Vill du genomföra en klinisk studie? Vi hjälper dig att nå prövare inom den sydöstra sjukvårdsregionen med din studieförfrågan. Så här går det till.

Bild på ett brev med ett frågetecken över. 1. Studieförfrågan inkommer. Bild på pilar till höger. 2. Skickas vidare inom Forum Sydost. Hjärta med kors och ett hus. 3. Forum Sydost kontaktar kliniker/prövare och återkopplar till frågeställaren. 4. Direktkontakt mellan frågeställare och prövare.  Bild på pilar till vänster och höger. 5. Vi ber att få veta hur det gick.Karta över feasibilityprocessen.

Kliniska forskningsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping (Forum Östergötland) tar emot din studieförfrågan via e-post, se kontaktuppgifter längre ner. Tillsammans hjälps vi åt att hitta lämpliga prövare och kliniker till din studie. Diagnosområde och studiedesign blir till utgångspunkter för vilka vi kontaktar.

Förfrågan vidarebefordras till feasibility-ansvariga i Kalmar och Jönköping, som tillsammans med Forum Östergötland ingår i Forum Sydost.

Studieförfrågan som intresserar prövare

För att fånga prövarnas intresse är det viktigt att studieförfrågan är så detaljerad som möjligt, med hänsyn till sekretess. När förfrågan skickats vidare informeras du och får sedan återkoppling om svaren. När en prövare blir preliminärt intresserad har ni direktkontakt om studien.

Hur gick det?

Blev studien aktuell? För att vi ska veta om vi kunnat vara till hjälp ber vi att få återkoppling på om studien blev aktuell i Sverige och berörda kliniker.

Kontakt för studieförfrågan

Kliniska forskningsenheten studieförfrågan

  • Norra entrén, Hus 443, ingång 7, plan 10, Universitetssjukhuset i Linköping

Relaterat

Forum Östergötlands startsida