Företagsekonomi (FEK)

Företagsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Vid avdelningen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskning och forskarutbildning.

Avdelningen för företagsekonomi är en stor och dynamisk arbetsplats. Vi är den största avdelningen på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, både sett till antalet personal samt sett till antalet kurser som erbjuds i grundutbildningen. Därtill tillkommer ett stort åtagande i forskning, forskarutbildning samt samverkansuppdrag. 

Det är viktigt för Företagsekonomi att ha ett starkt fokus på både forskning och utbildning. Ett samspel mellan forskningen och grundutbildningen leder till många mervärden för både våra lärare och forskare samt för de studenter vi dagligen möter. Vi säkrar att vi har en hög grad av moderna forskningsresultat i vår grundutbildning samtidigt som våra lärare ständigt får aktualisera och utveckla sina pedagogiska metoder samt kursernas innehåll. Många av de forskningsprojekt vi driver på avdelningen sker i samverkan med företag och organisationer vilket stärker kopplingarna mellan avdelningens anställda och omvärlden.

Avdelningen för företagsekonomi är indelad i tre enheter:

  • Enheten för marknadsföring
  • Enheten för strategi och organisation 
  • Enheten för redovisning och finans

Kalender

9 november 2023

Licentiatseminarium inom företagsekonomi: Amal Kanzari

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Utbildning

Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer med gott rykte bland arbetsgivare både för deras kunskaps- och kompetensnivå, ambition och självständighet, och sociala förmågor. Utbildningen sker inom ramen för våra två civilekonomprogram (varav ett med språkinriktningar), våra fristående kurser, och våra internationella masters- och kandidatprogram. Utbildningarna erbjuder en dynamisk och internationell studiemiljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter, samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen där våra studenter har möjlighet att åka på utlandsstudier.

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Forskning

Avdelningen har en aktiv forskningsmiljö, där forskning bedrivs inom en rad olika områden och projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet företagsekonomi. Vår forskning inom avdelningen bedrivs inom fyra huvudsakliga områden: Redovisning, revision och finans; Marknadsföring och innovation; Styrning, kunskap och projekt; samt Entreprenöriell organisering och entreprenörskap. 

Förutom detta medverkar också många av våra forskare i tvärdisciplinära forskningsprojekt och forskningsprogram både inom LiU och i samarbete med andra svenska och utländska lärosäten.

Publikationer

2023

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Avdelningen för företagsekonomi
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för företagsekonomi
581 83 Linköping
 

Organisation