Utveckling av analytiska sociologi

I min forskning har jag fokuserat på sociala nätverk och deras betydelse för att förklara olika samhällsfenomen. Samhällsvetenskapliga metodfrågor är ett annat av mina specialområden och jag har varit en drivande kraft bakom den analytiska sociologins utveckling.

Senaste publikationer

2018

Marc Keuschnigg, Niclas Lovsjö, Peter Hedström

Analytical sociology and computational social science

Ingår i , Journal of Computational Social Science

Artikel i tidskrift

2017

Peter Hedström, Karl Wennberg

Causal mechanisms in organization and innovation studies

Ingår i Innovation

Artikel i tidskrift

2016

Gokhan Ertug, Tamar Yogev, Yonghoon G. Lee, Peter Hedström

THE ART OF REPRESENTATION: HOW AUDIENCE-SPECIFIC REPUTATIONS AFFECT SUCCESS IN THE CONTEMPORARY ART FIELD

Ingår i Academy of Management Journal

Artikel i tidskrift

Tre ofta citerade arbeten

  • P. Hedström Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, 2005.
  • P. Hedström and R. Swedberg (eds.) Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory.  Cambridge: Cambridge University Press, 1998.“Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.
  • “Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.

Relaterade Dokument