Fotografi av Margareta Alfredson

Margareta Alfredson

Koordinator

Mitt uppdrag består av två delar. Den ena delen är som teamledare för ett team som jobbar med internationellt samarbets- och projektstöd och den andra är att koordinera och utveckla samarbeten med USA/the Bay Area.

Internationalisering för ökad kvalitet

Det finns en rad skäl till att öka internationella samarbeten och inslag i utbildning och forskning. Det främsta är att öka kvalitén. I en global värld blir dessa samarbeten också allt viktigare för att kunna lösa samhällets utmaningar.

I ett led att stärka kvalitén i LiU:s utbildning, forskning och samverkan har team internationellt samarbets- och projektstöd som uppdrag att stödja verksamheten i de samarbeten som främjar internationalisering. En del av mitt uppdrag är att leda teamet.

USA med fokus på the Bay Area är en av LiU:s prioriterade geografiska regioner. Mitt uppdrag är att utveckla och koordinera arbetet i regionen för LiU.

Båda uppdragen utgår från externa och interna strategiska styrdokument och riktlinjer.

Jag ingår i ledningsgruppen för Internationella enheten.

Efter att ha jobbat många år inom näringslivet som kommunikationsansvarig, marknadskommunikationsansvarig för Nord- och Sydamerika, Sydafrika och Mellanöstern, projektledare samt event- och varumärkesansvarig känns det roligt att vara tillbaka på LiU där jag också är alumn.

På universitet har jag tidigare jobbat som enhetschef för Studentrekryterings- och alumnienheten och som enhetschef för Marknadsenheten på Kommunikations- och marknadsavdelningen. Jag ser fram emot att jobba vidare med att bidra till att stärka LiU inom internationella samarbeten och internationell samverkan.

Medarbetare på Internationella enheten

Organisation

Studera vid LiU