Forskarutbildning i matematiska vetenskaper

Inom matematiska vetenskaper studeras frågeställningar av matematisk karaktär, antingen ur ett rent teoretiskt perspektiv eller baserat på praktiska tillämpningar. Fokus ligger på det matematiska problemet och dess egenskaper.

Forskarutbildning i matematiska vetenskaper

Forskarutbildningen inom matematiska vetenskaper bedrivs vid Matematiska institutionen (MAI) och Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). Matematiska vetenskaper omfattar följande ämnesområden:

  • Beräkningsmatematik utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap, formulerade som matematiska modeller. Vår forskargrupp inom detta område studerar framgångsrikt i huvudsak numeriska metoder för att behandla tidsberoende partiella differentialekvationer.
  • Matematik bedrivs inom bland annat algebra, diskret matematik, dynamiska system, funktionalanalys, inversa problem, matematisk fysik, partiella differentialekvationer och topologi.
  • Matematisk statistik består av sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Vi har en hög kompetens inom teoretisk sannolikhetslära och multivariat statistik. 
  • Optimeringslära behandlar teorier och metoder för att analysera och lösa matematiskt formulerade beslutsproblem. Inom allmän optimering har MAI en av de starkaste grupperna i Sverige, med stor erfarenhet av praktisk optimering och en bra mix mellan matematiken och tillämpningen.
  • Tvärvetenskaplig matematik täcker tvärvetenskaplig forskning som innehåller två områden. Huvudområdet är inom matematiska vetenskaper (beräkningsmatematik, matematik, matematisk statistik eller optimeringslära), och det andra är ett område utanför matematiska vetenskaper, exempelvis fysik, biologi eller medicin.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppstudier och handledning. Doktoranden ska delta aktivt i seminarier, gästföreläsningar och konferenser.

Inom matematiska vetenskaper bedrivs både grundvetenskaplig och tillämpad forskning. I dag finns ett 30-tal aktiva doktorander. Vår forskarutbildning är väldigt internationell, och många av våra doktorander kommer via samarbetsprojekt med SIDA, som innebär att vi tar emot forskarstudenter från länder som Rwanda, Tanzania, Uganda och Mozambique.

För att bli doktorand hos oss behöver du ha ett genuint intresse för matematik, oavsett vilket område du vill inrikta dig på. Samtliga lediga tjänster utlyses på LiU:s centrala sida för lediga jobb. Här kan du filtrera enligt institution och yrkesområde.

Dokument

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskarskolaVisa/dölj innehåll

Pågående forskningsprojektVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll