Utveckling av analytisk sociologi

I min forskning har jag fokuserat på sociala nätverk och deras betydelse för att förklara olika samhällsfenomen. Samhällsvetenskapliga metodfrågor är ett annat av mina specialområden och jag har varit en drivande kraft bakom den analytiska sociologins utveckling.

Relaterade dokument

Senaste publikationer

2018

Viktoria Spaiser, Peter Hedström, Shyam Ranganathan, Kim Jansson, Monica K Nordvik, David J T Sumpter

Identifying Complex Dynamics in Social Systems: A New Methodological Approach Applied to Study School Segregation

Ingår i Sociological Methods & Research

Artikel i tidskrift

Marc Keuschnigg, Niclas Lovsjö, Peter Hedström

Analytical sociology and computational social science

Ingår i , Journal of Computational Social Science

Artikel i tidskrift

2017

Peter Hedström, Karl Wennberg

Causal mechanisms in organization and innovation studies

Ingår i Innovation

Artikel i tidskrift

Tre ofta citerade arbeten

  • P. Hedström Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, 2005.
  • P. Hedström and R. Swedberg (eds.) Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory.  Cambridge: Cambridge University Press, 1998.“Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.
  • “Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890–1940.” American Journal of Sociology 99(5): 1157–1179, 1994.