Fotografi av Peter Hedström

Peter Hedström

Professor

Jag är professor i analytisk sociologi och grundare av Institutet för analytisk sociologi. Jag är även Senior Research Fellow vid Nuffield College i Oxford.

Utveckling av analytisk sociologi

I min forskning har jag fokuserat på sociala nätverk och deras betydelse för att förklara olika samhällsfenomen. Samhällsvetenskapliga metod- och vetenskapsteoretiska frågor är ett annat av mina specialområden och jag har varit en drivande kraft bakom den analytiska sociologins utveckling.

Under senare tid har en betydande del av min forskning fokuserat på segregationsprocesser. Denna forskning har finansierats med anslag från Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Jag erhöll min doktorsexamen i sociologi från Harvard och har tidigare varit professor vid University of Chicago, Stockholms universitet, University of Oxford, Singapore Management University, och NYU Abu Dhabi.

Jag är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Vitterhetsakademien, Norska Vetenskapsakademien, och har tidigare suttit i Vetenskapsrådets styrelse.

CV

Senaste publikationer

2022

Benjamin Jarvis, Marc Keuschnigg, Peter Hedström (2022) Analytical sociology amidst a computational social science revolution Handbook of Computational Social Science, Volume 1, s. 33-52 Vidare till DOI

2021

Martin Arvidsson, F. Collet, Peter Hedström (2021) The Trojan-horse mechanism: How networks reduce gender segregation Science Advances, Vol. 7, Artikel eabf6730 Vidare till DOI

2020

Gokhan Ertug, Reddi Kotha, Peter Hedström (2020) KIN TIES AND THE PERFORMANCE OF NEW FIRMS: A STRUCTURAL APPROACH Academy of Management Journal, Vol. 63, s. 1893-1922 Vidare till DOI

Tre ofta citerade arbeten

  • P. Hedström Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, 2005.
  • P. Hedström and R. Swedberg (eds.) Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory.  Cambridge: Cambridge University Press, 1998.“Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.
  • “Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.

Nyheter

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Markus Heilig.

Miljonregn ger två nya excellenscenter på LiU

Linköpings universitet får sammanlagt nästan 57 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bilda två nya excellenscenter för nyskapande forskning. Enligt Vetenskapsrådet sker det i mycket hård konkurrens.

Grafisk illustration.

Flera IEI-forskare bland världens mest citerade

Stanford University har nyligen publicerat en uppdatering av listan över de två procent mest citerade forskarna i världen. Och återigen finns flera forskare på IEI med på listan.

Kollegor

Organisation