Fotografi av Axel Ågren

Axel Ågren

Universitetslektor

Vad är det med äldres ensamhet som väcker så mycket känslor? Hur bidrar dagens debatter i frågan till att forma våra föreställningar om äldres ensamhet? Dessa frågor står bland andra i fokus i min forskning.

Forskning om äldres ensamhet i dagens samhälle

Äldres ensamhet är idag en fråga som debatteras i en rad olika offentliga arenor idag. En av dessa arenor är svenska dagspress, vilken är den arena som jag i min avhandling kommer fokusera på. Äldres ensamhet väcker engagemang och många olika aktörer deltar i debatter i dagspress om hur äldres ensamhet kan lösas. 

När äldres ensamhet beskrivs och kommuniceras används ofta termer som äldres ensamhet är det största samhällsproblemet, äldres ensamhet är dödande och många äldre lider idag av ensamhet. En utgångspunkt är således att äldres ensamhet är något som drabbar många äldre, att det är ett problematiskt tillstånd och att lösningar behöver genomföras. Dessa samhälleliga uppfattningar tycks råda trots att forskning och enkätundersökningar visar att äldre personer inte upplever ensamhet i högre utsträckning än andra åldersgrupper. I sammanhanget bör det dock poängteras att äldres upplevelser av ensamhet kan vara besvärande och leda negativa konsekvenser för individen, som till exempel fysisk och psykisk hälsa.

Men vad ligger bakom dessa uppfattningar? Varför är äldres ensamhet så problematiskt? Och varför är ensamhet så förknippat med specifikt äldre personer? Med andra ord, vad är kärnan i problembeskrivningar om äldres ensamhet? Vilka typer av lösningar förespråkas och varför anses just dessa lösningar kunna motverka äldres ensamhet? Dessa frågor kommer att väckas och reflekteras kring i min avhandling.

Min avhandling fokuserar på hur äldres ensamhet beskrivs och konstrueras genom att olika organisationer och aktörer presenterar sina problembilder om äldres ensamhet i svensk dagspress. Jag fördjupar mig således i hur samhälleliga uppfattningar om ensamhet konstrueras och relateras till föreställningar om äldre och åldrande. Ambitionen med avhandlingen är följaktligen att bidra till kunskaper om hur dessa processer av problembeskrivningar bidrar till att konstruera uppfattningar rörande äldres ensamhet som ett socialt problem. Jag avser även att bidra med insikter om hur rådande föreställningar om äldres ensamhet används som motiv för lösningsförslag och vem/vilka som anses ansvariga för att genomföra dessa lösningar för att motverka äldres ensamhet.

Publikationer

2024

Cristina Joy Torgé, Rosita Nyman, Axel Ågren (2024) Older adults' experiences of loneliness in long-term residential care facilities: a scoping review
Axel Ågren, Veronika Wallroth (2024) Representations of family caregivers and older adults in need of care in the Swedish news media
Veronika Wallroth, Axel Ågren (2024) Representations of family caregivers and older adults in need of care in the Swedish news media 2024 års nationella paper-konferens i socialt arbete, NaPSa

2023

Axel Ågren, Magnus Nilsson (2023) The social world of dying older men: between autonomy and 'bad deaths'. Ageing, Men and Social Relations: New Perspectives on Masculinities and Men’s Social Connections in Later Life, s. 139-152 Vidare till DOI
Axel Ågren, George Pavlidis (2023) Tabu att tala om ensamhet Äldre i Centrum, s. 74-76

Media, nätverk och CV

Nätverk/Uppdrag

Ordförande FORSA Östergötlands styrelse, ledamot FORSA:s riksstyrelse, suppleant  i styrelsen för International council of Social Welfare, Sweden. Koordinerar, tillsammans med Elisabet Cedersund, det regionala nätverket Liv hela livet – ett nätverk om äldres ensamhet och gemenskap

CV

  • Mottog Norrköpings kommuns stipendium till studerande eller yngre forskare som i eller genom sina studier eller forskning bedöms ha gjort förtjänstfulla insatser för Norrköpings utveckling och/eller för kommunal verksamhet i Norrköping. Mottog stipendiet grundat på mina insatser kring äldres ensamhet genom arrangerandet av konferenser och delaktighet i bildandet av nätverket ”Liv hela livet – ett nätverk om äldres ensamhet och gemenskap”.
  • Inbjuden talare under rubriken ”Äldres ensamhet i dagens samhälle” vid Seniordagen Finspång, 15 oktober 2015.

  • Inbjuden talare vid session vid konferensen Förstå ensomheden. Konferensen arrangerad av organisationen De ensomme gamles vaern, Danmark. 20 maj 2015.

  • Ledare för regionala, nationella och internationella konferenser om äldres ensamhet. 2013 - 2015.

  • Programkommitténs ordförande för FORSA nationellt symposium 2015. Det globala i det lokal. Norrköping. 23-24 mars 2015.
  • Ledamot i programkommittén för världskonferensen i socialt arbete och social utveckling. Social Work and Social Development 2012: Action and Impact 2012.

  • Bedömde abstracts för världskonferensen i socialt arbete och social utveckling. Social Work and Social Development 2012: Action and Impact 2012. 

 

Forskning

Nyheter

Undervisning

Organisation