Presentation

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Haibing Xie, Zaiwei Wang, Zehua Chen, Carlos Pereyra, Mike Pols, Krzysztof Galkowski, Miguel Anaya, Shuai Fu, Xiaoyu Jia, Pengyi Tang, Dominik Jozef Kubicki, Anand Agarwalla, Hui-Seon Kim, Daniel Prochowicz, Xavier Borrise, Mischa Bonn, Chunxiong Bao, Xiaoxiao Sun, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Lyndon Emsley, Jordi Arbiol, Feng Gao, Fan Fu, Hai I Wang, Klaas-Jan Tielrooij, Samuel D. Stranks, Shuxia Tao, Michael Graetzel, Anders Hagfeldt, Monica Lira-Cantu (2021) Decoupling the effects of defects on efficiency and stability through phosphonates in stable halide perovskite solar cells Joule , Vol. 5 , s. 1246-1266 Vidare till DOI
Tao Liu, Tao Yang, Ruijie Ma, Lingling Zhan, Zhenghui Luo, Guangye Zhang, Yuan Li, Ke Gao, Yiqun Xiao, Jianwei Yu, Xinhui Zou, Huiliang Sun, Maojie Zhang, Top Archie Dela Pena, Zengshan Xing, Heng Liu, Xiaojun Li, Gang Li, Jianhua Huang, Chunhui Duan, Kam Sing Wong, Xinhui Lu, Xugang Guo, Feng Gao, Hongzheng Chen, Fei Huang, Yongfang Li, Yuliang Li, Yong Cao, Bo Tang, He Yan (2021) 16% efficiency all-polymer organic solar cells enabled by a finely tuned morphology via the design of ternary blend Joule , Vol. 5 , s. 914-930 Vidare till DOI

NyheterVisa/dölj innehåll