Företagsekonomi (FEK)

Företagsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vid avdelningen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskning och forskarutbildning.

Utbildning i företagsekonomi

Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer med gott rykte bland arbetsgivare både för deras kunskaps- och kompetensnivå, ambition och självständighet, och sociala förmågor. Utbildningen sker inom ramen för våra två civilekonomprogram (varav ett med språkinriktningar), våra fristående kurser, och våra internationella masters- och kandidatprogram. Utbildningarna erbjuder en dynamisk och internationell studiemiljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter, samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen där våra studenter har möjlighet att åka på utlandsstudier.

Forskning i företagsekonomi

Avdelningen har en aktiv och dynamisk forskningsmiljö, där forskning bedrivs inom en rad olika områden och projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet företagsekonomi. Vår forskning inom avdelningen bedrivs inom fyra huvudsakliga områden: Redovisning, revision och finans; Marknadsföring och innovation; Styrning, kunskap och projekt; samt Entreprenöriell organisering och entreprenörskap. 
Förutom detta medverkar också många av våra forskare i tvärdisciplinära forskningsprojekt och forskningsprogram både inom LiU och i samarbete med andra svenska och utländska lärosäten.

Kontakter - avdelningschef, studierektor och forskningsledare

Studentärende och studievägledning

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för företagsekonomi
581 83 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19, plan 3
Campus Valla

GPS-koordinater

WGS 84 (lat, lon):
N 58° 24.0548', E 15° 34.6028'
WGS 84 decimal (lat, lon):
58.400913, 15.576714
RT90:
6475328, 1486641
SWEREF99:
6473491, 533707

Utbildningsprogram

Närliggande forskning

Medarbetare

Om Institutionen