Fotografi av Reverant Crispin

Reverant Crispin

Professor, Enhetschef

Forskningsledare för Organiska energimaterial på Laboratoriet för organisk elektronik

Presentation

Xavier Crispin disputerade inom kemi år 2000 vid universitetet i Mons, Belgien under handledning av professor J.L. Bredas. Inriktningen på hans avhandling var 
kvantkemisk modellering av växelverkan mellan organiska molekyler på övergångsmetallytor. 

Som postdoktor vid Linköpings universitet under professor W. R. Salaneck fick han träning i olika fotoelektronspektroskopitekniker för att karakterisera molekylär ordning och elektronstruktur hos halvledande polymerer och molekyler, liksom de energier som skapas vid gränsytor mellan dessa material och elektroder.

År 2004 började Xavier arbeta vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) på Linköpings universitet, Campus Norrköping under ledning av professor Magnus Berggren. Xavier arbetade med olika organiska elektroniska enheter (dioder, transistorer, minnen) och utvecklade också kurser i molekylär fysik och organisk elektronik.

Under 2011 fick hans forskning finansiering av Europeiska forskningsrådet från deras ERC Starting Grant Program. För sin utveckling av termoelektriska polymerer tilldelades Xavier Tage Erlanders pris 2011 och Göran Gustafssonpriset 2016 av Kungliga Vetenskapsakademien. Sedan 2014 är han professor vid LiU och leder forskning inom organiska energimaterial.

2019 blev han blev han vice föreståndare för det nationella programmet Avancerade funktionella material vid Linköpings universitet. Han är medgrundare och vetenskaplig rådgivare till tre nystartade företag: Ligna Energy AB (2017) utvecklar organiska batterier, ParsNord (2020) utvecklar flexibla termoelektriska kylare och Cellfion AB (2021) som producerar jonselektiva cellulosamembran för H2-elektrolysörer och redoxflödesbatterier. Han är också rådgivande styrelseledamot för tidskrifterna Advanced Energy and Sustainability Research (2020) och Nano Research Energy (2021).

Xavier Crispin och Sara StrömbergFoto Thor Balkhed
Xavier Crispin visar Sara Strömberg från Grants office, ett instrument i Renrummet på Campus Norrköping.

Publikationer

2024

Sanna Lander, Jiu Pang, Johan Erlandsson, Mikhail Vagin, Mohammad Javad Jafari, Leena Korhonen, Hongli Yang, Tobias Abrahamsson, Penghui Ding, Viktor Gueskine, Alexandar Mehandzhiyski, Thomas Ederth, Igor Zozoulenko, Lars Wågberg, Reverant Crispin, Magnus Berggren (2024) Controlling the rate of posolyte degradation in all-quinone aqueous organic redox flow batteries by sulfonated nanocellulose based membranes: The role of crossover and Michael addition Journal of Energy Storage, Vol. 83, Artikel 110338 Vidare till DOI
Ayesha Sultana, Md Mehebub Alam, Xavier Crispin, Dan Zhao (2024) The enhanced ionic thermal potential by a polarized electrospun membrane Chemical Communications Vidare till DOI
Chaoyang Kuang, Shangzhi Chen, Min Luo, Qilun Zhang, Xiao Sun, Shaobo Han, Qingqing Wang, Vallery Stanishev, Vanya Darakchieva, Reverant Crispin, Mats Fahlman, Dan Zhao, Qiye Wen, Magnus Jonsson (2024) Switchable Broadband Terahertz Absorbers Based on Conducting Polymer-Cellulose Aerogels Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2305898 Vidare till DOI

2023

Mehebub Alam, Xavier Crispin (2023) The past, present, and future of piezoelectric fluoropolymers: Towards efficient and robust wearable nanogenerators Nano Research Energy, Vol. 2, Artikel e9120076 Vidare till DOI
Viktor Gueskine, Mikhail Vagin, Magnus Berggren, Xavier Crispin, Igor Zozoulenko (2023) Oxygen reduction reaction at conducting polymer electrodes in a wider context: Insights from modelling concerning outer and inner sphere mechanisms ELECTROCHEMICAL SCIENCE ADVANCES, Vol. 3, Artikel e2100191 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Johanna Rosén i labbet på IFM.

Över 92 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Hela 23 projekt inom teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet får dela på 92,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projekten handlar bland annat om visualisering, energilagring och nya nanomaterial.

En figur på en bild.

Fem LiU-projekt på IVA:s 100-lista

Fem forskningsprojekt från Linköpings universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista. Årets lista lyfter fram forskning inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Nya material kan lösa energilagring

Nya innovativa material kommer att spela en nyckelroll i den globala klimat- och energiomställningen. Vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet pågår flera lovande forskningsprojekt inom bland annat energilagring.

Organisation