Laboratoriet för organisk elektronik (LOE)

Vid avdelningen Laboratoriet för organisk elektronik forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster.

LOE:s forskningsmiljö

Kontakt

Avdelningschef

Medarbetare

Institutionen för teknik och naturvetenskap