Presentation

Xavier Crispin disputerade inom kemi år 2000 vid universitetet i Mons, Belgien under handledning av professor J.L. Bredas. Inriktningen på hans avhandling var 
kvantkemisk modellering av växelverkan mellan organiska molekyler på övergångsmetallytor. 

Som postdoktor vid Linköpings universitet under professor W. R. Salaneck fick han träning i olika fotoelektronspektroskopitekniker för att karakterisera molekylär ordning och elektronstruktur hos halvledande polymerer och molekyler, liksom de energier som skapas vid gränsytor mellan dessa material och elektroder.

År 2004 började Xavier arbeta vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) på Linköpings universitet, Campus Norrköping under ledning av professor Magnus Berggren. Xavier arbetade med olika organiska elektroniska enheter (dioder, transistorer, minnen) och utvecklade också kurser i molekylär fysik och organisk elektronik.

Under 2011 fick hans forskning finansiering av Europeiska forskningsrådet från deras ERC Starting Grant Program. För sin utveckling av termoelektriska polymerer tilldelades Xavier Tage Erlanders pris 2011 och Göran Gustafssonpriset 2016 av Kungliga Vetenskapsakademien. Sedan 2014 är han professor vid LiU och leder forskning inom organiska energimaterial.

2019 blev han blev han vice föreståndare för det nationella programmet Avancerade funktionella material vid Linköpings universitet. Han är medgrundare och vetenskaplig rådgivare till tre nystartade företag: Ligna Energy AB (2017) utvecklar organiska batterier, ParsNord (2020) utvecklar flexibla termoelektriska kylare och Cellfion AB (2021) som producerar jonselektiva cellulosamembran för H2-elektrolysörer och redoxflödesbatterier. Han är också rådgivande styrelseledamot för tidskrifterna Advanced Energy and Sustainability Research (2020) och Nano Research Energy (2021).

Xavier Crispin och Sara StrömbergFoto Thor Balkhed
Xavier Crispin visar Sara Strömberg från Grants office, ett instrument i Renrummet på Campus Norrköping.

Publikationer

2023

Forskning

Nyheter

Organisation