Företagsekonomi (FEK)

Företagsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vid avdelningen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskning och forskarutbildning.

Avdelningen för företagsekonomi är en stor och dynamisk arbetsplats. Vi är den största avdelningen på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, både sett till antalet personal samt sett till antalet kurser som erbjuds i grundutbildningen. Därtill tillkommer ett stort åtagande i forskning, forskarutbildning samt samverkansuppdrag. 

Det är viktigt för Företagsekonomi att ha ett starkt fokus på både forskning och utbildning. Ett samspel mellan forskningen och grundutbildningen leder till många mervärden för både våra lärare och forskare samt för de studenter vi dagligen möter. Vi säkrar att vi har en hög grad av moderna forskningsresultat i vår grundutbildning samtidigt som våra lärare ständigt får aktualisera och utveckla sina pedagogiska metoder samt kursernas innehåll. Många av de forskningsprojekt vi driver på avdelningen sker i samverkan med företag och organisationer vilket stärker kopplingarna mellan avdelningens anställda och omvärlden.

Avdelningen för företagsekonomi är indelad i tre enheter:

  • Enheten för marknadsföring
  • Enheten för strategi och organisation 
  • Enheten för redovisning och finans

Utbildning

Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer med gott rykte bland arbetsgivare både för deras kunskaps- och kompetensnivå, ambition och självständighet, och sociala förmågor. Utbildningen sker inom ramen för våra två civilekonomprogram (varav ett med språkinriktningar), våra fristående kurser, och våra internationella masters- och kandidatprogram. Utbildningarna erbjuder en dynamisk och internationell studiemiljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter, samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen där våra studenter har möjlighet att åka på utlandsstudier.

Utbildningsprogram

Civilekonom programbild tre studenter

Civilekonom, 240 hp

Det behövs människor som förstår hur företag och organisationer fungerar. Som kan leda, organisera och utveckla – men också hushålla med begränsade resurser. Allt detta får du lära dig som civilekonom.

People lifting an earth globe

Business Administration – Strategy and Management in International Organisations, 120 hp

Programmet strävar efter att utbilda framtida ledare med gott omdöme, som kan ta väl avvägda beslut. Genom ett internationellt fokus i våra kurser kommer du att vara väl förberedd för att arbeta i internationella organisationer.

Två kvinnliga studenter sitter i fåtöljer och läser

Civilekonom internationell, engelska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Fristående kurser

Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp

Kurspaket innehåller delkurserna: Organisation och beteende, 7,5 hp, Externredovisning, 7,5 hp, Kalkylering och budgetering, 7,5 hp och Marknadsföring, 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och före...

Företagsekonomi 2, 30 hp

Kurspaketet Företagsekonomi 2 innehåller: Externredovisning B - Normbildning och reglering, 7,5 hp, Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp, Klassisk och modern organisation, 7,5 hp och Finansiell planering, 7,5 hp. Kurserna ger breddning och fördjupni...

Företagsekonomi 3 - Marknadsföring, 30 hp

This course consists of three parts. The first part, Marketing and Consumer Behaviour 7,5 ECTS credits, centers on the processes and activities consumers engage in when acting on today’s markets. The second part, Service Management and Marketing 7...

Forskarutbildning inom företagsekonomi

Forskarutbildning inom företagsekonomi

Företagsekonomi är ett komplext och mångfacetterat forskningsområde. Vid LiU bedrivs forskning i nära samverkan med företag och näringsliv.

Forskning

Avdelningen har en aktiv forskningsmiljö, där forskning bedrivs inom en rad olika områden och projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet företagsekonomi. Vår forskning inom avdelningen bedrivs inom fyra huvudsakliga områden: Redovisning, revision och finans; Marknadsföring och innovation; Styrning, kunskap och projekt; samt Entreprenöriell organisering och entreprenörskap. 

Förutom detta medverkar också många av våra forskare i tvärdisciplinära forskningsprojekt och forskningsprogram både inom LiU och i samarbete med andra svenska och utländska lärosäten.

Person  i svart hoodie med med binary kod i bakgrund

Konstruerandet och organisering av digitalt ansvar - en studie av svenska företag

Cybersäkerhet är en viktig fråga både för forskning och praktik, men man vet för lite om hur företag hanterar cyberattacker, om roller, skyldigheter och rättigheter i en kris.

Bilden visar ett system för satellitbaserad utportionering av flytande gödsel.

Agtech Sweden

Agtech Sweden syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

Publikationer

2024

Arne Jönsson, Subhomoy Bandyopadhyay, Svjetlana Pantic-Dragisic, Andrea Fried (2024) Analyses of information security standards on data crawled from company web sites using SweClarin resources Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2023 Vidare till DOI
Pernilla Broberg, Torbjörn Tagesson (2024) Varför en standard för räkenskapsrevision Kommunal ekonomi, Vol. 3, s. 37-37
Julia Fleischer, Ole A. Danielsen, Simon Neby, Rasmus Nykvist (2024) The State as a Marketizer vs. the Marketization of the State: Two Organizational Models of Public Sector Corporatization Public Organization Review Vidare till DOI
Joana Geraldi, Giorgio Locatelli, Jonas Söderlund (2024) Stepping into the Future of Project Studies: Establishing the PMJ College for Early Career Researchers in Project Studies Project Management Journal, Vol. 55, s. 227-231 Vidare till DOI
Andrea Fried, Elif Härkönen (2024) Organising regulation - A discourse analysis of digital operational resilience in regulatory conversations
Lars Olbert (2024) Industry-specific stock valuation methods - a literature review Journal of Accounting Literature Vidare till DOI
Sofia Pemsel, Jonas Söderlund (2024) Knowledge Entrainment in Large-Scale Transformation Projects: The Evidence-Based Strategy and the Innovation-Based Strategy Project Management Journal Vidare till DOI
Aku Valtakoski, Besma Glaa (2024) Beyond templates: methodological reporting practices and their impact in qualitative service research Journal of Service Management, Vol. 35, s. 66-108 Vidare till DOI
Hugo Guyader (2024) The paradox of collaborative consumption Understanding Collaborative Consumption, s. 12-25 Vidare till DOI
Josefine Rasmussen, Mikael Ottosson, Henrik Nehler, Andrea Fried (2024) CONSENSYS: Controllern - en outforskad aktör i omställningen mot hållbara energisystem: Resultat och praktiska implikationer

Nyheter

Han lotsar sina studenter till toppjobb

Det går bra för LiU-studenter i SM i företagsvärdering. År efter år går segern till Linköpings universitet. Vinst i tävlingen är en genväg till toppjobb i storbanker och revisionsbolag. Vad är egentligen hemligheten bakom framgångarna?

Personer övar på en scen.

Satsningar på jämställdhet och mångfald behöver förståelse och empati

Ökad representation för att upprätthålla mångfald är mer komplicerat än man tror. Janet Johansson utforskar spänningar relaterade till användningen av representation för att signalera mångfald och inkludering i en scenkonstorganisation i Sverige.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.

Kontakta oss

Generella frågor och studentärenden

Studievägledare

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Avdelningen för företagsekonomi
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för företagsekonomi
581 83 Linköping
 

Organisation