Fotografi av Andrea Fried

Andrea Fried

Biträdande professor

Jag forskar om formella styrsystem. Jag uppfattar dem som artefakter som inte är naturligt givna för organisationer. En slutsats är att avvikelser från och överträdelser av formella styrinstrument också är potentiella möjligheter.

CV, forskning och undervisning

CV

Jag erhöll doktorsexamen i företagsekonomi och vocationomics från Friedrich Schiller University Jena och en doktorsexamen från Chemnitz University of Technology i Tyskland. Jag har arbetat som postdoktor och innehaft en C1-position vid Chemnitz University of Technology. Innan jag blev biträdande professor i företagsekonomi (med inriktning mot ekonomisk styrning och organisation), var jag internationell gästforskare och universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. 

Jag har också varit gästforskare vid Department of Science Research and Science Sociology, University of Basel, Schweiz, vid Institute of Management, University of St. Gallen, Schweiz, och vid Department of Computer Science and Software Engineering, Tshwane University of Technology, Pretoria, Sydafrika.

Min tidigare forskning har behandlat de filosofiska grunderna för kunskap och performance measurement. Nyligen har jag varit aktivt involverad i utvecklingen av forskningsområdet för styrning av kunskap, projekt och innovation.

Finansierad för andra gången av det tyska forskningsrådet DFG, är nu Andrea chef för DaDriS forskningsprogrammet, som hanterar ekonomiskt fördelaktiga men samhällsfarliga avvikelser från standarder i de moderna arbetsorganisationerna vid Jenas universitet, Tyskland. Min forskning är publicerad i internationell peer-reviewed publikationer.

Sedan 2017 ansvarar jag för enheten för ekonomisk styrning, organisation och innovation vid avdelningen för företagsekonomi vid Linköpings universitet, och sedan 2018 är jag också medlem i forskningsrådet på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI.

Forskning

Min huvudsakliga forskning behandlar formella styrsystem. Min uppfattning är att formella förvaltningsstyrningssystem (MCS) är artefakter, inte naturligt givna, neutrala eller ens universellt giltiga för organisationer. De är av socio-materiell natur, formade av individuella och organisatoriska intressen, värderingar och antaganden och djupt rotade i tid, plats, diskurs och samhälle. 

Samtidigt som jag undersöker de sociala, beteendemässiga och ekonomiska förhållandena, inom vilka MCS-artefakter är inrotade, lägger jag tonvikten på de samhällsmässiga aspekterna i det sammanhang där formella styrningsinstrumenten fungerar. Jag undersöker vidare de förändringar som förekommer i MCS-artefakterna själva, till exempel genom innovation, reglering eller teknologi. 

I min forskning beträffande standarder, behandlar jag en viktig aspekt inom moderna organisationer, i såväl industrialiserade som framväxande ekonomier, fenomenet av standarder som ett uttryck för en global form av regler och reglering och som ett allmänt försök att minimera risken genom revisions- och kontrollprocesser. Jag är särskilt intresserad av hur dessa globala standarder används, just med tanke på de ekonomiskt fördelaktiga men samhällsfarliga avvikelser från standarder som existerar, i de moderna arbetsmiljöerna.

Undervisning

 • Ekonomisk styrning, civilekonomprogrammet, 15 hp (722A14)
 • Management control systems, masternivå, 7.5 ETCS (722A46)
 • Management control, grundläggande nivål, 7.5 ETCS (723G71, 723G72, 723G84)
 • Classics of organization theory, advanced course, grundläggande nivå, 7.5 ECTS (723G56)
 • Master thesis course, SMIO program, masternivål, 30 ECTS (722A31)
 • Examensarbete i företagsekonomi, civilekonomprogrammet, 30ECTS (722A35)
 • Innovation and project management, SMIO program, masternivå, 15 ECTS (722A40)

Korta fakta

Ytterligare internationella anställningar

Friedrich Schiller University Jena, Tyskland
DFG Research Project DaDriS (FR 2892/3-1)

Bedömare för tidskrifter och forskningsfinansiering

 •  Granskare för det österrikiska forskningsrådet FFG
 • Granskare för det nederländska forskningsrådet NWO
 • Granskare för det tyska forskningsrådet DFG
 • Granskare för det sydafrikanska forskningsrådet NRF
 • Granskare och gästredaktör för många internationella peer-reviewed tidskrifter.
 • Förbundsansvarig för Hans Böckler-stiftelsen, den största stipendiestiftelsen för kandidatexamen, master- och doktorandstudenter i Tyskland

Medlem i styrelser för doktorsexamination

 • PhD Examiners Board, School of Economic and Business Sciences, Witwatersrand University, Johannesburg, South Africa
 • PhD Examiners Board, School of Management, IT & Governance, University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa

Forskning

Collaborative Research Seminar Series at IEI

Publikationer i urval

Nyheter

Organisation