…från NISAL som arrangerat en konferens om äldres ensamhet. Där diskuterades bland annat om ensamhet alltid är något negativt.

Kan ensamhet vara något positivt?


– Ja, om man vill vara ensam. Vad som ibland glöms bort är att även äldre har rätt till avskildhet. Alla vill inte äta eller titta på tv tillsammans, även om man bor på ett äldreboende. Men ensamhet är en upplevelse och upplever man sig som ensam i negativ bemärkelse är det förstås inte bra. I vårt samhälle beskrivs ensamhet ofta i negativa termer och då blir det ännu svårare för den som faktiskt känner sig ensam att säga det. Man vill inte erkänna att man är i ”misslyckad”. Kopplat till andra grupper i samhället kan ensamhet dock betraktas som accepterat, bland författare exempelvis, och det är ju intressant.Axel-Ågren-2015Foto: LiU

Vilka deltog i konferensen?

– Det brukar vara en utmaning att få med privatpersoner, men det var många där ur just den åldersgruppen som konferensen berörde, vilket var kul. Utöver dessa deltog forskare, politiker, folk från kyrkan, PRO, äldreomsorgen och andra föreningar. Sedan hade vi bjudit in en organisation som heter Campaign to loneliness. De har på kort tid blivit en betydelsefull organisation i England och det var inspirerande att höra hur allsidigt de arbetar.

Vad resulterade dagen i?

– Dels så sammanfördes människor som på olika sätt berörs av frågan. Campaign to end loneliness berättade också om hur betydelsefulla ideella organisationer och kyrkor är för att bryta ensamhet hos äldre, så dessa aktörer fick bekräftelse på att det de gör spelar roll, det är roligt tycker jag. Utöver detta kommer vi på NISAL att anordna en workshop i vår tillsammans med andra aktörer och en internationell konferens i höst. Sedan känner jag som forskare att det är intressant att vända på begreppet ensamhet. Motsatsen är ju gemenskap, och vad är då föreställningarna om gemenskapen? Det är en fråga som vi tar med oss inför vårt framtida arbete kring äldres ensamhet.
 I vårt samhälle beskrivs ensamhet ofta i negativa termer. Då blir det ännu svårare för den som känner sig ensam att säga det.
Axel Ågren, forskare