Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland, stödjer kliniker med uppstartsarbete och praktiskt genomförande av akademiska och sponsor-initierade kliniska studier.

OBS - Från och med den 1 maj 2024 kommer Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland (KFÖ) göra uppehåll i sin verksamhet. Vid eventuell frågor kontakta: forumo@regionostergotland.se

Skylt med pilar åt vänster och texterna: Hud behandlingen, Hudmottagningen, Kliniska forskningsenheten Forum Östergötland och STD-mottagningen.

Kliniska forskningsenheten stödjer klinker med uppstartsarbete och praktiskt genomförande av akademiska- och sponsorinitierade kliniska studier. Vi har erfarenhet av att bedriva studier i olika utvecklingsfaser inom flertalet terapiområden, bland annat läkemedel och medicintekniska produkter. Exempel på vad vi kan erbjuda:

• GCP-utbildad forskningssjuksköterska för provtagning inklusive omhändertagande av prov, basal övervakning, samt studiespecifika administrativa uppgifter.
• Egna lokaler med sängplatser, undersökningsrum, utrustning, exempelvis EKG och laboratorium. Har ni önskemål om att tjänsten ska utföras i era lokaler undersöker vi den möjligheten tillsammans med dig som kund.

Studieförfrågningar

Som samordnande enhet i Sydöstra sjukvårdsregionen för inkommande studieförfrågningar från industri och akademi, matchar vi förfrågan mot kliniker och prövare i hela regionen. Tjänsten ingår i vårt uppdrag för Forum Sydost i samarbete med Kliniska Studier Sverige.

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Forskningssjuksköterskor och forskningskoordinatorer är välkomna att delta i vårt nätverk för forskningssjuksköterskor. Våra årliga två lokala samt en regional träff, ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Relaterade länkar

Andra tjänster

Kontakt

Fotografi av Kliniska forskningsenheten (KFÖ)

Kliniska forskningsenheten (KFÖ)

  • Norra entrén, Hus 443, ingång 7, plan 10, Universitetssjukhuset i Linköping

Forskningssjuksköterskor på KFÖ

Läs mer om Forum Östergötland