28 januari 2016

Sverigedemokraternas väljare är mer främlingsfientliga och
intoleranta än väljare som röstar på andra partier. Den slutsatsen drar fyra forskare från Linköpings universitet i en studie.

Peter-Hedström-2015Foto: David Einar NygrenEfter valresultatet i september har det diskuterats hur Sverigedemokraterna kunnat bli Sveriges tredje största parti. Diskussionen har bland annat handlat om att det skulle vara ett sätt för väljarna att markera missnöje mot de etablerade partierna. Detta avvisar fyra Linköpingsforskare i en studie.

– Det finns ett mycket kraftigt samband mellan negativa attityder till minoriteter och valet att rösta på SD, säger Peter Hedström, professor i analytisk sociologi och föreståndare för institutet för analytiska studier vid Linköpings universitet.

I studien har forskarna bland annat tagit reda på hur väljare ställer sig till att någon med muslimsk bakgrund var deras granne, skulle vårda deras föräldrar eller vara ingift i familjen. Mätningar har gjorts både före och efter riksdagsvalet. Resultatet visar att SD-väljare har en mer negativ bild av muslimer och personer med ett utländskt namn än väljare från andra partier. 50 procent vill inte ha en muslim som granne och hela 80 procent är negativa till att någon med muslimsk bakgrund gifter in sig i familjen.

– Det har funnits en föreställning om att när SD har vuxit så har väljarkåren blivit mer lik den övriga väljarkåren. Men, SD:s väljare är verkligen avvikande i förhållande till andra väljare, säger Peter Hedström.

I fråga om att missnöjesrösta gör SD-väljare inte det i större utsträckning än övriga väljare.

Främlingsfientliga uttryck är inte enskilda misstag

I ett politiskt läge där Sverige står inför ett extra val i mars tror Peter Hedström att det finns möjlighet att SD kan öka ännu mer. Att de andra partierna närmar sig SD i strategi att få tillbaka de väljare som röstat på SD, tror han inte på. Då finns det istället risk för att de trogna väljarna överger partiet.

– Personer från SD har vid flera tillfällen varit inblandade i händelser som förknippats med främlingsfientlighet. Detta har av partiet bortförklarats som enskilda individers misstag och att de inte är representativa för partiet. Men vår studie visar att det är just det de är. Det är viktig kunskap för en väljare.

Publikation:
Right-wing populism and social distance towards Muslims in Sweden – Results from a nation-wide vignette study Tim Müller, Peter Hedström, Sarah Valdez och Karl Wennberg (2014). Rapport.

Kontakt