05 april 2016

Xavier Crispin, professor i organisk elektronik vid LiU får årets Göran Gustafssonpris i kemi. Priset är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda bland yngre forskare i Sverige.

Xavier CrispinFoto: Ida Ling FlanaganVar och en av de fem pristagarna får 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Xavier Crispin, Göran Gustafsson-pristagareEnligt Kungl. Vetenskaps-akademiens motivering bedriver professor Crispin framstående forskning inom ”utveckling och studier av organiska termoelektriska material med möjliga tillämpningar för omvandling av termisk energi till elektrisk.”

Göran Gustafssonpriset är det senaste i raden av utmärkelser till Xavier Crispin. 2011 tilldelades han Tage Erlanders pris för sin upptäckt att ledande polymerer kan användas som termoelektriska material. Han har ett ”starting grant” från europeiska forskningsrådet ERC. Sedan 2014 är han professor vid Laboratoriet för organisk elektronik vid LiU Norrköping. Hans forskning fokuseras på användandet av ledande polymerer som energimaterial.

Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

Årets övriga pristagare är Volodymyr Mazorchuk, matematik, Felix Ryde, fysik, Ruth Palmer, molekylärbiologi och Olle Melander, medicin.

Videor: pristagarnas populärvetenskapliga presentationer

Research

Kontakt