Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier verksamma vid högskole-, universitets- och sjukhusbibliotek ägde rum i Linköping den 21–22 november 2019.

Värd för fortbildningsdagarna var Medicinska biblioteket vid Linköpings universitet. Nedan kan du se programmet för fortbildningsdagarna med samtliga programpunkter.

Program

Torsdag 21 november

8.30-9.30 Registrering och fika (Campus US, ingång 65)

9.30-9.50 Välkommen till Medicinska fortbildningsdagarna (lokal: Eken)

10.00-12.00
UX + bibliotek = sant

Anneli Friberg
Linköpings universitetsbibliotek


12.00-13.15 Lunch


13.15-14.45
Forskningsstöd - hur bibliotekarier möter forskare

Johanna Nählinder och Kerstin Annerbo
Linköpings universitetsbibliotek


14.45-15.15 Fika


15.15-16.45
Publiceringslandskapet i förändring

Johanna Nählinder, Lovisa Österlund och Elisavet Koutzamani
Linköpings universitetsbibliotek

10.00-12.00
PubMed - sökstrategier under luppen

Katarina Jonzon, Isolina Ek och Magdalena Åkerlund
Linköpings universitetsbibliotek


13.15-14.45
(Svensk) MeSH (och lite SveMed+)

Klas Moberg
Universitetsbiblioteket, Karolinska institutet

15.15-16.45 PubMed grund

Jenny Betmark, Isolina Ek och Magdalena Åkerlund
Linköpings universitetsbibliotek

10.00-12.00
Från storyboard till färdig film

Emma Burman, Göran Lindgren och Solveig Lundin
Linköpings universitetsbibliotek


13.15-14.45
Samtala om skönlitteratur – ett biblioterapeutiskt arbetssätt

Catarina Rådefjäll
Sjukhusbiblioteket i Jönköping

17.00-17.30 Visning av Medicinska biblioteket (för den som önskar)

18.00 Gemensam middag: Linköpings festvåning, Läkarsällskapets hus, Klostergatan 45 C

 

Fredag 22 november

08.30-10.00
Arbeta med plagiering och upphovsrätt

Mikael Rosell
Linköpings universitetsbibliotek


10.00-10.30 Fika


10.30-12.00
Tidskriftsklubb med Twist – granska en artikel

Jenny Betmark
Linköpings universitetsbibliotek


12.00-13.15 Lunch


13.15-14.45
Handledning av studenter

Lars Westerberg
Didacticum /Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet


14.45-15.15 Fika och avslutning

Fullständigt program


08.30-10.00
E-hälsa

EvaLill Nilsson
Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet


10.30-12.00
Interaktiva presentationer 

Anna-Karin Malmborg och Isolina Ek
Linköpings universitetsbibliotek

13.15-14.45 Andra vill veta - Publicera och presentera

Kajsa Gustafsson Åman och Britt Omstedt
Linköpings universitetsbibliotek

10.30-12.00
Undersök och analysera information - kvalitativ dataanalys

Wolmar Nyberg Åkerström och Emma Burman
Linköpings universitetsbibliotek

13.15-14.45
EndNote för nybörjare

Jenny Betmark
Linköpings universitetsbibliotek

Mer om Medicinska biblioteket och Linköpings universitetsbibliotek