Utveckling av analytiska sociologi

I min forskning har jag fokuserat på sociala nätverk och deras betydelse för att förklara olika samhällsfenomen. Samhällsvetenskapliga metodfrågor är ett annat av mina specialområden och jag har varit en drivande kraft bakom den analytiska sociologins utveckling.

Relaterade Dokument

Senaste publikationer

2017

Peter Hedström, Karl Wennberg

Causal mechanisms in organization and innovation studies

Artikel i tidskrift

2016

Gokhan Ertug, Tamar Yogev, Yonghoon G. Lee, Peter Hedström

THE ART OF REPRESENTATION: HOW AUDIENCE-SPECIFIC REPUTATIONS AFFECT SUCCESS IN THE CONTEMPORARY ART FIELD

Artikel i tidskrift

Viktoria Spaiser, Peter Hedström, Shyam Ranganathan, Kim Jansson, Monica K Nordvik, David J T Sumpter

Identifying Complex Dynamics in Social Systems: A New Methodological Approach Applied to Study School Segregation

Ingår i Sociological Methods & Research

Artikel i tidskrift

Tre ofta citerade arbeten

  • P. Hedström Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, 2005.
  • P. Hedström and R. Swedberg (eds.) Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory.  Cambridge: Cambridge University Press, 1998.“Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.
  • “Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.