Utveckling av analytisk sociologi

I min forskning har jag fokuserat på sociala nätverk och deras betydelse för att förklara olika samhällsfenomen. Samhällsvetenskapliga metod- och vetenskapsteoretiska frågor är ett annat av mina specialområden och jag har varit en drivande kraft bakom den analytiska sociologins utveckling.

Under senare tid har en betydande del av min forskning fokuserat på segregationsprocesser. Denna forskning har finansierats med anslag från Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Jag erhöll min doktorsexamen i sociologi från Harvard och har tidigare varit professor vid University of Chicago, Stockholms universitet, University of Oxford, Singapore Management University, och NYU Abu Dhabi.

Jag är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Vitterhetsakademien, Norska Vetenskapsakademien, och har tidigare suttit i Vetenskapsrådets styrelse.

CV

Senaste publikationer

2021

2020

2019

Tre ofta citerade arbeten

  • P. Hedström Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, 2005.
  • P. Hedström and R. Swedberg (eds.) Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory.  Cambridge: Cambridge University Press, 1998.“Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.
  • “Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.

Nyheter

Kollegor

Organisation