centrala studerandeexpeditionen (eller LiU-service ingång 76 för studenter vid Medicinska fakulteten). Denna ger dig behörighet till ditt fullvärdiga LiU-ID, och du kan hämta ut ditt LiU-kort. 

OBS - du kan tidigast hämta ut LiU-ID och LiU-kort:

a. om du har registrerat dig en vardag före klockan 19.00 - nästföljande vardag

b. om du har registrerat dig en vardag efter klockan 19.00 eller under helgen - efter två vardagar

 

För distansstudent (program och kurs) 

1. Tidigast 7 augusti: Skaffa temporärt LiU-ID (IT-konto)

Gå in på account.liu.se/antagen. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna. För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer.

3. Kontrollera din adress

Logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID och kontrollera (och eventuellt korrigera) att din postadress och ditt mobilnummer stämmer. 

4. Registrera dig

Dagen efter kursstart, logga in i Studentportalen med ditt temporära LiU-ID och registrera dig på din utbildning under "Registrering". Registrering är möjlig först dagen efter uppropet. 

5. Skaffa fullvärdigt LiU-ID (IT-konto)

Skicka e-post till portal@studc.liu.se med namn, personnummer, fullständig postadress och mobilnummer. Därefter skickas en aktiveringsnyckel med instruktioner till dig som rekommenderat brev. Aktiveringsnyckeln ger dig behörighet till ditt fullvärdiga LiU-ID. 

Har du läst på Linköpings universitet tidigare?

Om du redan har ett aktivt LiU-ID behöver du inte skapa ett temporärt LiU-ID, utan bara registrera dig på kursen i Studentportalen. 
Om du har ett begränsat LiU-ID (Alumn) eller om ditt gamla LiU-ID inte fungerar längre (det har blivit gallrat/borttaget), ska du skapa ett nytt LiU-ID genom att följa instruktionerna ovan. Om du inte vet om ditt LiU-ID är begränsat eller ej, så kan du kontakta portal@studc.liu.se.

Problem?

Om du får problem med LiU-ID och registrering, gå i första hand till sidan Vanliga frågor och svar, eller maila registreringsakuten@liu.se.
Vid övriga frågor, kontakta Centrala studerandeexpeditionen eller Studentenheten, så hjälper vi dig.

Övrig information