Linköpings universitet är samordnare för det nationella Vinnova-finansierade projektet inom precisionshälsa, vars syfte är att stärka samverkan mellan Sverige och Kalifornien inom akademi och industri.

Vad handlar projektet om?

Detta internationella samverkansprojekt är en början för en långsiktig internationaliseringssatsning inom precisionshälsa, och pågår från oktober 2021 till 2022.

Målbilden är att skapa transatlantiska samarbetsprojekt och förstudier mellan svenska och amerikanska aktörer inom precisionshälsa, samt en långsiktig plan för samarbete. Projektet består av två delar som under 2022 kommer genomföras tätt integrerat; en där aktörer i Kalifornien och Sverige bjuds in till workshops inom smala tematiska områden med syfte att hitta partners för gemensamma projekt eller förstudier, och en där utvalda svenska universitet och innovationsmiljöerna även bjuds in till rundabordssamtal för att ta fram olika idékoncept som blir underlag till förslag på fortsatt väg framåt efter att detta projekt är avslutat.

Sweden Innovation Days

Som en första aktivitet deltar LiU på Sweden Innovation Days, SID, för att berätta om projektet i syfte att nå ut och engagera fler aktörer. Den 18 januari 2022 är temat ”Preventative health and wellbeing” och LiU medverkar i Vinnovas digitala rum. Keynote speaker är Professor Gunilla Jacobson, LiU-alumn från (dåvarande) Kemistlinjen och nu Director, Translational Medicine, Rad/Molecular Imaging Program at Stanford. I den avslutande paneldiskussion under temat ”Preventiv vård och vikten av internationellt samarbete inom precisionshälsa” medverkar utöver Gunilla även LiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson tillsammans med Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare och den som leder arbetet med life science i Regeringskansliet samt Laurent Saunier, Head of Precision Health, Vinnova. 
Läs mer: Sweden Innovation Days 2022

Bakgrund till projektet

Världen står inför flera stora komplexa utmaningar, en av dem är hälsa och life-science. För en hållbar utveckling krävs samverkan mellan organisationer och nationer. Idag jobbar vården främst med att ställa diagnoser och genomföra behandling. Framåt behövs en omställning till förebyggande arbete så att resurser sparas och fler får möjlighet till ett hälsosamt liv. För detta krävs metoder för individanpassad vård med diagnoser och behandlingar med högre precision. Sverige har en sjukvård i framkant, framstående forsknings- och innovationsmiljöer och en digitaliserad vård. Som nation finns därmed goda förutsättningar till nationella såväl som internationella samarbeten.

Med satsningen Hållbar precisionshälsa vill Vinnova mobilisera för innovation som gör att fler kan leva ett liv i hälsa och på så sätt möjliggöra förebyggande, träffsäkra och jämlika insatser. Projektet kopplar till Agenda 2030 (mål 3 och 17) och har en nationell koppling till de strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och SWElife. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet och/eller möjligheten att delta och påverka satsningen inom precisionshälsa mellan Sverige och Kalifornien? Kontakta mig!