Våren 2021 disputerade Emil Karlsson på MAI. Idag arbetar han med forskning och teknikutveckling på Saab i Linköping. 

Emil Karlsson, tidigare student som idag arbetar på Saab.

Varför valde du att doktorera?

Jag har alltid varit intresserad av matematik och var nyfiken på universitetet och forskningen. Jag doktorerade på LiU mellan åren 2016 – 2021 samtidigt som jag jobbade på Saab. Innan det arbetade jag ett år på Saab.

Kan du berätta om din tid som doktorand?

Min doktorandtid skiljer sig från det klassiska upplägget på LiU. Jag var anställd 20 % på Saab. Jag hade därför ingen undervisning, utan hade mina åtaganden på Saab. Där arbetade jag med olika forskningsprojekt; vi var ett team med ingenjörer och mer seniora medarbetare. Men för övrigt gjorde jag samma saker som andra doktorander, till exempel läste kurser och forskade. Mitt forskningsområde var optimering och jag forskade om olika schemaläggningsmetoder för olika programvaror i flygplan. Mer tekniskt kan man säga att det handlade om schemaläggning av datorer och elektronik i flygplan.

Hur var det att kombinera doktorandstudierna med arbetet på Saab?

Jag tyckte det fungerade bra. För min del var det en stor styrka att ha gruppen på Saab att jobba med. Den industriella kopplingen till det jag forskade om blev på det sättet mycket tydligare. Den frågeställningen som jag forskade om, kom från Saab från början. De hade ett problem som behövde lösas.

Vad var det bästa med att doktorera?

Det var gemenskapen med forskningsgruppen som jag jobbade med. I gruppen fanns det människor både från Saab och LiU.

Vad var det svåraste med att doktorera?

För mig personligen handlade det om lära sig forska och att utvecklas som forskare. Det är lätt att underskatta det arbetet. De andra delarna som till exempel läsa kurser, det hade jag gjort innan. Men forskningsbiten var ny. Hur tar man fram ny kunskap och hur arbetar man med nya kunskaper? Man måste lära känna sig själv, sina egna styrkor och svagheter; vad är det som fungerar för mig? Att kommunicera sin forskning var också svårt; hur kommunicerar man en idé på ett tydligt sätt; hur successivt mognar en idé i skrift och presentation, och i samarbete med andra?

Vad är det viktigaste att tänka på när väljer var man ska doktorera?

Det viktigaste är att välja rätt handledare och ämne. Hitta en person som du fungerar bra med och välj ett ämne som du brinner för. Du ska hålla på med det här i fyra, fem år.

Vad arbetar du med idag?

Jag jobbar främst med forskning och teknikutveckling, både aktivt i forskningsprojekt på Saab och med handledning av industridoktorander som Saab har på LiU. Jag har också ett övergripande ansvar för teknikområdet artificiell intelligens på Saab.

Har du haft nytta av din doktorsexamen i din fortsatta karriär?

Ja, absolut, jag hade inte haft den rollen om jag inte hade doktorerat. Det var en förutsättning för att få det här jobbet. Jag har fortsatt i forskningsvärlden men jobbar på ett företag. Doktorandstudierna är alltid en bra merit oavsett vilken roll du kommer ha i framtiden. Du får med dig förmågan att lösa problem, en kunskap som du alltid har nytta av.

Du har fortfarande kontakter med LiU, kan du berätta om dessa?

Via min roll på Saab har jag pågående samverkan med LiU på olika sätt. Det kan handla om handledning av industridoktorander, examensarbeten, handledning av projektkurser och gemensam forskning.

Relaterad information

Organisation