Fotografi av Reverant Crispin

Reverant Crispin

Professor, Enhetschef

Forskningsledare för Organiska energimaterial på Laboratoriet för organisk elektronik

Presentation

Reverant Crispin (tidigare Xavier Crispin) tog sin doktorsexamen 2000 med professor J.L. Brédas (Université de Mons, Belgien) i kvantkemisk modellering av interaktionen mellan organiska molekyler på övergångsmetallytor. Han tillbringade en postdoktorutbildning vid Linköpings universitet med professor W.R. Salaneck, som lärde honom olika tekniker för fotoelektronspektroskopi för att karakterisera molekylär ordning och elektronisk struktur hos halvledande polymerer och molekyler, samt energin vid gränssnitt skapade mellan dessa material och elektroder.

År 2004 gick Reverant med i Laboratoriet för organisk elektronik ledd av professor M. Berggren och utvecklade aktiviteter på organiska elektroniska enheter (organiska dioder, transistorer, minnen). År 2011 fick han ERC-startbidraget från Europeiska forskningsrådet. För sin utveckling av termoelektriska polymerer tilldelades han Tage Erlander-priset (2012) och Göran Gustafsson-priset (2016) från Kungliga Vetenskapsakademien. Sedan 2014 är han professor (Linköpings universitet, Sverige) och leder forskningsaktiviteter om organiska energimaterial. År 2023 omfattade forskningsenheten "Organiska energimaterial" tre forskargrupper som täcker aspekter i "Organiska energiskördare", "Organisk energilagring" och "Organiska elektrokemiska enheter".

Han är medgrundare och vetenskaplig rådgivare för fyra start-up-företag: Ligna Energy AB (2017) som utvecklar organiska batterier, ParsNord Thermoelectric Filial AB (2020) som utvecklar flexibla termoelektriska generatorer och kylare, Cellfion AB (2021) som producerar jonselektiva cellulosa-membran för H2-elektrolysatorer och redoxflödesbatterier, och CatalyzO2 AB (2023) som etablerar en ny teknik för elektrokemisk deoxidering av vatten. Han är också rådgivande styrelseledamot för följande tidskrifter: "Advanced Energy and Sustainability Research" (2020) och Nano Research Energy (2021), samt medlem i rådgivande styrelsen för forskningsinfrastrukturtjänster för förnybar energi (RISEnergy) i Europa.

Xavier Crispin och Sara StrömbergFoto Thor Balkhed
Reverant Crispin visar Sara Strömberg från Grants office, ett instrument i Renrummet på Campus Norrköping.

Publikationer

2024

Divyaratan Kumar, Leandro R. Franco, Nicole Abdou, Rui Shu, Anna Martinelli, C. Moyses Araujo, Johannes Gladisch, Viktor Gueskine, Reverant Crispin, Ziyauddin Khan (2024) Water-in-Polymer Salt Electrolyte for Long-Life Rechargeable Aqueous Zinc-Lignin Battery Energy & Environmental Materials Vidare till DOI
Sanna Lander, Jiu Pang, Johan Erlandsson, Mikhail Vagin, Mohammad Javad Jafari, Leena Korhonen, Hongli Yang, Tobias Abrahamsson, Penghui Ding, Viktor Gueskine, Alexandar Mehandzhiyski, Thomas Ederth, Igor Zozoulenko, Lars Wågberg, Reverant Crispin, Magnus Berggren (2024) Controlling the rate of posolyte degradation in all-quinone aqueous organic redox flow batteries by sulfonated nanocellulose based membranes: The role of crossover and Michael addition Journal of Energy Storage, Vol. 83, Artikel 110338 Vidare till DOI
Ayesha Sultana, Md Mehebub Alam, Xavier Crispin, Dan Zhao (2024) The enhanced ionic thermal potential by a polarized electrospun membrane Chemical Communications Vidare till DOI
Chaoyang Kuang, Shangzhi Chen, Min Luo, Qilun Zhang, Xiao Sun, Shaobo Han, Qingqing Wang, Vallery Stanishev, Vanya Darakchieva, Reverant Crispin, Mats Fahlman, Dan Zhao, Qiye Wen, Magnus Jonsson (2024) Switchable Broadband Terahertz Absorbers Based on Conducting Polymer-Cellulose Aerogels Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2305898 Vidare till DOI

2023

Mehebub Alam, Xavier Crispin (2023) The past, present, and future of piezoelectric fluoropolymers: Towards efficient and robust wearable nanogenerators Nano Research Energy, Vol. 2, Artikel e9120076 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Knappbatteri på finger.

Miljövänligt och billigt batteri för låginkomstländer

Ett batteri gjort av zink och lignin som kan användas över 8000 gånger. Det har forskare vid LiU utvecklat med visionen att det billiga och hållbara batteriet ska kunna användas i länder där tillgången på elektricitet är begränsad.

Johanna Rosén i labbet på IFM.

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

En figur på en bild.

Fem LiU-projekt på IVA:s 100-lista

Fem forskningsprojekt från Linköpings universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista. Årets lista lyfter fram forskning inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Organisation