Företagsekonomi (FEK)

Företagsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vid avdelningen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskning och forskarutbildning.

Avdelningen för företagsekonomi är en stor och dynamisk arbetsplats. Vi är den största avdelningen på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, både sett till antalet personal samt sett till antalet kurser som erbjuds i grundutbildningen. Därtill tillkommer ett stort åtagande i forskning, forskarutbildning samt samverkansuppdrag. 

Det är viktigt för Företagsekonomi att ha ett starkt fokus på både forskning och utbildning. Ett samspel mellan forskningen och grundutbildningen leder till många mervärden för både våra lärare och forskare samt för de studenter vi dagligen möter. Vi säkrar att vi har en hög grad av moderna forskningsresultat i vår grundutbildning samtidigt som våra lärare ständigt får aktualisera och utveckla sina pedagogiska metoder samt kursernas innehåll. Många av de forskningsprojekt vi driver på avdelningen sker i samverkan med företag och organisationer vilket stärker kopplingarna mellan avdelningens anställda och omvärlden.

Avdelningen för företagsekonomi är indelad i tre enheter:

  • Enheten för marknadsföring
  • Enheten för strategi och organisation 
  • Enheten för redovisning och finans

Kalender

24 april 2024

Utbildning

Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer med gott rykte bland arbetsgivare både för deras kunskaps- och kompetensnivå, ambition och självständighet, och sociala förmågor. Utbildningen sker inom ramen för våra två civilekonomprogram (varav ett med språkinriktningar), våra fristående kurser, och våra internationella masters- och kandidatprogram. Utbildningarna erbjuder en dynamisk och internationell studiemiljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter, samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen där våra studenter har möjlighet att åka på utlandsstudier.

Utbildningsprogram

Civilekonom programbild tre studenter

Civilekonom, 240 hp

Det behövs människor som förstår hur företag och organisationer fungerar. Som kan leda, organisera och utveckla – men också hushålla med begränsade resurser. Allt detta får du lära dig som civilekonom.

People lifting an earth globe

Business Administration – Strategy and Management in International Organisations, 120 hp

Programmet strävar efter att utbilda framtida ledare med gott omdöme, som kan ta väl avvägda beslut. Genom ett internationellt fokus i våra kurser kommer du att vara väl förberedd för att arbeta i internationella organisationer.

Två kvinnliga studenter sitter i fåtöljer och läser

Civilekonom internationell, engelska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Fristående kurser

Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp

Kurspaket innehåller delkurserna: Organisation och beteende, 7,5 hp, Externredovisning, 7,5 hp, Kalkylering och budgetering, 7,5 hp och Marknadsföring, 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och före...

Företagsekonomi 2, 30 hp

Kurspaketet Företagsekonomi 2 innehåller: Externredovisning B - Normbildning och reglering, 7,5 hp, Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp, Klassisk och modern organisation, 7,5 hp och Finansiell planering, 7,5 hp. Kurserna ger breddning och fördjupni...

Företagsekonomi 3 - Marknadsföring, 30 hp

This course consists of three parts. The first part, Marketing and Consumer Behaviour 7,5 ECTS credits, centers on the processes and activities consumers engage in when acting on today’s markets. The second part, Service Management and Marketing 7...

Forskarutbildning inom företagsekonomi

Forskarutbildning inom företagsekonomi

Företagsekonomi är ett komplext och mångfacetterat forskningsområde. Vid LiU bedrivs forskning i nära samverkan med företag och näringsliv.

Forskning

Avdelningen har en aktiv forskningsmiljö, där forskning bedrivs inom en rad olika områden och projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet företagsekonomi. Vår forskning inom avdelningen bedrivs inom fyra huvudsakliga områden: Redovisning, revision och finans; Marknadsföring och innovation; Styrning, kunskap och projekt; samt Entreprenöriell organisering och entreprenörskap. 

Förutom detta medverkar också många av våra forskare i tvärdisciplinära forskningsprojekt och forskningsprogram både inom LiU och i samarbete med andra svenska och utländska lärosäten.

Person  i svart hoodie med med binary kod i bakgrund

Konstruerandet och organisering av digitalt ansvar - en studie av svenska företag

Cybersäkerhet är en viktig fråga både för forskning och praktik, men man vet för lite om hur företag hanterar cyberattacker, om roller, skyldigheter och rättigheter i en kris.

Agtech Swedens logga och blåa färg

Agtech Sweden

Agtech Sweden syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

Publikationer

2024

Aliaksei Kazlou, Lin Lerpold, Örjan Sjöberg (2024) Trade unions, refugees and immigrant labour: Has the attitude changed? The stance of Swedish blue‐collar trade unions as evidenced by sentiment analysis Industrial relations journal Vidare till DOI
Lena Högberg (2024) Boundary Spanning in Cross-Sector Collaboration: Sensemaking and Framing in a Civil Society Public Partnership Beyond the Crossroads Scandinavian Journal of Public Administration Vidare till DOI
Elisabeth Sundin, Magdalena Elmersjö (2024) Trust: not just another idea that travels? Translation and adaption of trust in local eldercare An ecology of ideas permeating science, higher education, and society: Essays for Kerstin Sahlin, s. 243-254
Jonas Söderlund, Giorgio Locatelli (2024) New Editors and a New Editor-in-Chief: Making the Manifesto a Reality Project Management Journal Vidare till DOI
Lars Olbert (2024) Identifying gaps between research results and education Journal of Accounting Education, Vol. 66, s. 100884-100884, Artikel 100884 Vidare till DOI
Pierre Donatella, Johanna Sylvander, Torbjörn Tagesson (2024) More than a compliance exercise? The case of consolidated financial accounts in Swedish municipalities Public Money & Management Vidare till DOI
Pernilla Broberg, Torbjörn Tagesson (2024) The adoption of professional audit standards in the public sector: The role of the audit profession and other actors Auditing Transformation: Regulation, Digitalisation and Sustainability, s. 90-110 Vidare till DOI

2023

Jonas Söderlund (2023) Will the past guide us? Towards more reflective research on projects International Journal of Project Management, Vol. 41, Artikel 102546 Vidare till DOI
Lars Olbert (2023) Bridging the gap between education, research and practice in stock valuation
Torbjörn Tagesson (2023) Dumhet, opportunism, normering och revision: exemplet finansiell leasing i kommuner och regioner

Nyheter

Personer övar på en scen.

Satsningar på jämställdhet och mångfald behöver förståelse och empati

Ökad representation för att upprätthålla mångfald är mer komplicerat än man tror. Janet Johansson utforskar spänningar relaterade till användningen av representation för att signalera mångfald och inkludering i en scenkonstorganisation i Sverige.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Kontakta oss

Generella frågor och studentärenden

Studievägledare

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Avdelningen för företagsekonomi
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för företagsekonomi
581 83 Linköping
 

Organisation