05 oktober 2016

LiU-forskaren Feng Gao fick ett av årets ERC Starting Grant från det europeiska forskningsrådet i hård konkurrens. För pengarna, nära 1,5 miljoner euro, ska han utveckla nya material för lysdioder.

Feng Gao, universitetslektor IFM 2016Foto: GORAN BILLESONFeng Gao, universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär- och organisk elektronik, Linköpings universitet bedriver bland annat forskning kring perovskiter, en grupp av material som kan bestå av en organisk katjon, en metallisk katjon samt någon anjon - ofta syre.

Hans forskning har i första hand handlat om tillämpningar i solceller, men nu är det lysdioder som är högaktuella.

Nya material

Världens elförbrukning för belysning skulle kunna minska från 20 procent, av den totala förbrukningen, till kanske 4 procent om all belysning bestod av lysdioder. Men dagens blåvita lysdioder är fortfarande för dyra och kräver komplicerade tillverkningsmetoder.

– Det är bara två år sedan de första resultaten publicerades kring lysdioder baserade på perovskiter, så många forskningsfrågor återstår. Men de är mycket lovande material eftersom de är betydligt enklare och billigare att tillverka än materialen i dagens lysdioder, berättar Feng Gao.

De nya perovskiter som utvecklas i projektet kan få framtida användning i solceller, transistorer, lasrar med mera.

Hård konkurrens om anslagen

I hård konkurrens, bara 11 procent av ansökningarna beviljades, får Feng Gao nu motta ett av Europeiska forskningsrådets Starting Grant på närmare 1,5 miljoner euro för sitt projekt SHINING: Stable and High-Efficiency Perovskite Light-Emitting Diodes.

– Väldigt roligt och hedrande att få ett så fint anslag, säger han.

Europeiska forskningsrådet delade denna gång ut 485 miljoner euro, fördelade på 325 forskningsprojekt, varav 15 i Sverige.

Målet för forskningsbidragen är att locka unga forskningstalanger till Europa, behålla kompetensen och skapa arbetstillfällen för forskare inom unionen. Fler än hälften av de mottagare som arbetar i Sverige saknar svenskt medborgarskap.

– Genom att EU finansierar dessa stipendiater kommer de att kunna genomföra sina bästa idéer, men också skapa kvalificerade arbetstillfällen för andra forskare som vill arbeta med banbrytande vetenskap, sa Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, vid tillkännagivandet av stipendiaterna.

Kontakt