Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland, stödjer kliniker med uppstartsarbete och praktiskt genomförande av akademiska och sponsor-initierade kliniska studier.

OBS - Från och med den 1 maj 2024 kommer Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland (KFÖ) göra uppehåll i sin verksamhet. Vid eventuell frågor kontakta: forumo@regionostergotland.se

Skylt med pilar åt vänster och texterna: Hud behandlingen, Hudmottagningen, Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland och STD-mottagningen.

Kliniska forskningsenheten stödjer klinker med uppstartsarbete och praktiskt genomförande av akademiska- och sponsorinitierade kliniska studier. Vi har erfarenhet av att bedriva studier i olika utvecklingsfaser inom flertalet terapiområden, bland annat läkemedel och medicintekniska produkter. Exempel på vad vi kan erbjuda:

• GCP-utbildad forskningssjuksköterska för provtagning inklusive omhändertagande av prov, basal övervakning, samt studiespecifika administrativa uppgifter.
• Egna lokaler med sängplatser, undersökningsrum, utrustning, exempelvis EKG och laboratorium. Har ni önskemål om att tjänsten ska utföras i era lokaler undersöker vi den möjligheten tillsammans med dig som kund.

Studieförfrågningar

Som samordnande enhet i Sydöstra sjukvårdsregionen för inkommande studieförfrågningar från industri och akademi, matchar vi förfrågan mot kliniker och prövare i hela regionen. Tjänsten ingår i vårt uppdrag för Forum Sydost i samarbete med Kliniska Studier Sverige.

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Forskningssjuksköterskor och forskningskoordinatorer är välkomna att delta i vårt nätverk för forskningssjuksköterskor. Våra årliga två lokala samt en regional träff, ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Relaterade länkar

Andra tjänster

Kontakt

Läs mer om Forum Östergötland