Informationen gäller till exempel gästlärare, föreläsare, opponent eller har annat tillfälligt uppdrag.
Välkommen till oss. Vi hoppas att du kommer att ha en trevlig vistelse här. För att underlätta för dig har vi samlat information och blanketter att använda efter avslutat uppdrag. Informationen gäller dig som är bosatt i Sverige och har svenskt bankkonto, personnummer eller samordningsnummer. Har du frågor hjälper vi dig gärna.

Blanketter och information

Guide kring arvode och utlägg

Betalning till svenskt bankkonto

Registrera ditt bankkonto via www.swedbank.se/kontoregister

Arvode

Gästföreläsare, opponenter och sakkunniga 
Använd blanketten Ersättning för tillfälligt uppdrag

Fyll i

  • personuppgifter
  • datum för uppdraget
  • kontaktperson på institutionen

Reseutlägg

När du haft utlägg ska du använda du blanketten Reseräkning. Vi ersätter utlägg för biljetter och boende. Ej mat. 

Fyll i

  • personuppgifter
  • information om din resa (sid 1)
  • utlägg (sid 2)
  • signera

Bifoga

  • kvitton och biljetter i original. En kopia räcker inte men har du kvittot endast på mejl räcker en utskrift.
  • framgår det att du betalat? Saknar du kvitto, kan du bifoga ett kontoutdrag där transaktionen framgår.

Skicka in blanketter och bilagor 

Skicka blanketter, biljetter och kvitton till 

Institutionen för Tema
Namn på din kontaktperson vid Tema
Linköpings universitet
Institutionen för Tema
581 83 Linköping

Organisation

Tema-huset i snöigt väder

Institutionen för Tema (TEMA)

I en komplicerad värld behövs forskare som kan hantera både bredd och djup och samarbeta över ämnesgränser. Att analysera stora samhällsfrågor tvärvetenskapligt är Temas specialitet. Studenterna tränas att hitta alternativa perspektiv.

Siluett av flera barn i solnedgången

Tema Barn (TEMAB)

Vår utbildning och forskning handlar om barn och barndom med fokus på socialt samspel och språk, barns kultur och konsumtion och barndomens förändring i tid och rum. Målet är att bättre förstå barns och ungas perspektiv på sin omvärld.

Personer i siluett i olika starka färger

Tema Genus (TEMAG)

Tema Genus bedriver forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan grundad i tvärvetenskaplig genusvetenskap med en stark internationell förankring.

bilden visar stenar i vatten. Pictures shows stones in vater

Tema Miljöförändring (TEMAM)

Snart sagt all natur påverkas idag av människan. Miljöns tillstånd är starkt länkat med samhällsutvecklingen. Det ställer nya krav på vetenskaplig bredd och problemlösning. Utbildning och forskning vid Tema Miljöförändring svarar på denna utmaning.

Bilden visar byggnadsarbetare. The picture shows workers.

Tema Teknik och social förändring (TEMAT)

Teknik genomsyrar snart sagt varje vrå av våra liv. Utveckling och användande av teknik skapar möjligheter liksom sociala, etiska och politiska dilemman. Dessa studeras vid Tema T.

TEMAVS

Avdelningen för verksamhetsstöd (TEMVS)

Ett professionellt, ändamålsenligt och integrerat verksamhetsstöd är en förutsättning för Temas verksamhet. Vi stödjer, stimulerar och samordnar inom utbildning, forskning och samverkan, så att kärnverksamheten kan ägna sig åt det den är bäst på.