DaDriS står för Dangerous and Beneficial Drifts of Standards in the Modern Working Environment. I projektet undersöker vi de faktiska effekterna av standarder.

Forskingsprojekt DADRIS © Undine Bandelin.DaDriS Foto ©Undine Bandelin

Forskningsprogrammet tar upp en viktig aspekt av moderna organisationer i industrialiserade och framväxande ekonomier. Standarder är ett uttryck för en global form av regeltillämpning och reglering och har dessutom en allmän tendens att minimera risker som sammanfaller med intensiva revisions- och kontrollaktiviteter. 

Standardisering på gott och ont

Vi hävdar att existensen av standarder, deras positiva betyg eller certifiering inte nödvändigtvis återspeglar organisatoriska händelser. Offentliga eller privata aktörer som baserar sina investeringar och strategiska beslut på standarder måste ta hänsyn till att standarder har både positiva och dysfunktionella konsekvenser för människors säkerhet, miljö eller innovation. DaDriS undersöker därför de faktiska effekterna av standarder.

Vi är ett tvärvetenskapligt team av experter inom innovationsforskning, ekonomisk styrning, organisationsteori samt inom mjukvaruutveckling och affärsinformationssystem. Vi strävar efter att bidra till förståelsen av standarder inom moderna arbetsorganisationer. 

Förutom forskare vid Linköpings universitet deltar forskare och doktorander från Friedrich Schiller University Jena, Tyskland och Tshwane University of Technology, Pretoria, Sydafrika i DaDriS.

Finansiering av DaDriS

Det tyska vetenskapsrådet Deutsche Forschungsgemeinschaft (FR 2892 / 3-1) och det sydafrikanska vetenskapsrådet National Research Foundation (NRF) har tillhandahållit betydande finansiering sedan 2010.

Publikationer

Här finns en sammanställning av de vetenskapliga arbeten som skrivits av forskare i projektet: Publikationer

Kontakt

Forskare

Avdelningen för företagsekonomi